„Program Ochrony Roślin Sadowniczych” – zmiany w roku 2018

Przygotowywane przez wydawnictwo Plantpress programy ochrony już dawno przestały być wyłącznie zbiorem tabel zawierających dawki środków ochrony roślin i suche fakty im towarzyszące. W naszym „Programie…” znaleźć można dodatkowo informacje uwzględniające zmiany na bieżąco zachodzące w przepisach, obrocie handlowym, itp. Liczymy, że uda nam się w ten sposób, chociaż częściowo pomóc Państwu w zapobiegnięciu konsekwencjom niepełnej wiedzy/nieznajomości: prawa, obecnej sytuacji w produkcji roślinnej, czy orientacji w światowych trendach handlowych, itp.

Wycofane z użycia

Pod tym względem nie będzie wielkiej rewolucji w tym roku. Z doboru fungicydów wykreślone zostały: Systemik 125 SL (zawierający myklobutanil) wykorzystywany do ochrony jabłoni przed parchem i mączniakiem oraz Vision 250 EC (mieszanina pyrimetanilu i fluchinkonazolu) używany przeciwko parchowi jabłoni. W liście zoocydów nie znajdzie się już teraz środków Ammo Super 100 EW oraz Fury 100 EW (oba zawierały zeta-cypermetrynę), którymi zwalczano toczyka gruszowiaczka żerującego na jabłoni. Z listy herbicydów wykreślono Lenazar 80 WP (lenacyl) wykorzystywany do eliminowania zbędnej roślinności na plantacjach truskawki.

Większa liczba środków

„Program…” na rok 2018 znacznie różni się od zeszłorocznego liczbą nowo zarejestrowanych fungicydów (tabela 1), zoocydów (tab. 2), regulatorów wzrostu (tab. 3), herbicydów (tab. 4). Dużą grupę stanowią takie, w których składzie znajdują się substancje czynne już wykorzystywane w polskim sadownictwie, ale są też i niestosowane dotychczas przez naszych sadowników.

Tabela 1. Nowe fungicydy dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony drzew i krzewów owocowych

Nazwa handlowa Nazwa substancji czynnej Gatunek chronionej rośliny Zwalczana choroba  
Alcedo 100 EC tetrakonazol jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni  
truskawka biała plamistość liści, mączniak prawdziwy  
Ceroval ditianon jabłoń parch jabłoni  
Daneel  
Dictum grusza* parch gruszy  
Cuprozin Progress wodorotlenek miedzi jabłoń parch jabłoni  
winorośl mączniak rzekomy  
Dissko 250 EC difenokonazol jabłoń parch jabłoni  
grusza* parch gruszy  
malina*, jeżyna* zamieranie pędów, rdza  
Funguran Progress wodorotlenek miedzi jabłoń parch jabłoni  
winorośl mączniak rzekomy  
Karpen 480 SC kaptan jabłoń parch jabłoni  
Matador 303 SE tiofanat metylu + tetrakonazol truskawka*, poziomka* szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści  
Moderator 303 SE  
porzeczka czarna*, porzeczka czerwona*, porzeczka biała* amerykański mączniak agrestu, biała plamistość liści, opadzina liści, szara pleśń  
agrest* amerykański mączniak agrestu, opadzina liści  
malina*, jeżyna* zamieranie pędów, szara pleśń  
borówka wysoka* szara pleśń, zgorzel pędów, zamieranie pędów, antraknoza  
winorośl* szara pleśń, mączniak prawdziwy  
Mavita 250 EC** difenokonazol jabłoń parch jabłoni  
wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych  
grusza* parch gruszy  
czereśnia* brunatna zgnilizna drzew pestkowych  
Multicap kaptan jabłoń parch jabłoni  
grusza parch gruszy  
wiśnia gorzka zgnilizna, drobna plamistość liści  
truskawka* szara pleśń  
Pomax SC pirymetanil + fludioksonil jabłoń gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń  
Remedier Trichoderma asperellum szczep ICC 012 + Trichoderma gamsi szczep ICC 080 truskawka czerwona zgnilizna korzeni  
Sancozeb 80 WP mankozeb jabłoń parch jabłoni  
Sercadis fluksapyroksad jabłoń parch jabłoni, mączniak jabłoni  
grusza parch gruszy  
Siarkol 80 WG siarka jabłoń mączniak jabłoni  
winorośl mączniak prawdziwy  
grusza* mączniak prawdziwy  
brzoskwinia*, morela*, śliwa*  
borówka wysoka*, malina*, truskawka*  
porzeczka czarna*, porzeczka czerwona*, porzeczka biała*, agrest* amerykański mączniak agrestu  
Toben 500 SC tiofanat metylu jabłoń gorzka zgnilizna jabłek  
Tores 250 EC difenokonazol jabłoń parch jabłoni  
wiśnia drobna plamistość liści  

*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

**informacje o rejestracji tego produktu dotarły do nas po zesłaniu „Programu…” do druku

Tabela 2. Nowe zoocydy dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony drzew i krzewów owocowych

Nazwa handlowa Nazwa substancji czynnej Gatunek chronionej rośliny Zwalczany szkodnik  
Akarol 770 EC olej parafinowy

 

jabłoń przędziorek owocowiec  
śliwa misecznik śliwowy  
Cyperfor 100 EC cypermetryna jabłoń zwójkówki, mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa  
Deka 2,5 EC deltametryna

 

śliwa* mszyce, muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii  
Desha 2,5 EC  
czereśnia*, wiśnia* nasionnica trześniówka, muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), mszyce  
grusza* mszyce, miodówki  
truskawka* kwieciak malinowiec, mszyce, zwójki – różóweczka, truskaweczka, poziomeczka, jabłoneczka jesienna, złocienióweczka muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)  
Inazuma 130 WG acetamipryd + lambda-cyhalotryna śliwa* mszyce, owocnice (żółtoroga i jasna)  
Inpower 130 WG  
Jowisz 200 SL acetamipryd jabłoń mszyce, owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe  
czereśnia nasionnica trześniówka  
śliwa owocnice, owocówka śliwkóweczka  
grusza miodówka gruszowa  
Lepinox Plus Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348 jabłoń zwójkówki liściowe  
grusza* zwójka rdzaweczka,, gąsienice zwójkówek liściowych  
brzoskwinia*, nektaryna* owocówka południóweczka, skośnik brzoskwiniaczek  
truskawka* gąsienice motyli sówkowatych  
winorośl* zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka  
Nepal 130 WG acetamipryd + lambda-cyhalotryna śliwa* mszyce, owocnice (żółtoroga i jasna)  
Poleci 2,5 EC deltametryna

 

śliwa* mszyce, muszka plamoskrzydła (drosophila suzukii  
czereśnia*, wiśnia* nasionnica trześniówka, muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii), mszyce  
grusza* mszyce, miodówki  
truskawka* kwieciak malinowiec, mszyce, zwójki – różóweczka, truskaweczka, poziomeczka, jabłoneczka jesienna, złocienióweczka muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii)  
Wulkan 200 SL acetamipryd jabłoń mszyce, owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe  
czereśnia nasionnica trześniówka  
śliwa owocnice, owocówka śliwkóweczka  
grusza miodówka gruszowa  

*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Tabela 3. Nowe regulatory wzrostu dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony drzew i krzewów owocowych

Nazwa handlowa Nazwa substancji czynnej Gatunek traktowanej rośliny Cel zabiegu  
Apogee Plus proheksadion wapnia jabłoń ograniczanie wzrostu pędów, zapobieganie wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę zarazy ogniowej  
grusza*  
Corto proheksadion wapnia jabłoń ograniczanie wzrostu pędów  
Florgib Tabletki kwas giberelinowy winorośl zmiany pokroju i rozluźnienie gron, a przez to ograniczenie występowania szarej pleśni  
Fysium metylocyklopropen jabłka zachowanie jędrności, wytwarzanie w owocach mniejszej ilości etylenu, ochronę przed zewnętrznymi źródłami etylenu, zmniejszenie zachodzącej w jabłku wymiany gazowej (oddychania), zachowanie kwasowości miareczkowej, opóźnienie dojrzewania i starzenia się owoców  
Kudos proheksadion wapnia jabłoń ograniczanie wzrostu pędów  
MaxCel 6-benzyloadenina jabłoń przerzedzanie zawiązków, poprawa wielkości owoców i zapobieganie wystąpieniu przemiennego kwitnienia  
grusza przerzedzanie zawiązków owoców, poprawa wielkości owoców  
Novagib 010 SL gibereliny A4 + A7 jabłoń ograniczanie ordzawienia owoców, polepszenie jakości owoców  
grusza poprawa zawiązywania owoców  
Promalin gibereliny GA 4+7 + 6-benzyloadenina jabłoń zapobieganie ordzawieniu, poprawa wielkości i wyglądu owoców  
grusza poprawa zawiązywania owoców  
Sculptor Plus proheksadion wapnia jabłoń ograniczanie wzrostu pędów, zapobieganie wtórnym infekcjom powodowanym przez sprawcę zarazy ogniowej  
Velonta Plus  
grusza  

