Doroczna konferencja SPS w Żelechowie

Ochrona szkółek przed chorobami i szkodnikami, możliwości ograniczania przejawów i skutków zmęczenia gleby oraz zagadnienia prawno-organizacyjne: nowelizacja przepisów ustawy nasiennej, ochrona prawna odmian, możliwości wykorzystywania środków z PROW przez szkółkarzy – to główne zagadnienia, które przez dwa dni (6 i 7 marca) zajmowały producentów ze Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy na ich dorocznej konferencji. Zarząd przygotował jeszcze dla uczestników tego zjazdu  merytoryczne niespodzianki rozszerzające tematykę wykładów i dyskusji. Program spotkania uzupełniły wystąpienia przedstawicieli handlowych prezentujących firmowe nowości.


Dr Agata Broniarek-Niemiec przedstawiła przegląd najczęściej stwarzających w szkółkach problemy patogenów grzybowych, bakteryjnych i wirusowych. Chociaż bywają one częstymi (zawsze nieproszonymi) gośćmi, nierzadko sprawiają kłopoty z identyfikacją. Tak dzieje się w przypadku raka bakteryjnego drzew owocowych (Pseudomonas syringae). Wczesne jego objawy – zbrązowienia tkanek młodych pędów mogą być brane za uszkodzenia mrozowe.

Dr Agata Broniarek-Niemiec

Podobnie wyglądają – zwłaszcza w pierwszym roku po infekcji – rośliny zaatakowane przez grzyby Neonectria (N. galligena – rak drzew owocowych ) i Neofabraea ssp. ( N. alba – zgorzel kory). W równym stopniu powinny też obie te grupy szkółkarzy i sadowników niepokoić – w korzystnych dla siebie warunkach pogodowych (ciepłe i wilgotne jesienie i zimy) grzyby te atakują wszelkie zranienia kory czy ślady poliściowe i obficie zarodnikują. Przy 8-10°C jesienią i wysokiej wilgotności potrafią zainfekować ponad połowę śladów poliściowych.

Podobnie, jak w roku ubiegłym nie notuje się dużych zapasów inoculum parcha jabłoni – na przedwiośniu ocenia się, że presja grzyba Venturia inaequalis nie będzie wielka. W przeciwieństwie do odmian jabłoni, z których wiele popularnych jest na parcha podatna (‘Jonagold’, ‘Ligol’, ‘Gloster’, ‘Cortland’, ‘Lobo’, ‘Gala’, ‘Elstar’) lub średnio podatna (‘Idared’, ‘Szampion’, ‘Golden Delicious’) najczęściej wykorzystywane podkładki jabłoni wykazują podatność średnią (‘M.9’, ‘P.60’) lub małą (‘M.26’, ‘P 22’).

„Remanentowi otwarcia” szkodników poświęciła swoje wystąpienie Barbara Błaszczyńska – doradca sadowniczy, od 5 lat w barwach Agrosimeksu. Uwagę producentów zaprzątają w ostatnich latach mszyce, szpeciele, pryszczarek jabłoniak, wciornastki, szkodniki glebowe, a na gruszach dodatkowo – miodówki. Jeśli cała profilaktyka (zachowanie izolacji przestrzennej, niszczenie chwastów – żywicieli szkodników, oczyszczenie stanowiska z pędraków i drutowców) nie wystarczy, należy skrupulatnie dokonywać lustracji i starać się optymalnie wykonać zabieg. Zdaniem prelegentki te zalecenia łatwo sformułować, ale znacznie trudniej zadawalająco wykonać. Szukanie jaj mszyc czy gatunków małych gabarytowo (np. szpeciele) jest długotrwałe i żmudne. – One na pewno są – mówiła B. Błaszczyńska – ale trzeba się dobrze przyłożyć, by je znaleźć. Uchwycenie pierwszych okresów rozwoju populacji szkodliwych organizmów pozwoli na skuteczną reakcję – gdy populacje są już duże, ograniczenie występowania szkodnika jest dużo trudniejsze.

Barbara Błaszczyńska

Często sadownik czy szkółkarz planujący zabieg chemiczny staje przed dylematem co wybrać: optymalny moment rozwojowy szkodnika czy najlepsze warunki dla zadziałania preparatu. I tak na przykład przy 10°C-15°C pyretroidy będą miały dobre warunki do wykazania się swoimi walorami, ale zwalczane szkodniki będą pochowane i nieruchawe, bo ta właśnie temperatura daleko odbiega od optimum dla ich żerowania i rozwoju. Możliwe jest więc, że zabieg nie przyniesie spodziewanego rezultatu. W sytuacjach niepewności co do własnych lustracji czy określania parametrów opryskiwania dobrze jest oprzeć się na standardowych zaleceniach Programu Ochrony Roślin Sadowniczych. Szkółkarze powinni przy tym pamiętać, że w szkółkach sezon ochrony kończy się później, niż w sadach. Sady są bowiem prowadzone tak, by wzrost roślin trzymać w ryzach, a później w ogóle go wyhamować dla wzmocnienia rozwoju owoców. Szkółkarzom zaś do końca zależy na zbudowaniu jak najlepiej prezentującego się drzewka.

Niespodzianką przygotowaną przez zarząd Stowarzyszenia było zaproszenie na to spotkanie grupy młodych ludzi tworzących znaną już sadownikom platformę internetowego handlu jabłkami sevice2fruit. Rafał Kosiński wraz z holendersko-polskim zespołem poinformowali o swoim kolejnym projekcie, który ma ruszyć za dwa tygodnie. Będzie to portal internetowy service2tree dedykowany szkółkarzom i sadownikom. Zasady współpracy z nim i samego handlu są identyczne, jak na service2fruit. A więc darmowa rejestracja użytkownika, bezpieczeństwo finansowe dla obu stron (uzgodniona transakcja rozpoczyna się, gdy należne za drzewka pieniądze wpłyną na konto serwisu, gdzie będą oczekiwać akceptacji towaru ze strony kupującego, po otrzymaniu przesyłki), stała, znana uczestnikom prowizja. Inaczej niż przy handlu jabłkami, chcący kupić drzewka zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 10% wartości transakcji – ze względu na odległe nieraz terminy odbioru towaru (nawet powyżej roku od zawarcia umowy ze szkółką). Żywa dyskusja nad szczegółami projektu świadczyła o dużym zainteresowaniu szkółkarzy możliwościami handlu przez internet.

Od lewej: Rafał Kosiński, Gerdy Wauters, Randy Dijksman

O innych jeszcze poruszanych i roztrząsanych kwestiach, jakie pojawiły się na forum spotkania w Żelechowie będziemy informować w kolejnych relacjach na naszych portalach ogrodinfo.pl, sad24.pl oraz w periodykach wydawnictwa Plantpress.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here