Francja podtrzymuje zakaz importu

6 kwietnia Francja opublikowała kolejny nadzwyczajny dekret zakazujący importu czereśni z krajów, gdzie stosowanie dimetoatu jest legalne. Importerzy i handlowcy owoców obawiają się, że Francja może pewnego dnia wprowadzić podobne krajowe zakazy przeciwko innym pestycydom lub chemikaliom dopuszczonym przez UE, co zakłóci swobodny przepływ owoców i warzyw z UE i krajów trzecich do Francji.

Podczas spotkania 6-7 kwietnia w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF), Francja uzasadniła swój wniosek częstym wykrywaniem wysokich stężeń pozostałości dimetoatu na czereśniach, a także brakami danych dotyczących niektórych metabolitów. Komisja Europejska przedstawiła swoją opinię na ten temat i stwierdziła, że uważa wstrzymanie importu za środek nieproporcjonalny, ponieważ nie istnieje niebezpieczeństwo poważnego zagrożenia dla zdrowia. Rozporządzenie zostało przegłosowane przez wyżej wymieniony Komitet.

Zezwolenia na używanie dimetoatu w czereśniach nadal istnieją na Słowacji i w Czechach. Inne państwa członkowskie zgłosiły, że nie zezwalają na takie użycie dimetoatu lub w ogóle nie dopuszczają tej substancji czynnej do użycia.

Za: USDA FAS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here