Stanowisko w sprawie wycofywanych z obrotu substancji czynnych

polskie jablka

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej biorąc pod uwagę założenia tzw. Zielonego ładu w Europie  i wynikającymi ograniczeniami w stosowaniu środków ochrony roślin, apeluje o wprowadzenie  rozwiązań, które umożliwiłyby rolnikom prowadzenie gospodarstw rolnych na wysokim poziomie  oraz wprowadzenie skutecznych środków ochrony roślin zawierających biologiczne substancje czynne.

Z roku na rok w Europie skracana jest lista substancji, które można wykorzystywać przypadku ochrony roślin. Każdego roku lista dostępnych środków ochrony roślin coraz bardziej  się uszczupla. Z rejestru na poziomie europejskim w roku 2021 zostanie wykreślonych ponad 70 substancji czynnych, zaś w przypadku Polski mowa jest o 54.

W związku z przyjętymi kryteriami dotyczącymi zdrowia zwierząt ludzi oraz ochrony środowiska, które w 100% nie zostały udowodnione z listy na poziomie Unii Europejskiej zniknie 15 substancji czynnych insektycydów dla Polski będzie to 11 substancji. Jeżeli chodzi o substancje z innych grup środków, z listy w Polsce 

mogą zostać wykreślone 24 fungicydy, 18 herbicydy i jeden regulator wzrostu. Łącznie w Polsce rejestr będzie szczuplejszy o 54 substancje, a w UE o 74Założenia tzw. Zielonego Ładu budzą wiele kontrowersji zarówno wśród politykówprzedstawicieli związków i organizacji rolniczych, jak i samych rolników. Jednym z nich jesograniczenie stosowania pestycydów. W ramach wspomnianej strategii wyznaczono cele mające na celu zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin o 50 %, stosowania nawozów O CO najmniej 20 % oraz sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych do zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50 %.

Skutkiem tzw. Zielonego Ładu jest wycofywanie przez KE substancji czynnych z obrotu, a co za tym idzie wycofywanie z obrotu konkretnych insektycydów, fungicydów, herbicydów oraz regulatorów wzrostu. Daty ich wycofania różnią się od siebie i w większej mierze uzależnione są od daty wprowadzenia ich do obrotu

Ochrona roślin to istotna kwestia dla rolników, lecz przysparza ona coraz więcej problemów. Obecnie w rejestrze środków ochrony roślin obserwować można kolejne zmianyktóre niosą za sobą nie tylko konieczność aktualizacji posiadanej wiedzy przez rolników, ale też zagrożenia w ochronie roślin związane z wycofaniem niektórych substancji czynnych. W dłuższej perspektywie wycofanie substancji czynnych może okazać się niekorzystne dla producentów rolnych. Skutki tych zmian odczują także konsumenci, ponieważ długofalowe efekty ograniczeń dotyczą wszystkich państw członkowskich UE i będą miały wpływ na sytuację na rynku rolno spożywczym

Wyraźnie trzeba stwierdzić i głośno o tym mówić: Polityka rolna UE prowadzi do drastycznego ograniczenia stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków a to z kolei do dużych problemów rolników w zachowaniu zdrowotności upraw. Wynika to z jednej strony z bardzo ograniczonej możliwości stosowania zamiennych środków ochrony roślin, a z drugiej – z dużo wyższych kosztów stosowania tych środków, które pozostaną dostępne.

Zakaz stosowania grupy środków ochrony roślin, powszechnie stosowanych będzie miało bezpośredni wpływ na ilość i jakość plonu roślin a także na wzrost kosztów ochrony roślin co z wiązane będzie z ich opłacalnością. Cała sytuacja związana z Zielonym Ładem oraz z jej celami wpłynie na wzrost cen żywności oraz spadek opłacalności produkcji

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wprowadzenie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie skutków wprowadzenia zakazu stosowania niektórych substancji czynnych na poziomie Polski jak i całej Unii Europejskiej poprzez dopuszczenie do obrotu wszystkich dozwolonych środków ochrony roślin na terenie całej Unii Europejskiej tak aby dopuszczone do obrotu środki w innych krajach UE mogły być stosowane także w Polsce. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej postuluje także o wprowadzenie dopłat dla rolników do zakupu biologicznych środków ochrony roślin

Źródło: stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here