Konferencja „Praktycznie o truskawkach… i nie tylko”, Wrocław 04.03.2023

4 marca w sali Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyła się konferencja „Praktycznie o truskawkach … i nie tylko” zorganizowana przez Doradcę Jagodowego we współpracy z Partnerami Głównymi – firmami Osadkowski, Boryna oraz współorganizatorem merytorycznym – Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Patronem Medialnym wydarzenia był portal www.sad24.pl

Wydarzenie zgromadziło ponad 150 uczestników z Polski, Czech i Słowacji. Tematyka wykładów skupiała się głównie wokół zagadnień związanych z profesjonalną agrotechniką truskawki, jednak nie zabrakło również cennych informacji dotyczących uprawy gruntowej maliny, porzeczki czy borówki wysokiej. W gronie wykładowców, oprócz doświadczonych praktyków z Polski, zajmujących się od lat tematyką agrotechniki gatunków jagodowych, gościli prelegenci z Niemiec i Niderlandów.

Serię merytorycznych wykładów agrotechnicznych otworzył Jarosław Barszczewski z firmy Calfert, który przedstawił najnowsze zalecenia fertygacji dla wczesnych odmian truskawek uprawianych na przyspieszony zbiór. Prelegent odniósł się zarówno do upraw tunelowych jak i do nasadzeń w otwartym gruncie, okrywanych na płask folią lub włókniną. Podczas wykładu słuchacze mieli okazje poznać zasady bilansowania pożywki do fertygacji przy użyciu prostych kalkulatorów opartych na ogólnie dostępnym programie Excel.

Jarosław Barszczewski Calfert
Jarosław Barszczewski, Calfert

 

Ogromne zainteresowanie słuchaczy wzbudził wykład Dario Bittoni z firmy Cosmocel, którego prelekcja dotyczyła Hiszpańskich rozwiązań wspomagających budowę i funkcjonowanie korzeni. Oprócz praktycznych zagadnień związanych z rozbudową systemu korzeniowego, prelegent zaprezentował najnowsze wyniki badań z preparatami dedykowanymi wspomaganiu funkcjonowania ryzosfery (m.in. preparatu Rutex).

Dario Bittoni Cosmocel, Artur Śliz Osadkowki oraz Zbigniew Jarosz Doradca Jagodowy
Dario Bittoni – Cosmocel, Artur Śliz – Osadkowki oraz Zbigniew Jarosz – Doradca Jagodowy

 

O łączeniu różnych technik ochrony truskawki przed szarą pleśnią mówił Przemysław Kostrzewski z firmy BASF, który przypomniał zasady stosowania najważniejszych preparatów chemicznych (m.in. Scala oraz Signum 33 WG) w połączeniu z rozwiązaniami biologicznymi jakim jest przykładowo preparat Serifel, zawierający bakterie Bacillus amyloliquefaciens.

Przemysław Kostrzewski BASF
Przemysław Kostrzewski – BASF

 

Z kolei Justyna Wasiak z firmy SumiAgro przybliżyła szkodliwość roztocza truskawkowca, dla którego wysoka wilgotność powietrza, panująca obecnie w tunelach wysokich i pod osłonami na płask, stwarza idealne warunki do rozwoju. Prelegentka przypomniała również wczesnowiosenne zabiegi zwalczające przędziorki w  uprawach jagodowych, podkreślając jednocześnie iż jest to okres najważniejszy w eliminacji obu groźnych agrofagów.

Justyna Wasiak SumiAgro
Justyna Wasiak – SumiAgro

 

Wykłady Izy Witczak z firmy Boryna oraz zaproszonego gościa z Niderlandów – Remko Riemslang z firmy Van Alphen, przybliżyły zarówno odmiany truskawki już znane i cenione przez plantatorów (jak przykładowo `Verdi`, `Twist`) ale i nowości odmianowe wprowadzane w tym roku do uprawy (Marieka, Glorielle, Serafine).

Holenderskie zalecenia dla najnowszych odmian truskawek z hodowli Fresh Forward – Remko Riemslang, Van Alphen.
Holenderskie zalecenia dla najnowszych odmian truskawek z hodowli Fresh Forward – Remko Riemslang, Van Alphen.

