Pierwsze posiedzenie podgrupy Jabłka i Gruszki Europejskiego Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw

Odbyło się 17 grudnia 2019 roku w Brukseli, w budynku DG AGRI. Posiedzeniu przewodniczył pan Joao Onofre.

Obserwatorium, w swoich pracach ma skupić się na owocach ziarnkowych (jabłka i gruszki), owocach cytrusowych, owocach pestkowych (brzoskwinie i nektaryny) oraz pomidorach. Dla każdej z wymienionych grup gatunków powołano oddzielną podgrupę ekspertów.

Podgrupę zajmującą się jabłkami i gruszkami stanowi 19 przedstawicieli z 11 organizacji europejskich i krajowych, reprezentujących cały łańcuch, tj. producentów, przetwórców i dystrybutorów. Z Polski w podgrupie uczestniczą trzy osoby reprezentujące: COPA – Witold Boguta, WAPA – Dominik Woźniak, FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) – Michał Lachowicz.

Celem działania Obserwatorium jest zbudowanie platformy dyskusyjnej, ocena zmian na rynku oraz podkreślenie i ocena obecnej sytuacji rynkowej pod kątem potrzeb podmiotów gospodarczych i służb Komisji. Przy wartości 24,1% całkowitej wartości produkcji rolnej w UE, sektor owoców i warzyw ma zasadnicze znaczenie dla rolnictwa europejskiego. Sektor ten ma też kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia rynków żywności w UE, przyczynia się do konkurencyjności europejskiego przemysłu spożywczego i odgrywa kluczową rolę w konkurencyjności produktów rolnych UE na poziomie globalnym.

Podobnie, jak obserwatoria działające na innych rynkach, Obserwatorium rynku owoców i warzyw zostało pomyślane jako instrument zapewniający szczegółową analizę, przeprowadzoną przez same zainteresowane podmioty, sytuacji rynkowej w krótkim okresie. Zadaniem Obserwatorium jest zarówno ocena, jak i rozpowszechnianie danych rynkowych. Obserwatorium będzie gromadzić i oceniać dane rynkowe i statystyczne, przygotowywać raporty i zapewniać informacje rynkowe dostępne dla wszystkich za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, poniżej link do niej.

Komisja Europejska oczekuje, że Obserwatorium stanie się dodatkowym i użytecznym narzędziem pomagającym Komisji w wypełnianiu obowiązków związanych z zarządzaniem rynkiem. Pozwoli Komisji oraz innym władzom publicznym, na lepsze przygotowanie do decydowania o instrumentach polityki. Pozwoli także wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw, na podejmowanie decyzje przy głębszej wiedzy o sytuacji rynkowej i trendach.

Podkreślono jednak, że osiągnięcie tych efektów będzie możliwe przy zaangażowaniu wszystkich uczestników Obserwatorium.

Przedstawiono prezentacje dotyczącą cen 12 odmian jabłek (Polska, Francja, Włochy, Niemcy) i 7 odmian gruszek w poszczególnych państwach. Wzbudziła ona dłuższą dyskusję dotyczącą porównywalności cen notowanych co tydzień na tzw. rynkach reprezentatywnych  w poszczególnych państwach i przekazywanych do Komisji. Sprawa ta ma wrócić pod obrady na kolejnych posiedzeniach.

Przedstawiono średnio- i długoterminową prognozę dotyczącą jabłek, przygotowaną przez Komisję. Wynika z niej, że eksport świeżych owoców powinien do 2030 roku wzrastać średnio 0,7% rocznie, przy produkcji na stabilnym poziomie. W dyskusji podkreślono, że przy tego rodzaju prognozach należy brać pod uwagę dynamiczny rozwój produkcji jabłek w państwach na wschód od granic UE, a także zastanowić się, czy ta produkcja nie znajdzie się na wewnętrznym rynku, wypierając miejscowych producentów.

Jedna z prezentacji, przedstawiona przez przedstawiciela WAPA, dotyczyła kolejnej korekty zbiorów jabłek i gruszek w 2019 roku.

Na prośbę komisji Europejskiej została przygotowana i przedstawiona prezentacja nt. sytuacji na rynku jabłek w Polsce.

Prezentacje mają być dostępne na stronie internetowej: ec.europa.eu

Opracował: Witold Boguta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię