SmartFresh w nowej formulacji

13 czerwca w Małej Wsi (gm. Belsk Duży) firma AgroFresh zorganizowała spotkanie prasowe, podczas którego zaprezentowany został produkt SmartFresh ProTabs™, czyli znany dobrze sadownikom SmartFresh® w nowej, jeszcze bardziej efektywnej formulacji. Zastąpi on od tego roku na rynku SmartFresh 03 VP. Nowa formulacji oznacza jeszcze więcej korzyści dla sadowników, w tym wyższą jędrność owoców po okresie przechowywania i możliwość kierowania jabłek na nowe, wymagające rynki.

1-MCP został po raz pierwszy wprowadzony na rynek już 15 lat temu w Stanach Zjednoczonych pod marką SmartFresh®. Od tego czasu firma stale rozwija swoje portfolio, wchodzi na nowe rynki, zdobywa doświadczenie praktyczne w zastosowaniu swoich rozwiązań, aby móc tę wiedzę przekazać swoim klientom. Środków na badania i rozwój nie inwestuje jednak w tematykę ochrony czy nawożenia upraw na etapie produkcji, ale nacisk kładzie na technologie związane z przechowywaniem i dystrybucją owoców. Pierwszy etap, na którym AgroFresh wprowadza swoje rozwiązania to etap poprzedzający bezpośrednio zbiór owoców – system Harvista. Kolejny, najważniejszy etap, gdzie od lat sprawdzają się rozwiązania proponowane przez firmę, to już przechowanie. Wykorzystywane są tu preparaty zawierające w składzie 1-MCP, w tym nowy SmartFresh ProTabs™.

Czym jest SmartFresh ProTabs™?
Jak wyjaśniali Adam Paradowski i Przemysław Badowski, jest to najnowsza formulacja 1-MCP opracowana, opatentowana i zarejestrowana przez AgroFresh. Rozwiązanie może być stosowane w każdego typu szczelnej komorze przechowalniczej, gdy jej pojemność przekracza 50 m3. Produkt składa się z trzech komponentów:

– ProTabs (substancja aktywna 1-MCP)
– ProActivator (aktywator)
– ProPack.

Wśród głównych korzyści ze stosowania SmartFresh ProTabs™ doradcy wymienili dodatkowo unikalny system uwalniania substancji aktywnej. Przy zachowaniu rekomendacji doradców firmy AgroFresh elastyczność stosowania SmartFresh ProTabs™ jest jeszcze większa, aby jeszcze lepiej utrzymywać jakość owoców i skuteczniej ograniczać ryzyko strat, na przykład z powodu oparzelizny powierzchniowej jabłek. Dotychczas w Polsce przeprowadzono już kilka serii badań z produktem Smart Fresh ProTabs, m.in w warszawskiej SGGW i w IO w Skierniewicach. Wyniki pokazały, że efekty są bardzo dobre na odmianach uprawianych na coraz większą skalę w naszym kraju, m.in. ‘Golden Delicious’ i ‘Red Jonaprince’.

Rejestracja SmartFresh ProTabs™ obejmuje zastosowanie w komorach przechowalniczych z jabłkami, gruszkami, śliwkami i pomidorami.

P. Badowski zwrócił także uwagę na gwarantowany przez firmę System Jakości SmartFresh ProTabs™, który zapewnia i potwierdza efektywność aplikacji i serwisu. Aplikacja produktu w komorach jest wykonywana przez przeszkolonych i doświadczonych aplikatorów firmy AgroFresh. Mają oni obowiązek ocenić i sprawdzić warunki panujące w komorze chłodniczej przed dokonaniem aplikacji SmartFresh ProTabs™, a także przygotować i zabezpieczyć próbki owoców do analiz efektywności produktu. Dodatkowo elementem Systemu Jakości SmartFresh ProTabs™ jest analiza dojrzałości owoców przed zastosowaniem 1-MCP w tej postaci. Te pomiary służą do przygotowania zaleceń przechowywania dla każdej komory, w której ma być zastosowany SmartFresh®. Wyniki analiz próbek owoców są uzupełniane o pomiary poziomu etylenu i innych parametrów przechowywania podczas regularnych wizyt doradców AgroFresh u klientów.

Jak dodał A. Paradowski, wszystkie rozwiązania oferowane przez AgroFresh są być dostosowane do specyfiki produkcji w konkretnym kraju, np. w Polsce aplikacja SmartFresh® jest dopasowana do konkretnych odmian, uprawianych na dużą skalę w krajowych sadach, a które nie były testowane w innych państwach – takich jak ‘Ligol’ i ‘Szampion’. Klienci poza samym produktem otrzymują także serwis doradczy, a nie jedynie produkt do samodzielnego zastosowania. Dodatkowo sam etap aplikacji jest kontrolowany przez doradców doświadczonych przez kilka lat w specyficznych warunkach pogodowych podczas zbioru. Takie podejście do klienta jest możliwe zarówno dzięki temu, że doradcy AgroFresh to także sadownicy – praktycy, ale także dzięki współpracy firmy na linii nauka – praktyka (współpraca z IO, SGGW, liczne badania w różnych warunkach doświadczalnych).

Dlaczego stosowanie SmartFresh® się opłaca?
Jak informował A. Paradowski, kilka lat temu w Holandii wykonano badania jakości owoców w sklepach holenderskiej sieci supermarketów Albert Heijn i zanotowano ograniczenie strat w wyniku utraty jędrności i jakości jabłek o ok. 25% w porównaniu do owoców nietraktowanych SmartFresh®. Dotyczyło to 12 wybranych sklepów i jabłek odmiany ‘Elstar’.

AgroFresh jako pierwsza firma udowodniła także redukcje zużycia energii w komorach, w których stosowany był SmartFresh (na płuczkach i w czasie chłodzenia jabłek) – badania z lat 2008-2010. Okazało się, że emisja CO2 została zredukowana o 53%, a oszczędności energii były na poziomie 34%.

Ważne przed zamknięciem komór
Marcin Piesiewicz, doradca AgroFresh, zwrócił uwagę na odpowiedni dobór odmian w poszczególnych komorach, np. dotyczy to w dużym stopniu odmian wrażliwych na oparzeliznę powierzchniową lub na zbyt wysoką koncentrację w komorze CO2 (Mutsu, Cortland, Empire).

Bezwzględnie ważny jest czas, w jakim następuje schłodzenie owoców (w ciągu 24 godzin) i czas załadunku komory (AgroFresh zaleca 7 dni). Parametry temperatury i stężenie CO2 i O2 powinny być także dobrane do odmiany składowanej w danej komorze.

W tym sezonie przy kontroli jakości jabłek jest bardzo dużo przypadków GPP. Jak przypomniał M. Piesiewicz, korek powstaje wówczas gdy stosunek K/Ca jest niewłaściwy (zbyt wysoki), a zawartość Ca jest niska. W tym roku najwięcej przypadków zanotowano w komorach z odmianami 'Mutsu’ i 'Golden’ (IV/V). Dodatkowo przyczyny upatruje w prowadzeniu zabiegów produktami wpływającymi pozytywnie na kolor jabłek – z potasem.

Tekst i fot. Dorota Łabanowska-Bury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here