GUS: zbiory owoców z drzew 65 proc. wyższe niż ubiegłoroczne

GUS opublikował przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku. Jeśli chodzi o owoce, to wynika z niego, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą blisko 4,4 mln t, tj. o ok. 65% więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych; zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,6 mln t, tj. o ok. 20% więcej od zbiorów 2017 r.

Rok 2018 jest dla produkcji sadowniczej rokiem wyjątkowo obfitego plonowania większości gatunków – zwraca uwagę GUS. Pomimo przedłużającego się okresu suszy, niedobory wilgoci w glebie nie spowodowały znaczących strat w owocowaniu drzew i krzewów. Notowany obecnie duży potencjał produkcyjny sadów, a przy tym wzmożona aktywność fizjologiczna wielu roślin sadowniczych w bieżącym sezonie (po bardzo słabym owocowaniu w poprzednim roku) pozwala na szacowanie rekordowej produkcji owoców. Warunki na ogół sprzyjały zapylaniu, a wiosennych przymrozków nie odnotowano. Zaobserwowano jednocześnie przyspieszenie wegetacji o około 2 tygodnie, a w niektórych rejonach nawet więcej.

Na wielu plantacjach problemem w bieżącym sezonie stały się trudności ze zbytem owoców po opłacalnych cenach, a także brak pracowników do zbioru. Pomimo tego, produkcję owoców z drzew ocenia się na poziomie wyższym niż prognozowany w pierwszym szacunku, tj. na blisko 4,4 mln t, przy czym zbiory z sadów jabłoniowych zostały obecnie ocenione na ok. 3,9 mln t (tj. o blisko 60% więcej od bardzo niskiej produkcji roku poprzedniego). We wrześniu warunki wilgotnościowe poprawiły się, a temperatury nadal sprzyjały dorastaniu owoców. Przy bardzo dobrych warunkach podczas dalszej wegetacji, szacowany obecnie poziom produkcji jabłek może zostać jeszcze przekroczony – informuje GUS.

Produkcję gruszek w sadach szacuje się na ponad 85 tys. t (tj. o ok. 55% więcej niż w poprzednim sezonie), natomiast zbiory śliwek ocenia się obecnie na przeszło 120 tys. t (tj. ponad dwa razy więcej niż w bardzo słabym sezonie roku ubiegłego).

Tegoroczne zbiory wiśni zostały ocenione na ponad 200 tys. t, tj. na poziomie blisko trzykrotnie wyższym niż w 2017 r. przy czym produkcja biologiczna była jeszcze większa. Rzeczoznawcy terenowi sygnalizowali trudności ze zbytem wiśni z uwagi na niską cenę ich skupu oraz informowali o pozostawieniu owoców tego gatunku na drzewach.

W bieżącym roku odnotowano rekordową produkcję czereśni, ich zbiory zostały ocenione na ok. 60 tys. t (tj. trzy razy więcej niż w poprzednim roku), jednak według opinii rzeczoznawców produkcja ta mogłaby być także większa, gdyby wszystkie owoce zostały zebrane. Ponadto na niektórych plantacjach zaobserwowano pękanie owoców wiśni i czereśni, co dyskwalifikowało je do zbioru. Z

biory pozostałych gatunków owoców z drzew łącznie (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) są obecnie oceniane na ok. 21 tys. t (tj. o ponad dwa razy więcej od bardzo słabej produkcji roku 2017).

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na blisko 0,6 mln t, tj. o ok. 20% więcej niż w roku poprzednim. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych zanotowano bardzo dobre biologiczne plonowanie większości gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych.

Najmniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu do poprzedniego sezonu zanotowano dla zbiorów truskawek (wzrost o niespełna 10%). Produkcja truskawek została oszacowana (podobnie jak we wstępnym szacunku) na niespełna 195 tys. t, przy czym zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony, szczególnie na plantacjach bez nawadniania.

Produkcja malin jest natomiast szacowana na poziomie niższym od przewidywanego we wstępnym szacunku. Część upraw, które nie były nawadniane, ucierpiała z powodu przedłużającej się suszy, jednocześnie rzeczoznawcy sygnalizowali o niezbieraniu malin na niektórych plantacjach, a nawet ich likwidacji (z powodu niskiej opłacalności, tj. niskich cen w skupie). Na obecnym etapie zbiory malin szacuje się na poziomie nie przekraczającym 120 tys. t.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się także niżej niż we wstępnym szacunku, tj. na ok. 170 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 130 tys. t), tj. o ok. 30% więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych. Podobnie jak w przypadku innych gatunków owoców przeznaczanych do przetwórstwa, znaczna część porzeczek czarnych nie została jednak zebrana ze względu na niskie ceny skupu.

Zbiory agrestu oszacowano na blisko 12 tys. t, notując wzrost produkcji owoców tego gatunku w porównaniu do roku poprzedniego o ok. 25%.

Produkcja owoców z pozostałych gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych uprawianych w sadach została oceniona na ok. 95 tys. t, tj. o ponad jedną czwartą więcej niż w 2017 r. i znacznie więcej od średniej z lat 2011-2015. W bieżącym roku bardzo wysoko oceniono plonowanie aronii. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają również nasadzenia nowych gatunków, takich jak np. jagoda kamczacka.

 
Źródło: GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here