6 miliardów złotych dotacji dla przetwórców…

ceny jabłek przemysłowych

Sadownicy nie godzą się na ceny dyktowane przez przetwórców. Sytuacja jest tak napięta, że decydują się na protesty – chcą walczyć o opłacalność produkcji. W tym kontekście warto przytoczyć pewne dane. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat przetwórcy działający na terenie naszego kraju zostali dofinansowani kwotą ponad 6 miliardów złotych…

Oczywiście o dofinansowanie mogli ubiegać się wszyscy, jak najbardziej. Również sadownicy otrzymywali różnego rodzaju wsparcie. Jednak zwróćmy uwagę, że w przypadku przetwórców mówimy o dofinansowaniu w ramach działań mających wspierać produkcję rolną… A jak wygląda to w rzeczywistości?

Producenci mają rynek zbytu, ale nic nie gwarantuje opłacalności produkcji. Odpowiada za to polityka zakupowa zakładów. Urodzajny rok, sezon przeciętnego plonowania to niemal pewność niskich cen, często bez pewnego zwrotu poniesionych kosztów. Trudno w tej sytuacji dziwić się rozgoryczeniu producentów. Tym bardziej, że przetwórcy w żaden sposób nie działają na ich korzyść…

W ostatnich latach przetwórstwo wspierane było w ramach działania 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz w ramach poddziałania 4.2 „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach działania 123 „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do końca 2015 roku wsparcie w wysokości 3 471 640 509, 40 zł otrzymało 1 199 przedsiębiorstw. Spośród wspartych przedsiębiorstw 792 należały do sektora przemysłu spożywczego, zaś 299 zajmowało się sprzedażą hurtową.

W ramach poddziałania 4.2 „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do końca kwietnia 2021 r. zawarto umowy z 1 114 beneficjentami na kwotę 2 851 718 728, 86 zł. Spośród wspieranych beneficjentów:

– 33 beneficjentów zajmowało się produkcją soków z owoców i warzyw

– 183 beneficjentów zajmowało się przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

– 11 beneficjentów zajmowało produkcją win gronowych

– 3 beneficjentów zajmowało się produkcją cydru i pozostałych win owocowych

– 92 beneficjentów zajmowało się sprzedażą hurtową owoców i warzyw

– 27 beneficjentów zajmowało się magazynowaniem i przechowywaniem pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywana produktów rolnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here