Wycofanie jabłek – Ministerstwo odpowiada, ale bez szczegółów

jablka przemysłowe

W przestrzeni medialnej pojawia się wiele niepotwierdzonych informacji nt. wprowadzenia mechanizmu wycofania jabłek z rynku. Niestety, sprzyja to dezinformacji i negatywnym ruchom na rynku. Ministerstwo odpowiedziało dziś na nasze zapytanie i potwierdza, że dopiero trwają prace nad sposobem i formą pomocy.

Jak przekazywaliśmy ostatnio, poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwo o wyjaśnienie, czy zapadła już decyzja o wprowadzeniu mechanizmu wycofania jabłek z rynku. Dziś rzecznik prasowy przekazał nam następujące informacje:

W dniu 24 marca 2022 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L nr 96 str. 4).

Wprowadzone przepisy mają na celu umożliwienie udzielenia wsparcia producentom w sektorach rolnych w Unii Europejskiej dotkniętych zakłóceniami na rynku spowodowanymi znacznym wzrostem kosztów oraz ograniczeniami w handlu spowodowanymi obecną sytuacją w Ukrainie, Rosji i Białorusi. Zgodnie z ww. regulacjami na ten cel przeznaczono łącznie 500 mln euro, w tym dla Polski – 44,8 mln euro na wszystkie sektory rolne. Jednocześnie państwom członkowskim UE pozostawiono decyzję co do określenia sposobu czy formy w jakiej pomoc będzie udzielana.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace w zakresie wdrożenia przepisów ww. rozporządzenia, w tym analiza sektorów, które będą objęte mechanizmem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej.

Szczegółowe informacje na temat zaproponowanych rozwiązań zostaną podane w oficjalnym komunikacie MRiRW niezwłocznie po opracowaniu krajowych przepisów wdrażających ww. pomoc UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here