W ochronie przed mączniakiem – przede wszystkim profilaktyka!

Lepiej zapobiegać niż leczyć – ta maksyma Hipokratesa pozostaje nadal aktualna. Obecnie odnosi się ona także do szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej, również w zakresie fitopatologii. Działania zapobiegawcze, związane z ograniczeniem rozwoju sprawców chorób roślin uprawnych, wpisują się idealnie w zasady integrowanej ochrony, zmierzającej m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa człowiekowi, organizmom niecelowym (pożytecznym i zapylającym) zabiegu, agrocenozom i środowisku naturalnemu.

Mączniak prawdziwy jabłoni

Im wcześniej, tym lepiej

Faza zielonego i różowego pąka to krytyczny czas dla prawidłowego rozwoju jabłoni, decydujący o jakości i wielkości plonu. Presja mączniaka powodowanego przez grzyb Podosphaera leucotricha, jest w tym czasie zazwyczaj bardzo duża –  atakuje on liście, młode pędy i pąki. Porażone przez mączniaka części roślin nie mogą się prawidłowo rozwijać, pąki nie zawiązują owoców. Bardzo ważne jest zwalczanie mączniaka w tej fazie − zabiegi wykonane wówczas zatrzymują rozprzestrzenianie się choroby i mają ważny wpływ na dalszy rozwój roślin oraz ich plon.

Dokładna lustracja sadu wczesną wiosną, na początku wegetacji roślin pozwala na odpowiednio wczesne rozpoznanie objawów choroby. Należy zwrócić uwagę na młode, zeszłoroczne przyrosty. Na korze pędów widoczne mogą być białe przebarwienia, liście na takich pędach rozwijają się z opóźnieniem. Symptomy te świadczą o obecności na roślinach w poprzednim sezonie sprawcy mączniaka. Początek fazy różowego pąka , a nawet wcześniejsza faza, to idealny czas na podjęcie walki z mączniakiem w uprawie jabłoni. Koronnym argumentem wskazującym na wybór Kendo 50 EW do najwcześniejszych zabiegów ochrony przed P. leucotricha jest skuteczne działanie substancji czynnej środka – cyflufenamidu – niezależnie od temperatury powietrza (min. 5°C), która we wczesnych fazach rozwojowych drzew jest bardzo zmienna.

Kendo 50 EW jest najbardziej zaawansowanym technologicznie produktem w segmencie środków mączniakobójczych, skutecznie zwalcza patogena niezależnie od jego stadium rozwojowego, a działanie substancji czynnej utrzymuje się w roślinie nawet do 6 tygodni. Wyjątkowo szybkie wnikanie substancji czynnej do warstwy woskowej liści sprawia, że już po godzinie od zastosowania jest ona odporna na działanie deszczu. Ponadto, działanie translaminarne i gazowe zwalcza patogena już obecnego na roślinie oraz zabezpiecza przed rozwojem nowych infekcji, a działanie systemiczne zabezpiecza nowe przyrosty rośliny.

Pamiętaj Kendo stosuje się przed kwitnieniem

Jak stosować?

Najlepsze rezultaty w zwalczaniu mączniaka uzyskuje się wykonując zabiegi zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby. Zabiegi interwencyjne są również możliwe, ale ich skuteczność zależy od szybkości reakcji sadownika i wykonania oprysków w odpowiednim czasie.

W uprawie jabłoni polecamy stosowanie Kendo 50 EW w dwóch wariantach:

  • W pełnej dawce 0,4– 0,5 l/ha w sytuacji kiedy presja mączniaka jest duża, mają miejsce sprzyjające infekcji warunki pogodowe oraz gdy w sadzie uprawiane są odmiany wrażliwe na mączniaka, np. ‘Idared’, Jonagoldy. Zaleca się wykonie 2 zabiegów w sezonie, w odstępie 7−14 dni.
  • W obniżonej dawce – 0,2−0,3 l/ha w mieszaninie ze środkami parchobójczymi zawierającymi trifloksystrobinę lub difenokonazol, w sytuacji umiarkowanej presji mączniaka. Zalecane jest wykonanie dwóch zabiegów (I – przed lub na początku kwitnienia; II – pod koniec kwitnienia − w fazie opadania płatków).

Nie tylko w uprawie jabłoni

Kendo 50 EW zarejestrowany jest także do zwalczania mączniaka w uprawie gruszy i winorośli. W uprawie gruszy fungicyd, w dawce 0,4−0,5 l/ha stosuje się od fazy gdy pierwsze liście są całkowicie wykształcone do fazy gdy owoc jest dojrzały do zbioru (BBCH 19−87). W uprawie winorośli środek, w dawce 0,15−0,5 l/ha można zastosować od fazy gdy widoczne są zielone końce pędów do końca fazy gdy większość jagód styka się ze sobą (BBCH 09−79).

Zbigniew Dąbrowski, Sumi Agro Poland

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here