*rejestracja w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Tabela 4. Nowe herbicydy dopuszczone do użycia w Polsce, w celu ochrony sadów i plantacji roślin owocowych

Nazwa handlowa Nazwa substancji czynnej Chroniona uprawa Zwalczane chwasty
Chwastox 750 SL mcpa sady jabłoniowe roczne dwuliścienne
Colzamid napropamid

 

sady jabłoniowe jednoliścienne i niektóre dwuliścienne
plantacje: agrestu, maliny, porzeczek – czarnej, czerwonej, białej, truskawki
Kerb 400 SC propyzamid sady jabłoniowe niektóre jednoliścienne i dwuliścienne
Randil Fast 680 EC kwas nonanowy sady jabłoniowe i śliwowe
winnice
Zetrola 100 EC propachizafop plantacje truskawki jednoliścienne

 

Rozszerzenie rejestracji

Ale zmiany to także rozszerzenia rejestracji o zastosowania dla kolejnych gatunków czy przeciwko innym agrofagom. W tabelach 5, 6, 7, 8 znajdują się te dane, które są właśnie takimi nowościami. Pozostałe zastosowania dotyczące wymienionych produktów nie uległy zmianie w stosunku do roku 2017. W celu uzyskania pełnej informacji należy sięgnąć po nasz kompletny nowy „Program…” na rok 2018.

Tabela 5. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania fungicydów, którym rozszerzono rejestrację

Nazwa handlowa Po rozszerzeniu rejestracji  
gatunek chroniony zwalczana choroba  
Argus 250 EC grusza parch gruszy  
malina, jeżyna zamieranie pędów, rdza  
Batalion 450 SC grusza parch gruszy  
malina szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów  
truskawka szara pleśń  
Cros 250 EC grusza parch gruszy  
malina, jeżyna zamieranie pędów, rdza  
Cyprodex 300 EC grusza parch gruszy  
Gladius 450 SC grusza parch gruszy  
Heros 450 SC malina szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów  
truskawka szara pleśń  
Luna Experience 400 SC grusza rak drzew, rdza, alternarioza, zgnilizna powodowana przez Nectria galligena, szara pleśń  
czereśnia, wiśnia drobna plamistość liści, dziurkowatość liści, szara pleśń  
brzoskwinia, morela brunatna zgnilizna, szara pleśń  
leszczyna monilioza  
malina zamieranie pędów, rdza  
winorośl mączniak prawdziwy, szara pleśń  
Luna Sensation 500 SC malina (w polu i pod osłonami) zamieranie pędów, rdza  
agrest

porzeczki – czarna, biała, czerwona (w polu i pod osłonami)

rdza wejmutkowo-porzeczkowa, opadzina liści, amerykański mączniak agrestu, szara pleśń  
aronia, jagoda kamczacka, jeżyna, rokitnik rdza, opadzina liści, szara pleśń, antraknoza  
borówka wysoka (w polu i pod osłonami)  
Miedzian 50 WP orzech włoski, leszczyna bakteryjna zgorzel, antraknoza  
porzeczka czarna antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści  
winorośl mączniak rzekomy  
 
Miedzian 50 WP orzech włoski, leszczyna bakteryjna zgorzel, antraknoza  
porzeczka czarna antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści  
winorośl mączniak rzekomy  
 
Nordox 75 WG grusza, pigwa rak bakteryjny, zaraza ogniowa, rak drzew  
winorośl mączniak rzekomy  
truskawka antraknoza, czerwona plamistość liści, biała plamistość liści, bakteryjna kanciasta plamistość liści  
Polyversum WP truskawka (przechowywane owoce) szara pleśń  
malina (przechowywane owoce)  
gruszki (przechowywane owoce) szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna  
Prolectus 50 WG wiśnia, śliwa, morela brunatna zgnilizna (kwiaty, pędy, owoce)  
Scab 80 WG grusza parch gruszy, brunatna zgnilizna  
pigwa parch, brunatna zgnilizna, gorzka zgnilizna, plamistość liści  
truskawka szara pleśń, antraknoza  
Shardif 250 EC grusza parch gruszy  
malina, jeżyna zamieranie pędów, rdza  
Siarkol 80 WP borówka wysoka, malina mączniak prawdziwy  
truskawka  
grusza  
brzoskwinia, morela, śliwa  
Siarkol Bis 80 WG borówka wysoka, malina mączniak prawdziwy  
truskawka  
grusza  
brzoskwinia, morela, śliwa  
agrest, porzeczki –  czarna, czerwona, porzeczka biała amerykański mączniak agrestu  

