Pozbiorcza ochrona jabłek i gruszek – już możliwa

Po raz pierwszy w historii polskiej ochrony roślin będziemy mieli możliwość pozbiorczego zabezpieczenia konsumpcyjnych (deserowych) jabłek i gruszek przed chorobami przechowalniczymi. 4 sierpnia został zarejestrowany i dopuszczony do obrotu (sprzedaży i stosowania) konwencjonalny fungicyd Penbotec 400 SC firmy Janssen PMP®.


Substancją czynną tego środka ochrony roślin jest pirymetanil (400 g w 1; 37,1%), działający na owoce powierzchniowo i wgłębnie, zapobiegawczo i interwencyjnie przeciwko gorzkiej zgniliźnie jabłek (Neofabraea spp.), sinej pleśni jabłek i gruszek (Penicillium spp.), szarej pleśni gruszek (Botrytis spp.).

Owoce należy poddać działaniu środka poprzez zanurzanie (fot. 1) w 0,125% roztworze (125 ml fungicydu/100 l wody), np. wykorzystując linie rozładunku wodnego (fot. 2), lub zraszanie w ciągu 16 godzin od zbioru. Wymagany minimalny czas kontaktu jabłek lub gruszek z cieczą użytkową podczas zanurzania to 30 sekund. Firma Janssen PMP®, zaleca zastosowanie 100 l roztworu na 3 tony owoców, przy czym po potraktowaniu 50 ton owoców, wskazana jest do kolejnych partii wymiana roztworu na nowy. Przed umieszczeniem jabłek czy gruszek w przechowalni, muszą one dokładnie wyschnąć po zabiegu post-harvest.

pozbiorcza_ochrona_2

Resztki cieczy użytkowej należy unieszkodliwić poprzez wykorzystanie rozwiązań zapewniających biologiczną degradację lub w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach (w tym celu zalecamy kontakt z posiadaczem zezwolenia). Stężenie pirymetanilu w wodach odciekowych po dekontaminacji (dezaktywacji) nie może być wyższe niż 1 ppm.

Pirymetanil zawarty w tym fungicydzie należy do grupy 9 FRAC, tzn. o bardzo wysokim stopniu ryzyka wyodrębnienia się w populacji patogenów form odpornych na tę substancję czynną. Dlatego w ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosować Penbotec 400 SC: w zalecanym stężeniu, najszybciej, jak to tylko możliwe po zbiorze, aby wykorzystać jego właściwości profilaktyczne. Podczas uprawy jabłoni powinno się unikać wielokrotnego stosowania środków z tej grupy FRAC, wprowadzając do programu fungicydy z innych grup i o odmiennym mechanizmie działania, w tym wdrażać alternatywne metody ograniczające rezerwuar materiału infekcyjnego.

Karencja (czyli okres od zastosowania środka do zbioru plonu) i prewencja – nie dotyczy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here