PORS 2019 – usunięte, dodane, zmienione, uzupełnione

Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2019

Każdego roku aktualny „Program Ochrony Roślin Sadowniczych” trzeba nabyć i już! Dlaczego nie można bazować na tym sprzed roku? Odpowiedź jest prosta – zmian jest sporo, wycofywane są z rejestru pewne środki ochrony roślin, dobór uzupełniany jest wieloma nowymi. Ale – co również bardzo ważne – każdego roku, nawet kilka razy w roku zapadają na forum unijnym decyzje o wycofaniu z użycia w krajach członkowskich wielu substancji czynnych środków ochrony roślin. Te wycofania zachodzą bardzo szybko, często w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. O tym wszystkim informujemy, aby nasi sadownicy nie wpadli w pułapkę niewiedzy, i przez to nie mogli zbywać owoców, które potraktowaliby zakazanymi substancjami.

 

Nie można stosować
Dobór fungicydów został pomniejszony o środki zawierające iprodion. Właściwie już od drugiej połowy 2018 r. części preparatów handlowych zawierających tę substancję nie można było stosować. Usunięte więc zostały z rejestru Iprodione 500 SC oraz Rovral Aquaflo 500 SC. Jedynym w Polsce środkiem zawierającym iprodion, który wciąż figuruje w polskim rejestrze jest Grisu 500 SC. Według ministerstwa, można ten preparat stosować w uprawie truskawki w polu i pod osłonami jeszcze wyłącznie do 30 kwietnia br.
Do ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami nie można już używać insektycydów: Actara 25 WG (zawierała tiametoksam), Apacz 50 WG (chlotianidyna=klotianidyna), Dimilin 480 SC (diflubenzuron).

Dobór herbicydów został pomniejszony o usunięty z rejestru Chikara DUO (flazasulfuron + glifosat).

Wycofywane w trakcie sezonu 2019
Decyzją unijną, obwiązującą wszystkie kraje członkowskie, o nieprzedłużeniu zgody na stosowanie został objęty – tiuram. Środki zawierające tę substancję, używane do opryskiwania roślin (sprawa zapraw rozpatrzona została wg nieco innych zasad), mogą znajdować się w handlu tylko do 31 marca br., a stosowane mogą być w praktyce wyłącznie do 30 kwietnia br. Przepis ten dotyczy fungicydów: Aplosar 80 WG (zarejestrowany do ochrony jabłoni i gruszy przed parchem), Sadoplon 75 WP (zarejestrowany do ochrony: jabłoni i gruszy przed parchem, maliny przed szarą pleśnią i zamieraniem pędów, truskawki przed szarą pleśnią, wiśni przed gorzką zgnilizną, leszczyny przed moniliozą) i Thiram Granuflo 80 WG (zarejestrowany do ochrony jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, brzoskwini przed kędzierzawością liści, truskawki przed szarą pleśnią).
Rejestracja wygasa także na Antracol 70 WG (propineb), który jest dopuszczony do stosowania w ochronie jabłoni przed parchem tylko do 22 czerwca br., przy czym z handlu już został wycofany 22 grudnia 2018 r.

Środek zarejestrowany do kompleksowego odkażania gleby przygotowywanej pod uprawę truskawki – Basamid 97 GR – można stosować do 21 lipca br. W tym jednak przypadku to żadna strata. Został on bowiem zastąpiony nowym produktem o wiele szerszej rejestracji (czyt. akapit dotyczący nowości).

Rejestracja wygasa także dla środka Inpower 130 WG (mającego szeroką rejestrację), który może się znajdować w sprzedaży i może być stosowany do 31 października br. Zostają jednak na rynku dwa inne insektycydy o identycznym składzie i zakresie rejestracji.

Być może to tylko kwestia wznowienia rejestracji, ale teraźniejsza wygasa także dla regulatora wzrostu SmartFresh 03 VP (1-metylocyklopropen). Data, do której można stosować środek to 6 sierpnia br.

Herbicyd Orkan 350 SL (glifosat + MCPA) może być stosowany do 5 grudnia br.

Rozszerzenie rejestracji
Zakres zaleceń stosowania został poszerzony dla fungicydu Pomax SC (pirymetanil + fludioksonil). Obecnie może być używany także do ochrony gruszy przed chorobami przechowalniczymi: gorzką zgnilizną i szarą pleśnią.
Siarkol 800 SC (siarka) – zarejestrowany ogólnie przeciwko mączniakom prawdziwym – może być stosowany również w ochronie: agrestu, porzeczek (czarnej, czerwonej i białej), borówki wysokiej, maliny, truskawki, gruszy, brzoskwini, moreli, śliwy.
Teldor 500 SC (fenheksamid) został dopuszczony także do ochrony przed szarą pleśnią: agrestu, borówki wysokiej, porzeczek (czarnej, czerwonej i białej), żurawiny, jeżyny i malinojeżyny. Dwa ostatnie z wymienionych gatunków zabezpiecza także przed zamieraniem pędów.
Tercel 16 WG (ditianon + piraklostrobina) może być używany obecnie także do opryskiwania grusz przeciwko parchowi.

