Szkolenie na temat muszki plamoskrzydłej

Duże zainteresowanie uczestników spotkania

25 października w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowano szkolenie pod tytułem „Muszka plamoskrzydła – Drosophila suzukii, zagrożenie w Europie w latach 2008 – 2017, monitoring w Polsce i zagrożone uprawy” dotyczące rozpoznawania szkodnika. W szkoleniu wzięło udział około 60 osób, głównie przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju oraz inni zainteresowani.

Organizatorzy szkolenia – dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, mgr Wojciech Piotrowski i mgr Barbara Sobieszek – przygotowali specjalną prelekcję wygłoszoną przez mgr W. Piotrowskiego. Podczas prelekcji i dyskusji przekazano informacje o realnym zagrożeniu, biologii, szkodliwości D. suzukii oraz wynikach prowadzonego przez 6 lat monitoringu na terenie kraju. Szczególną uwagę zwrócono na cechy charakterystyczne D. suzukii w porównaniu do cech gatunków pokrewnych, co ułatwi prawidłowe rozpoznanie szkodnika. Podczas dyskusji przedstawiono możliwości zwalczania D. suzukii na podstawie informacji z innych krajów oraz własnych badań laboratoryjnych, zwracając uwagę na dozwolone w kraju środki ochrony i problem pozostałości w owocach.

Podczas spotkania uczestnicy, w dwu grupach, mogli oglądać przywieziony przez siebie materiał odłowiony w pułapki i uczyć się rozpoznawania. Do nauki rozpoznawania organizatorzy przygotowali okazy muchówek, samce i samice zatopione w alkoholu oraz jaja w owocach borówki, które można było oglądać pod binokularem.

za: mat. organizatorów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here