Czy T.B. Fruit mógłby zostać włączony do Narodowego Holdingu?

dlugi zakladu tb fruit

Związek Sadowników RP zwrócił się do Ministra Rolnictwa o interwencję w sprawie T.B.Fruit. Biorąc po uwagę wartość majątku Grupy TB Fruit i zobowiązania wobec wierzycieli istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on rozkradziony. Wobec czego celowym byłoby włączenie przetwórni w Annopolu, Dwikozach i Brzostowcu do Narodowego Holdingu Spożywczego.

Krzysztof Cybulak, sekretarz Związku Sadowników RP,  w imieniu Związku zauważa, że Minister powinien podjąć szybką interwencję w związku z bankructwem T.B. Fruit. 

Grupa T.B. Fruit jest jednym z największych w Europie producentów koncentratów owocowych, używanych do produkcji soków, która dysponuje ośmioma nowoczesnymi zakładami przetwórczymi, zlokalizowanymi na Ukrainie, w Mołdawii i Polsce: na Lubelszczyźnie w Annopolu, Dwikozach i na Mazowszu w Brzostowcu.

Zakład od dłuższego czasu borykał się z problemami finansowymi, jednak mimo to funkcjonował i dalej oszukiwał setki sadowników biorąc od nich towar i nie wypłacając za niego pieniędzy. Zobowiązania wobec sadowników i firm skupujących owoce sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. Brak zwrotu należnych im pieniędzy będzie równoznaczne z ich bankructwem.

Zarząd Główny Związku Sadowników RP zwraca się z wnioskiem o uruchomienie odpowiednich mechanizmów w celu wyegzekwowania należności finansowych wyżej wymienionym podmiotom. Ponadto wnioskujemy, aby zwrot środków podmiotom prywatnym odbywał się przed zwrotem należności wobec instytucji państwowych takich jak banki, urzędy skarbowe, celne, etc.

Biorąc po uwagę wartość majątku Grupy TB Fruit i zobowiązania wobec wierzycieli istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on rozkradziony. Wobec czego celowym byłoby włączenie przetwórni w Annopolu, Dwikozach i Brzostowcu do Narodowego Holdingu Spożywczego.

Zdaniem Związku ogromne znaczenie dla branży sadowniczej, zwłaszcza w zakresie przetwórstwa owoców. A także mogłoby się przyczynić przede wszystkim do zaprzestania zanizania cen skupu jabłek przemysłowych przez zakłady przetwórcze.

Źródło: Związek Sadowników RP

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here