 

Zasady żywienia gatunków jagodowych potasem i magnezem oraz różnice w wyborze siarczanu potasu i chlorku potasu (soli potasowej) precyzyjnie omówili dr Heike Thiel z firmy K+S z Niemiec oraz dr Radosław Witczak z K+S Polska. Prelegenci podkreślali różnice wynikające ze stosowania obu rodzajów nawozów potasowych oraz odmienne funkcje siarki i chloru dla roślin.

Wykład dr Heike Thiel oraz Radosława Witczaka K+S
Wykład dr Heike Thiel oraz Radosława Witczaka K+S

 

Kwestię istotnej roli budowy samoodporności roślin z użyciem preparatów Vaxiplant SL, Nutivax SL i Asahi przedstawił Michał Malicki z firmy UPL. Prelegent zaprezentował również bardzo interesujące wyniki kilku ubiegłorocznych doświadczeń, prowadzonych m.in. we współpracy w Doradcą Jagodowym, których celem było sprawdzenie efektywności włączenia laminaryny do zabiegów wczesnowiosennych w miejsce wycofanych już preparatów zawierających tiofanat metylu.

Michał Malicki UPL
Michał Malicki – UPL

 

Z kolei Rafał Bibrowski z firmy EkoWap podczas prelekcji „Jak wapnować glebę aby skutecznie uzupełnić wapń” przybliżył plantatorom rolę wapnia w utrzymaniu optymalnego odczynu oraz struktury gruzełkowatej gleby jak również uwypuklił istotne funkcje tego pierwiastka w budowaniu odporności mechanicznej owoców jagodowych. Prelegent przedstawił produkty bezpieczne do stosowania w uprawach truskawki wiosną i podkreślał, iż  w bieżącej fazie wegetacji jest jeszcze czas na uzupełnienie wapnia w ryzosferze.

RafaŁ Bibrowski Ekowap
RafaŁ Bibrowski – Ekowap

Wykład Szymona Kamińskiego z firmy Bioagris pt. „Sprawdzone techniki poprawy jakości i trwałości owoców miękkich” poświęcony był zagadnieniom innowacyjnych rozwiązań zwiększających odporność mechaniczną truskawki i maliny za pomocą dokarmiania poza korzeniowego nawozami zawierającymi wapń (np. Biocal) w połączeniu ze stosowaniem związków blokujących biosyntezę etylenu (na przykładzie produktu Xstress).

Szymon Kamiński BioAgris
Szymon Kamiński – BioAgris

Na zakończenie spotkania plantatorzy mieli okazję wysłuchać wykładu Alberta Zwierzyńskiego z firmy Doradca Jagodowy, który przedstawił wyniki badań nad wykorzystaniem różnych form miedzi w uprawach jagodowych. Prelegent kompleksowo przedstawił historię wykorzystania  miedzi w żywieniu i ochronie roślin, efektywność różnych form jak również najnowsze wyniki badań dowodzące o korzystnych właściwościach tego pierwiastka w ograniczaniu presji chorobowej i poprawie odporności roślin na stres biotyczny. Cennym uzupełnieniem wykładu był krótki materiał wideo zaprezentowany przez Artura Śliza z firmy Osadkowski na temat najnowszych doświadczeń wegetacyjnych potwierdzających efektywność preparatu miedziowego Ion Blue w ograniczaniu chorób odglebowych truskawki.

Albert Zwierzyński Doradca Jagodowy
Albert Zwierzyński – Doradca Jagodowy

 

Podsumowaniem konferencji był wykład dr Zbigniewa Jarosza (Doradca Jagodowy) który przedstawił wyzwania jakie czekają plantatorów nadchodzącym sezonie wegetacyjnym w ochronie i biostymulacji gatunków jagodowych. Prelegent szeroko omówił zmiany w branży ogrodniczej wynikające z aktualnych problemów gospodarczych, które będą rzutowały na podaż owoców jagodowych w bieżącym sezonie wegetacyjnym.

Zbigniew Jarosz Doradca Jagodowy
Zbigniew Jarosz – Doradca Jagodowy

Po wykładach wszyscy uczestnicy spotkania udali się na wspólny obiad, który był dodatkową okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń zarówno pomiędzy plantatorami jak i przedstawicielami firm.

Zespół Doradcy Jagodowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here