Jak w praktyce będą wyglądały dostawy wycofywanych jabłek?

jabłka wycofane do przetworstwa

Mechanizm wycofania jabłek deserowych do przetwórstwa jest dosyć złożony i bardzo szczegółowo opisany. Ponadto ARiMR zakłada liczne kontrole i stałe raportowanie działań przez zakłady przetwórcze. Jak będą wyglądać poszczególne zagadnienia?

Rozporządzenie w pierwszej kolejności zakłada zgłaszanie się do ARiMR zakładów przetwórczych chętnych do wzięcia udziału w mechanizmie. Następnie na dostawach i przetwórstwie, a na końcu na złożeniu wniosku w Agencji podpartego dokumentami sprzedaży i kopiami wymaganych dokumentów.

Realizacja dostaw:

Potwierdzeniem realizacji dostawy jabłek do przetwórcy jest dokument sporządzony przez przetwórcę na formularzu udostępnionym przez ARiMR potwierdzającym odbiór jabłek. Będzie on zawierał informacje: 

1) Identyfikujące przetwórcę:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, siedzibę i adres przetwórcy, 

b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer NIP

 

2) Dotyczące jabłek będących przedmiotem danej dostawy:

a) masę netto jabłek spełniających wymagania

b) datę dostarczenia i odbioru dostawy

c) miejsce dostarczenia dostawy

d) numer partii dostarczonych jabłek w ramach dostawy

 

3) Identyfikujące sadownika dostarczającego jabłka 

a) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,

b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer NIP

c) numer identyfikacyjny

Wniosek o udzielenie pomocy:

Wnioski (niezależnie od tego czy składa go organizacja producentów czy producent indywidualny) muszą zostać złożone do 30 czerwca 2022 roku na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji. Wniosek musi zawierać:

  • Podstawowe dane personalne oraz informacje o gospodarstwie 
  • Numer rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o pomoc
  • Informacje o ilości jabłek, które zostały dostarczone do przetwórcy i spełniają wymagania
  • Oznaczenie działek ewidencyjnych, na których była prowadzona uprawa jabłek objętych wnioskiem
  • Kopie dokumentów potwierdzających realizację co najmniej jednego z działań wymienionych w załączniku do rozporządzenia
  • Kopie faktur potwierdzających dokonanie przez przetwórców zakupu jabłek
  • Świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw potwierdzające zgodność jabłek objętych wnioskiem z wymaganiami

Zakłady przetwórcze:

Obok organizacji producentów i indywidualnych sadowników w programie uczestniczą także przetwórnie. Mogą one zgłaszać chęć w uczestnictwie w mechanizmie prezesowi ARiMR.

Agencja w rozporządzeniu informuje, że przeprowadzenie mechanizmu będzie ściśle kontrolowane. W związku z tym zakłady będą musiały wywiązać się ze szczegółowych wytycznych. Chodzi o codzienne lub cotygodniowe  raportowanie dostaw i przedstawianie harmonogramu ich przetwarzania i magazynowania. Ponadto firmy muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie w ich zakładach skrupulatnych kontroli realizacji mechanizmu wycofania.

Płatności:

Środki z tytułu pomocy Agencja wypłaci do 30 września 2022 roku. Tylko wtedy wydane środki będą kwalifikowane przez Brukselę (zgodnie z przepisami) jako pomoc unijna.

Zakończenie mechanizmu:

Prezes Agencji ogłosi na stronie internetowej Agencji informację o wykorzystaniu w wysokości co najmniej 90% ilości jabłek, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ponadto Prezes ARiMR ogłosi informację o dacie zakończenia realizacji dostaw jabłek, które będą mogły zostać objęte pomocą.

 

źródło: gov.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here