Coragen 200 SC (chlorantraniliprol) uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie do ochrony gruszy przed owocówką jabłkóweczką, śliwy przed owocówką śliwkóweczką, winorośli przed zwójkami – krzyżóweczką i kwasigroneczką.
Kanemite 150 SC (acekwinocyl) może być używany także do zwalczania przędziorków żerujących na: czereśni, śliwie, wiśni, malinie i jeżynie.

SpinTor 240 SC (spinosad) może być stosowany również w sadach gruszowych przeciwko zwójce siatkóweczce i piędzikowi przedzimkowi, czyli gąsienicom uszkadzającym w głównej mierze liście.

Nowości
Dobory środków ochrony roślin zostały powiększone zarówno o produkty handlowe zawierające znane polskim sadownikom substancje czynne, jak i wiele nowych z grup syntetycznych związków także mikroorganizmy (tabele 1, 2, 3, 4).

Tabela 1. Zakres rejestracji nowych fungicydów powiększających dobór, należących do poszczególnych grup chemicznych

Grupa chemicznaNazwa substancji czynnejNazwa handlowa środkaChronione gatunki roślin sadowniczych
AnilinopirymidynowepirymetanilScalajabłoń, grusza, pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna, świdośliwa, winorośl, truskawka, malina, jeżyna, agrest, borówka wysoka, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna
Xedathane-HNjabłka
AntrachinonyditianonCaldera 700 WGjabłoń, grusza
Metised 700 WGjabłoń, grusza
DitiokarbaminianymankozebTrimanoc DGjabłoń, agrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona
Dodynowe (pochodne guanidyny)dodynaDiana 500 SCjabłoń
Syllit 544 SCjabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia
FenyloacetamidycyflufenamidTonki 50 EWjabłoń, grusza, winorośl
FtalimidowekaptanArvemus 80 WGjabłoń
Kollin 80 WG
Lekaro 80 WG
Winner 50 WPjabłoń, grusza, wiśnia
miedziowetlenochlorek + wodorotlenekAirone SCjabłoń, wiśnia, śliwa, brzoskwinia, nektaryna, morela, winorośl
Badge WGwiśnia, śliwa, brzoskwinia, nektaryna, morela, winorośl
wodorotlenekChamp Flowwinorośl
Cuprablau Z 35 WPwinorośl
Medistar Extra Miedźjabłoń, grusza, winorośl
tlenochlorekDalion 50 WPjabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, orzech włoski, leszczyna, porzeczka czarna, winorośl
Kares 350 SCjabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, orzech włoski, leszczyna, porzeczka czarna, winorośl
Spator 50 WPjabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, orzech włoski, leszczyna, porzeczka czarna, winorośl
Olejki eteryczneolejek pomarańczowyLimocidbrzoskwinia, jabłoń, grusza (1 dzień), grusza azjatycka, truskawka, malina, czarna porzeczka, winorośl
PolisacharydyCOS-OGAFytosave SLtruskawka, winorośl
TiodazynowedazometBasamidjabłoń, grusza, pigwa, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela, orzech włoski, truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczka biała, jeżyna, agrest, żurawina, aronia, winorośl, leszczyna:
Triazolowe (IBE)difenokonazolFerten 250 ECjabłoń, wiśnia
Mavita 250 ECjabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia
Valor 250 ECjabłoń, wiśnia
Żywe organizmy/mikroorganizmyAureobasidium

pullulans

Blossom Protectjabłoń, grusza, pigwa
Candida

oleophila

Nexyjabłka, gruszki
Iminoacetylomocznikowe + miedziowecymoksanil + wodorotlenek miedziCopforce Extrawinorośl
Cupmanwinorośl
Karboksyamidowe + triazolowe (IBE)difenokonazol + fluksapyroksadDagonistruskawka
Ortofenyloamidy + triazolowe (IBE)difenokonazol + izopirazamEmbrelia 140 SCjabłoń, grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita, pigwowiec, jarząb
Innewodorowęglanu potasuVitiSanjabłoń, grusza, winorośl

 

Tabela 2. Zakres rejestracji nowych insektycydów powiększających dobór, należących do poszczególnych grup chemicznych

