Polsko-ukraińskie seminarium

Problem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin, o nieznanym składzie i pochodzeniu, to poważne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa produkcji rolnej, ale również środowiska i całego łańcucha żywnościowego. Eliminacja tego procederu jest trudna i wymaga współpracy zarówno pomiędzy organami krajowymi, jak i na arenie międzynarodowej. Tematowi temu poświęcono polsko-ukraińskie seminarium zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.


– Produkcja, rejestracja, obrót i stosowanie środków ochrony roślin podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo produkcji żywności i zdrowia konsumentów. Podrabiane produkty o nieznanym składzie nie spełniają tych wymogów a tym samym stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Branża agrochemiczna podejmuje liczne inicjatywy, które zmierzają do eliminacji tego procederu. Jestem przekonany, że dzięki współpracy i wymianie informacji służby celne i inspekcje kontrolne są w stanie w sposób bardziej efektywny przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Uczestnicy spotkania podzielili się doświadczeniami związanymi ze scenariuszami i metodami wprowadzania środków nielegalnych i podrobionych. Zgodnie stwierdzono, że niezbędna jest szybsza i bardziej efektywna wymiana informacji pomiędzy służbami z Polski i Ukrainy. Ponadto dyskutowano na temat wypracowania procedur postępowania i odpowiedniej interpretacji przepisów prawa, która ułatwi eliminację procederu. Zgodzono się, że warto sięgać po praktyczne metody wypracowane w innych krajach europejskich, w szczególności w aspekcie interpretacji przepisów prawa krajowego, których niejednoznaczność ułatwia zadanie przestępcom i nielegalnym importerom.

Ze strony ukraińskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumenta oraz Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych. Polska strona była reprezentowana przez Ministerstwo Finansów, Izby Celne w Gdyni, Białej Podlaskiej i Przemyślu oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W spotkaniu wziął również udział Międzynarodowy Konsultant ds. Żywności i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Gościliśmy również przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz producentów środków ochrony roślin.

źródło: PSOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here