Nowy fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy

Nasilenie występowanie objawów mącznika jabłoni w tym roku m.in. na odmianie ‘Idared’ (drzewa kontrolne, niechronione)

Podczas roboczego spotkania zorganizowanego w sadzie doświadczalnym BASF w Skowronkach k. Grójca 11 września przedstawiciele firmy omówili efekty stosowania nowego fungicydu – Sercadis®, o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy.

Sercadis® zawiera innowacyjną substancję czynną – Xemium®, która cechuje się wysoką skutecznością i długotrwałym działaniem zapobiegawczym w niskich dawkach oraz w szerokim zakresie temperatury. Zawiera fluksapyroksad – substancję czynną z grupy karboksyamidów (fungicydy inhibitory dehydrogenazy bursztynianowej – SDHI, grupa FRAC 7). Środek ten jest dopełnieniem naszej oferty handlowej dla sadowników. Wyróżnia się wysoką skutecznością w zwalczaniu najważniejszych chorób grzybowych, a także doskonale miesza się z innymi środkami ochrony roślin i nawozami – informował Tomasz Lewandowski (fot. 1), Crop Manager BASF.

Fot. 1. Tomasz Lewandowski, Crop Manager BASF

Fungicyd ten oferowany jest w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym. W przypadku jabłoni i gruszy poleca się stosować go zapobiegawczo (w zwalczaniu parcha i mączniaka jabłoni oraz parcha gruszy) od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty, do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53–81). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,25–0,3 l/ha. Natomiast okres karencji zarówno w przypadku jabłoni, jak i gruszy wynosi 35 dni.

Wprawdzie w etykiecie podano, że dopuszczona liczba zabiegów środkiem Sercadis® w sezonie to trzy, ale przedstawiciele firmy zalecają tylko dwukrotne jego użycie (pierwszy zabieg na różowy pąk, a następny w drugiej połowie kwitnienia). Ze względu bowiem na strategię antyodpornościową środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z grupy SDHI należy stosować maksymalnie do trzech zabiegów w sezonie w ochronie sadów drzew ziarnkowych. A środkiem zawierającym substancję czynną z tej grupy, stosowanym w późniejszym czasie, jest Bellis 38 WG – preparat grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed gorzką zgnilizną. Środek ten oparty jest na dwóch wzajemnie uzupełniających się substancjach aktywnych (boskalid i piraklostrobina), należących do różnych grup chemicznych, w tym właśnie do SDHI. W przypadku jabłoni preparatu Bellis 38 WG w sezonie wegetacyjnym zaleca się użyć maksymalnie do dwóch zabiegów – 7 i 21 dni przed zbiorem owoców (BBCH 79–85). Najlepiej jednak zastosować go jednokrotnie, a tylko w sytuacjach koniecznych maksymalnie dwa razy w ciągu sezonu wegetacyjnego (w przypadku dwukrotnego stosowania zabiegi wykonać: pierwszy – na 3 tygodnie przed zbiorem owoców; drugi – nie później niż 7 dni przed zbiorem). Dlatego już na początku sezonu warto dobrze przemyśleć strategię z użyciem środków zawierających substancje z grupy SDHI.

Zarówno w przypadku środka Sercadis®, jak i Bellis 38 WG zaleca się w ramach strategii antyodpornościowej m.in. stosowanie środka wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie, w tym przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Sercadis® należy do grupy SDHI, czyli grupy obarczonej wysokim ryzykiem co do wystąpienia odporności. Dlatego najlepiej stosować go w mieszaninach ze środkami kontaktowymi. W naszym sadzie przeprowadziliśmy wiele takich kombinacji. Najlepsze wyniki otrzymaliśmy, stosując Sercadis® w mieszaninie z Delanem® Pro i Delanem® 700 WG, przy czym do sporządzania mieszanin w zupełności wystarcza użycie go w dawce 0,25 l – informował dr Jacek Lewko (fot. 2), który od 7 lat zajmuje się badaniami nad fungicydem Sercadis®. Doświadczenia prowadzone są m.in. na odmianach ‘Gala’ (fot. 3) i ‘Idared’, a także gruszach (fot. 4).

Fot. 2. Dr Jacek Lewko od 7 lat zajmuje się badaniami nad fungicydem Sercadis®
Fot. 3. Doświadczenia z fungicydem Sercadis® prowadzone są m.in. na odmianie ‘Gala’
Fot. 4. Kwatera gruszy w sadzie doświadczalnym w Skowronkach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sadownikom, firma BASF – jak poinformował T. Lewandowski – w niedługim czasie ma też opublikować listę produktów, z jakimi środek ten będzie można bezpiecznie mieszać.

Sercadis® uzyskał wprawdzie rejestrację w tym roku, ale dostępny w sprzedaży będzie od lutego 2018 r. Będzie można go kupić w dwóch rodzajach opakowań: 1 l oraz 0,3 l.

Tekst i fot. Monika Strużyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here