Skróci się termin płatności za owoce?

jabłka deserowe

Według Ministerstwa Rolnictwa Polski Ład zakłada szereg pozytywnych zmian dla rolników. Ma mieć to odzwierciedlenie w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, w którym zdefiniowano 10 nieuczciwych praktyk, które będą bezwzględnie zakazane.

Ministerstwo Rolnictwa podało, że Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw. Jeden z nich dotyczy przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Chodzi m.in. o zdefiniowanie 16 nieuczciwych praktyk handlowych, w relacjach między przedsiębiorcami, w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Pytanie na ile realnie może wpłynąć to na poprawę sytuacji producentów owoców. A może będą to kolejne, martwe przepisy? Ministerstwo podaje, że:

 • Zdefiniowano 10 nieuczciwych praktyk, które są bezwzględnie zakazane m.in.:

– zapłata w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni na pozostałe produkty;
– anulowanie zamówienia produktów łatwopsujących w terminie krótszym niż 30 dni przed przewidywanym terminem dostarczenia;
– bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnienie przez nabywcę tajemnic handlowych dostawcy.

 • Zdefiniowano 6 nieuczciwych praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione w umowie między nabywcą a dostawcą m.in.:
  – zwrot przez nabywcę niesprzedanych produktów rolnych i spożywczych dostawcy, nie płacąc za te niesprzedane produkty;
  – pobieranie od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania lub oferowania do sprzedaży jego produktów lub udostępniania takich produktów na rynku;
  – żądanie od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów rabatów na produkty rolne i spożywcze sprzedawane przez kupującego w drodze promocji.
 • Wprowadzono procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. W takim przypadku, wysokość kary może być obniżona nie więcej niż o 50% w stosunku do kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze.
 • Rozszerzono definicje produktów rolnych i spożywczych. Chodzi m.in. o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste, będące przedmiotem produkcji rolników.
 • Zmieniono definicję nabywcy – będzie to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 listopada 2021 roku. Na pewno  pozytywnie na rynek wpłynie brak możliwości zapłaty w terminie późniejszym niż 30 dni za produkty łatwopsujące się i 60 dni na pozostałe produkty (o ile będzie to respektowane). Pytanie, czy na takie rozwiązania czekali producenci owoców?

1 KOMENTARZ

 1. A po braku płatności po 30 dniach, brak możliwości odliczenia VAT i dochodowego z faktury zakupu produktu. To by były sankcje które by zmusiły do płacenia w terminie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here