Grupa chemicznaNazwa substancji czynnejNazwa handlowa środkaChronione gatunki roślin sadowniczych
Alkohole alifatyczne(E,E)-8,10 – dodecadien-1-ol + 1-dodecanol + 1-tetradecanol + (Z)-11-tetradecen-1-yl acetate + (Z)-9-tetradecen-1-yl acetate + (Z)-8-tetradecen-1-yl acetate + (Z)-8-tetradecen-1-olIsomate CLSjabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia
(E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu + (E,Z)-3,13-octan noktadekadienyluIsonet Zagrest, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Antranilowe diamidycyjanotraniliprolVerimark 200 SCtruskawka
ButenolidyflupyradifuronSivanto Primejabłoń, grusza, truskawka
KarboksamidoweflonikamidMainman 50 WGjabłoń, grusza, śliwa
Makrocykliczne laktonyabamektynaAbamex 018 ECgrusza, truskawka, malina, jeżyna
benzoesan emamektynyAffirm OPTIjabłoń, śliwa
NeonikotynoidoweacetamiprydAceptir 200 SEjabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, śliwa, orzech włoski, leszczyna
Apis 200 SE
Los Ovados 200 SE
Carnadine 200 SLjabłoń
Kestrel 200 SLjabłoń
Olejki eteryczneolejek pomarańczowyLimocidejabłoń, grusza (1 dzień), grusza azjatycka, truskawka, czarna porzeczka, malina, winorośl, aktinidia
TiodazynowedazometBasamidjabłoń, grusza, pigwa, śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela, orzech włoski, truskawka, borówka wysoka, malina, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczka biała, jeżyna, agrest, żurawina, aronia, winorośl, leszczyna:
Żywe organizmy/mikroorganizmyMetarhizium anisopliae var. anisopliae1020agrest, aktinidia, aronia, bez czarny, borówka czarna, borówka wysoka, jeżyna, morwa, malina, porzeczka czarna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, truskawka, winorośl, żurawina błotna
Met52 granular
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11Delfin WGjabłoń, grusza, winorośl
Beauveria bassiana szczep ATCC 74040Naturalistruskawka

 

Tabela 3. Zakres rejestracji nowych regulatorów wzrostu

Nazwa substancji czynnejNazwa handlowa środkaTraktowane gatunki roślin sadowniczych
etefonKobra 510 SLjabłonie
Korekt 510 SLjabłonie
Reducer 510 SLjabłonie
kwas 1-naftylooctowyFixor 100 SLjabłonie, grusze
kwas giberelinowyFalgro Tabletwinorośl, grusza

 

Tabela 4. Zakres rejestracji nowych herbicydów

Nazwa substancji czynnejNazwa handlowa środkaDo niszczenia chwastów w sadach i na plantacjach
chizalofop-P-etylowyLabrador Extra 50 ECna plantacjach truskawek
Labrador Pro
Wizjer 50 EC
dimetenamid-P + pendimetalinaSpectrum Plusw sadach gruszowych
Wing P 462,5 EC
MCPAChwastox Professional 750 SLw sadach jabłoniowych
MCPA + glifosatRayder 350 SLw sadach: jabłoniowych, gruszowych, wiśniowych, czereśniowych, śliwowych, brzoskwiniowych, morelowych
napropamidBaristo 500 SCna plantacjach truskawek
Inventor 500 SC
Wicher 500 SC
propachizafopAria 100 EC

 

Nowe gatunki roślin sadowniczych w programie

Coraz więcej producentów środków ochrony roślin ubiega się o rejestrację swoich produktów na zasadach zastosowania małoobszarowego. Oznacza to, że środek może być, zgodnie z prawem, używany do ochrony upraw mało popularnych gatunków, czy przeciwko zagrożeniom występującym czasowo/lokalnie. Reagujemy więc na te czynności firm fitofarmaceutycznych i informujemy użytkowników naszego „Programu…” o tym, jakie środki uzyskały rejestrację do ochrony: aktinidii, aronii, jagody kamczackiej, pigwy, rokitnika czy żurawiny. Wskazówki o środkach możliwych do wykorzystania w ochronie wymienionych gatunków nie mają formy tak dokładnej, jak inne opracowane przez nas szczegółowe programy ochrony ważnych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych, gdyż środków dla nich dopuszczonych jest wciąż jeszcze jest za mało. Jednak wraz z przybywaniem środków będziemy szczegółowym programom nadawali formę wyczerpującą pełną wiedzę i stan prawny.

Katarzyna Kupczak

Kliknij i przejdź do strony sklepu Wydawnictwa Plantpress, by zakupić Program Ochrony Roślin Sadowniczych na 2019:

Program Ochrony Roślin sadowniczych 2019Za ogrodinfo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz swoje imię
Wpisz treść komentarza

Polityka Prywatności