Nowe MRL dla fosetylu i jego pokrewnych

6 czerwca 2018 r. UE opublikowała rozporządzenie określające maksymalne poziomy pozostałości (MRL/NPD) dla fosetylu-al (suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli, wyrażone jako fosetyl) na orzechach drzewnych. Nowe NDP są ustalone na poziomie 500 ppm i weszły w życie 26 czerwca 2018 r. Dla gatunków, dla których nie podano nowych poziomów MRL ich poziom tymczasowy – 75 ppm – powróci do 2 ppm z dniem 1 marca 2019 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmienia załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do pozostałości maksymalnych poziomów (MRL/NPD) dla cyjantraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w lub na niektórych produktach.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 26 czerwca 2018 r. i ustala NDP dla fosetylu-al (suma fosetylu, kwasu fosfonowego i ich soli, wyrażonych jako fosetyl) jak następuje (w ppm): migdały – 500, orzechy brazylijskie – 500, orzechy nerkowca – 500, kasztany – 500, kokosy 2 (granica oznaczania analitycznego), orzechy laskowe – 500, macademia – 500, pekan – 500, orzeszki pinii – 500, pistacje – 500, orzechy włoskie – 500, inne orzechy -2 (granica oznaczania analitycznego).

za: EFSA Journal 2018

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here