MRiRW: konieczne jest szybkie oszacowanie strat

Pod przewodnictwem wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego odbyło się w poniedziałek 24 kwietnia II posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie. Również dzisiaj Romanowski rozmawiał z wojewodami na temat strat przymrozkowych.

– W ostatnich dniach w różnych częściach Polski, z różnym nasileniem wystąpiły spadki temperatury poniżej zera, a także opady śniegu. W produkcji roślinnej obserwujemy negatywne skutki tych zjawisk – podkreślił wiceminister Romanowski i dodał, że dotyczy to szczególnie części województwa dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Podsekretarz stanu zwrócił uwagę na możliwość strat nie tylko w sadownictwie, ale również w oziminach i rzepaku.

Obecnie możliwe formy pomocy to skorzystanie z kredytów klęskowych, jak również pomoc dla tych gospodarstw, które mają 70 procentowe straty w danej uprawie.

Jak podkreślali członkowie Grupy Zadaniowej, aby uruchomiona została jakakolwiek forma pomocy, niezbędne jest oszacowanie strat przez komisje.

Podczas wideokonferencji z wojewodami Romanowski zobowiązał ich do monitoringu sytuacji w produkcji roślinnej. Wojewodowie mają również zwracać się do samorządów lokalnych, z terenów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, o bezzwłoczne przekazywanie wniosków dotyczących powołania komisji szacujących straty. – Jedynie sprawna ocena strat pozwoli na szybkie uruchomienie wsparcia dla poszkodowanych rolników – podkreślił Romanowski.
Wiceminister zachęcał wojewodów do wykorzystywania w pracach komisji interaktywnego wzoru protokołu, który znajduje się na stronie ministerstwa.
 
Romanowski poinformował ich również, że dziś do ośrodków doradztwa rolniczego zostały skierowane pisma w sprawie wsparcia działań dotyczących monitoringu i oceny strat.

Do tej pory wniosek o powołanie komisji szacującej straty złożony został tylko do jednego wojewody – mazowieckiego.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here