W najnowszym MPS SAD 11/2019

MPS Sad numer 11/2019 - zapowiedź

W poprzednim numerze „MPS SAD” przedstawiliśmy zalecenia dotyczące zbioru i przechowywania gruszek odmiany ‘Konferencja’. W tym natomiast publikujemy wyniki badań dotyczące m.in. zastosowania innowacyjnych technologii przechowywania gruszek odmiany ‘Nojabrskaja’. 

W tym numerze prezentujemy także m.in. opinie na temat zmian w różnych obszarach produkcji sadowniczej w Europie i Azji. Jak informują specjaliści, nie jest pewne, czy produkcja jabłek na świecie rośnie. Jeśli tak – to powoli, ale pewne jest, że przenosi się z północno-zachodniej Europy w kierunku państw byłego ZSRR, Bałkanów, Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu o tym więcej na stronie 11 MPS SAD 11/2019 – Redaktor naczelny Monika Strużyk.

Monika Strużyk - redaktor naczelna MPS SAD

Ponadto w najnowszym numerze MPS SAD – 11/2019 między innymi o:

Zbiór i przechowywanie gruszek odmiany ‘Nojabrskaja

W ramach Zadania 3.5 „Rozwój innowacyjnych technologii przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw”, Programu Wieloletniego 2015–2020 pn. „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Owoców i Warzyw IO (PPiFPOiW IO) prowadzone są również badania dotyczące wyznaczania terminu zbioru oraz zastosowania innowacyjnych technologii przechowywania gruszek odmiany ‘Nojabrskaja’. Przesłankami do podjęcia badań nad tą odmianą było z jednej strony rosnące zainteresowanie jej uprawą, a z drugiej brak zaleceń dotyczących optymalizacji zbioru i warunków przechowywania jej owoców.

Czytaj dalej – strony 6-14 w MPS SAD 11/2019


Chłodnia to nie sanatorium dla owoców

Po zbiorze nie możemy już poprawić jakości owoców. W komorach chłodniczych podczas przechowywania możemy jedynie utrzymać ich jakość. Nie jest to proste zadanie, gdyż umieszczone w chłodni jabłka czy gruszki wciąż „żyją” i dojrzewają. Zużywają tlen, wydzielając dwutlenek węgla oraz etylen. Jednocześnie wydzielając parę wodną, owoce tracą wodę, czyli zmniejsza się ich masa, co ma proste przełożenie na straty jakościowe i finansowe ponoszone w trakcie przechowywania.

Czytaj dalej – strony 15-18 w MPS SAD 11/2019


Chiny - duży kraj i wielki producent owoców ( cz. I )

Zblokowane sady jabłoniowe na łagodnym stoku Wyżyny Lessowej
Zblokowane sady jabłoniowe na łagodnym stoku Wyżyny Lessowej – fot. Prof. dr hab. Edward Żurawicz

Chiny to bardzo rozległy kraj azjatycki. Zajmuje prawie 9,5 mln km2 (6,5% powierzchni lądowej świata), jest niewiele mniejszy niż cała Europa (10,2 mln km2). Jednocześnie Chiny to najludniejsze państwo świata – według oficjalnych statystyk kraj ten zamieszkuje prawie 1,5 mld ludzi (około 40 razy więcej niż Polskę), czyli żyje tam ponad 19% ludności całego świata. Pod względem wielkości gospodarki Chiny plasują się na drugim miejscu po USA, ale jak twierdzą ekonomiści, uzyskanie pierwszego miejsca to kwestia czasu i to dość bliskiego. A to dlatego, że Chiny to kraj ogromnego postępu cywilizacyjnego oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w zakresie wdrażania nowych i nowoczesnych sposobów produkcji sadowniczej i przetwórstwa owoców. Wiem to z autopsji, ponieważ w Chinach byłem kilkanaście razy: pierwszy raz w roku 1997, a ostatni w 2019 roku. – strony 37-41 w MPS SAD 11/2019


Owocówka jabłkóweczka
Owocówka jabłkóweczka – fot. Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak

Już kilkanaście lat temu na jednej z konferencji poświęconych ochronie roślin w Skierniewicach, w ówczesnym Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, omawiając prognozowane zmiany klimatu, zwracałem uwagę na przewidywany w związku z tym wzrost zagrożeń ze strony różnych szkodników. Wśród wielu wymienianych przeze mnie gatunków wskazywałem również na owocówkę jabłkóweczkę, która należy do bardziej stałych elementów zespołu zwójkówek sadów jabłoniowych i w mniejszym stopniu gruszowych.

Czytaj dalej – strony 42-45 w MPS SAD 11/2019


Przez morza i oceany


Redaktor naczelna Monika Strużyk

W dniu 9 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do eksporterów polskich jabłek. Zorganizowała je firma ADECON – operator logistyczny specjalizujący się m.in. w obsłudze ładunków transportowanych w kontrolowanej temperaturze. Jak można było się przekonać, zarówno armator morski, spedytor, jak i broker ubezpieczeniowy czy kontroler – mają znaczący wkład w powodzenie wysyłki polskich jabłek na dalekie rynki. W tym roku wprawdzie zebraliśmy mniej tych owoców niż w ubiegłym sezonie (głównie na skutek niekorzystnego przebiegu warunków atmosferycznych), ale potencjał polskich sadów jest coraz większy, a owoców, które muszą zostać wyeksportowane, aby zagospodarować ich produkcję, przybywa.

Czytaj dalej – strony 56-59 w MPS SAD 11/2019


Nie zwlekaj zaprenumeruj MPS SAD na 2020

lub kup najnowszy numer 11/2019:

okładka MPS SAD 11/2019

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here