 

Tabela 6. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania zoocydów, którym rozszerzono rejestrację

Nazwa handlowa Po rozszerzeniu rejestracji  
gatunek chroniony zwalczany szkodnik  
Judo 050 CS aronia mszyce, omacnica jarzębianka, zwójka różóweczka  
Koromite 10 EC grusza przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz  
Milbeknock 10 EC  
truskawka przędziorek chmielowiec, roztocz truskawkowiec  
agrest , borówka wysoka, malina, jeżyna, porzeczki – czarna, czerwona, biała , żurawina przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec  
Kusti 050 CS aronia mszyce, omacnica jarzębianka, zwójka różóweczka  
Ninja 050 CS  
Teppeki 50 WG grusza mszyca jabłoniowo-zielona, mszyca gruszowa  
śliwa mszyca śliwowo-trzcinowa, mszyca śliwowo-kocankowa, mszyca śliwowo-chmielowa  

 

Tabela 7. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania regulatorów wzrostu, którym rozszerzono rejestrację

Nazwa handlowa Po rozszerzeniu rejestracji
gatunek chroniony cel zabiegu
Gibb Plus 11 SL grusza wspomaganie zawiązywania owoców
Globaryll 100 SL grusza przerzedzanie zawiązków owoców
Regalis Plus 10 WG truskawka (w polu i pod osłonami) ograniczenie wzrostu pędów rozłogowych, zahamowanie kwitnienia zimowego

 

Tabela 8. Wyłącznie nowe (w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem „Programu…”) zastosowania herbicydów, którym rozszerzono rejestrację

Nazwa handlowa Nazwa substancji czynnej Chroniona uprawa Zwalczane chwasty
Select Super 120 EC

 

kletodym Plantacje: maliny, jeżyny, aronii, borówki wysokiej, agrestu, żurawiny, porzeczek – czarnej, czerwonej, białej jednoliścienne

 

Kody FRAC i IRAC
Sporo miejsca w „Programie … na 2018 r” poświęcamy też racjonalnemu użyciu środków ochrony roślin, aby w jak największym stopniu oszczędzać środowisko oraz aby długo i z powodzeniem z nich korzystać. Dlatego też kładziemy nacisk na przestrzeganie strategii antyodpornościowej. Ponieważ w etykietach środków ochrony roślin pojawiają się obecnie numery grupy ryzyka wywołania odporności, do której zakwalifikowany został dany związek wykorzystywany w ochronie roślin, dlatego też na łamach „Programu…” rozkodowujemy te liczby. Informujemy co oznaczają i jak interpretować numery grup wg. FRAC i IRAC. W efekcie podpowiadamy, w jaki sposób rotować środki ochrony w poszczególnych zabiegach, aby nie doprowadzić do wyselekcjonowania form agrofagów odpornych na nadużywaną czy źle stosowaną substancję czynną.

„Program…” w ręku a w telefonie – zdjęcia chorób i szkodników!

I najważniejsza nowość w tegorocznym „Programie…”. Sięgając po szczegółowe zalecenia ochrony danego gatunku rośliny przed określonym zagrożeniem, zobaczycie Państwo umieszczony przy nazwie choroby czy szkodnika kod QR. Po jego zeskanowaniu przy użyciu smartfonu albo iphone także tabletu (aplikację do skanowania kodów QR można szybko i bezpłatnie pobrać na telefon/tablet z sieci) uzyskacie link, do którego należy „przejść” (klikając w tym miejscu ekranu). Na ekranie pojawi się galeria składająca się z kilku zdjęć obrazujących danego agrofaga w różnych stadiach, objawy jego obecności. Po dotknięciu wybranego zdjęcia wyświetli się ono samodzielnie na ekranie. Można je powiększać, oglądać szczegóły, itp., w zależności od potrzeb. Tak wyraźne i sporych rozmiarów ilustracje będą bardzo pomocne w diagnozowaniu zagrożenia. Szczególnie łatwo będzie porównywać objawy znajdując się w sadzie czy na plantacji z widzianymi na ekranie.

Poniżej graficznie kilka kroków jak korzystać z INTERAKTYWNEGO Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2018 r.

Katarzyna Kupczak

„Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2018” od 2 stycznia do nabycia w sklepie Plantpressu 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here