Jak uratować zbiory późnych odmian truskawki?

Malwina

Obfite opady deszczu, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodnia sprawiły, iż w centralnej i wschodniej Polsce plantatorzy mają ogromne problemy z utrzymaniem zdrowotności na planacjach późnych odmian truskawki. Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę i wysokie ceny owoców w jakości deserowej, straty plonu w obecnej chwili są wyjątkowo bolesne.

Odmiany późne, takie jak Florencja, Faith, Magnus i Malwina, charakteryzują się dużym rozrostem karpy i gęstym ulistnieniem, co utrudnia prawidłowe wykonanie zabiegów. Ponadto odmiany te są bardzo wrażliwe na nadmierne nawożenie azotem, które stymuluje rozrost wegetatywny potęgując jednocześnie problemy chorobowe.

szara pleśń
Deszczowa pogoda ostatnich dni sprzyja rozwojowi szarej pleśni na owocach późnych odmian truskawki

Czas na ochronę biologiczną

Z wieloletnich doświadczeń Doradcy Jagodowego nad ochroną truskawki wynika, iż  w okresie chłodnej i deszczowej pogody gdy rośliny nie są w stanie nawet wyschnąć, ochronę przeciwko szarej pleśni najlepiej jest oprzeć na dobrych i sprawdzonych preparatach biologicznych. Może to być  Polyversum WP w dawce 100-250 gram na ha, na zmianę z preparatem Serifel w dawce 0,5 kg lub Julietta w dawce 2,5 kg na ha. Aby podnieść skuteczność stosowanego preparatu biologicznego do każdego zabiegu warto również dodawać laminarynę, wzmacniającą naturalną odporność roślin (Vaxiplant SL w dawce 1,0 litr na ha, Nutivax 1,0 litr na ha) oraz niewielką ilość koncentratu aminokwasowego będącego pożywką dla grzybów, bakterii lub drożdży stanowiących podstawę ochrony (może to być TerraSorb Complex 1,5 litr na ha, Aminovital Power 1,0 kg na ha lub Kaishi 2,0 litr na ha). Stosując wymienione powyżej preparat  należy zawsze pamiętać, iż są to organizmy żywe, wrażliwe na promieniowanie UV, spadek wilgotności powietrza oraz wzrost temperatury. Aby osiągnąć optymalną efektywność zabieg należy bezwzględnie wykonać późnym wieczorem lub nocą.

szara pleśń
Objawy szarej pleśni wywołanej przez Botritis cinerea na Malwinie

Ochrona chemiczna w okresie zbiorów

Na plantacjach chronionych chemicznie przed szarą pleśnią w trakcie zbiorów najlepiej jest sięgnąć po preparat Kenja 400 SC (1,2 litr na ha), posiadający jednodniowy okres karencji. Izofetamid będący substancją aktywną preparatu Kenja 400 SC wykazuje wydłużoną zdolność blokowania rozwoju zarodników Botritis cinerea. W chłodniejsze dni przy niższych temperaturach dobrze sprawdza się również zabieg z użyciem pirymetanilu (preparat Scala w dawce 2,0 litr na ha, 3 dni karencji).

Stosowanie innych sprawdzonych rozwiązań chemicznych (Frupica 440 SC, Signum 33 WG, Switch 62,5 WG) jest uwarunkowane zapisami etykiety produktów.

Magnus
Odmiana Magnus uprawiana na zagonach okrytych białą folią – ściółka z folii poprawia zdrowotność owoców

Zabiegi wspomagające walkę z szarą pleśnią

Niebagatelną rolę w ograniczaniu presji szarej pleśni w tych trudnych warunkach pogodowych mają zabiegi wzmacniające odporność z użyciem nawozów wapniowych i krzemowych.

Odpowiedni nawóz wapniowy (np. Wapno-mix mikro w dawce 3-6 litr na ha, AminoQuelant Ca 2,0 litr na ha) można zastosować łącznie z preparatem chemicznym, co poprawi skuteczność zabiegu.

Nawozy krzemowe należy stosować w osobnym zabiegu – bez łączenia z innymi agrochemikaliami i w maksymalnej zalecanej dawce. Stosowanie krzemu wzmacnia mechanicznie ścianę komórkową owoców, zmniejszając ryzyko kiełkowania grzyba Botricis cinerea (sprawcy szarej pleśni). Aby uzyskać optymalną efektywność nawóz krzemowy musi zawierać odpowiednią koncentrację kwasu ortokrzemowego. Przykładowo może to być Barier Si+Ca w dawce 2,0-3,0 litr na ha, Potasil Plus Krzem w dawce 3,0-4,0 litr na ha lub Wall-Up w dawce 0,6 kg w 600-800 litrach wody na ha.

Mallig Allure
Odmiana Mallig Allure tworzy luźniejszą koronę ułatwiającą ochronę przed szarą pleśnią

Fertygacja w okresie dużej ilości opadów

W okresie dużej ilości opadów na plantacjach późnych odmian truskawki należy wstrzymać się bezwzględnie ze stosowaniem nawozów, zwłaszcza wnoszących azot.

Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w takich warunkach może być aplikacja do ryzosfery tiosiarczanu wapnia: Neutrasol w dawce 10 litr na ha lub ASX CaTS 10-15 litr tygodniowo na hektar.

Z doświadczeń przeprowadzonych na poletkach Doradcy Jagodowego w latach 2020-2022 wynika, iż aplikacja do korzeniowa tiosiarczanu wapnia stymuluje w roślinach przemiany azotanów, co poprawia jednocześnie zdrowotność roślin i może pomóc w ograniczeniu szarej pleśni na owocach.

szara pleśń
W rejonach o najobfitszych opadach presja szarej pleśni na późnych odmianach jest ogromna
truskawki deserowe
Podstawą utrzymania zdrowotności plantacji jest usunięcie zgniłych owoców z roślin
antraknoza
Po wzroście temperatur należy się spodziewać również presji antraknozy

Zespół Doradcy Jagodowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here