Adiuwanty silikonowe a poprawa skuteczności środków ochrony roślin i nawozów dolistnych

truskawki

Adiuwanty silikonowe z rodziny SILGO/AMAX są przeznaczone do poprawy skuteczności stosowanych środków ochrony roślin oraz niektórych nawozów dolistnych. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować ich z azotanem amonowym oraz roztworami mocznika i siarczanami.

Środki powierzchniowo czynne SILGO/AMAX mogą działać synergicznie również z innymi środkami powierzchniowo czynnymi, poprawiając ich działanie.

Adiuwanty SILGO/AMAX zmniejszają napięcie powierzchniowe cieczy, zapewniając lepszą przyczepność i pokrycie nią roślin. Zwiększa to wydajność i efektywność zabiegów. Udowodniono, że zastosowanie adiuwantów silikonowych pozwala zmniejszyć objętość cieczy roboczej koniecznej do użycia na danej powierzchni uprawy od 25%  do 50%, zależnie od warunków pogodowych, a tym samym skrócić czas i koszty aplikacji środka.

Ze względu na stosunkowo duże przyciąganie do siebie cząsteczek wody przez sieć wiązań wodorowych, woda ma wyższe napięcie powierzchniowe (72,8 miliniutonów (mN)/m przy temperaturze 20°C) niż wiele innych cieczy. Dlatego też pokrycie upraw cieczą zawierającą oprócz substancji czynnej wyłącznie wodę jest ograniczone. Aby to zmienić należy wprowadzić produkt zmniejszający napięcie powierzchniowe wody. Taki efekt pozwala uzyskać zastosowanie dodatków silikonowych, takich jak SILGO/AMAX. Dodając do cieczy roboczej SILGO/AMAX zmniejszamy jej napięcie powierzchniowe do 20-21 mN/m przy temperaturze 20°C.

SILGO/AMAX to niejonowy środek powierzchniowo czynny, który został opracowany w celu zmniejszenia napięcia powierzchniowego cieczy roboczej, aby umożliwić lepsze pokrycie liści i poprawić skuteczność zabiegu. Ogranicza on zmywanie pestycydów przez deszcz, ułatwia przenikanie składników aktywnych do
roślin, a także może zmniejszyć znoszenie cieczy roboczej.

Silikonowe adiuwanty SILGO/AMAX powinny być stosowane przy pH wynoszącym od 5 do 8 (zależnie od rodzaju adiuwantu) w ciągu sześciu godzin od przygotowania cieczy roboczej. Nie stosować SILGO/AMAX razem z azotanem amonowym lub roztworami mocznika, ani z siarczanami, np. siarczanem magnezu. Nie mieszać również z innymi substancjami pomocniczymi.

UWAGA: Zaleca się, aby przed zastosowaniem na określonej uprawie przetestować mieszaninę na małej powierzchni, aby upewnić się, że nie wystąpią żadne niepożądane efekty.

Na rynku znajduje się wiele adiuwantów silikonowych, jednak nie wszystkie zapewniają taką samą wydajność. Adiuwant silikonowy powinien zawierać, podobnie jak
SILGO/AMAX, minimum 80% heptametylotrójsiloksanu modyfikowanego politlenkiem alkilenu i maksimum 20% w/w tlenku polialkilenowego. Natomiast adiuwanty silikonowe o niższej zawartości wymienionego składnika, a takich jest wiele, nie spowodują takiego samego zmniejszenia napięcia powierzchniowego. W związku z tym pokrycie powierzchni upraw jest gorsze, co ma wpływ na wydajność środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych.

Nasza firma oferuje jeszcze inne adiuwanty silikonowe – JEDI i ADIUTANT.

JEDI to adiuwant lateksowo-silikonowy przeznaczony głównie do stosowania przy zabiegach metodą opryskiwania, po których spodziewane są obfite opady deszczu lub poranna rosa. Jest on również bardzo skuteczny w fertygacji.

ADIUTANT/GROUNDHOG to adiuwant w postaci oleju z dodatkiem silikonu do stosowania z herbicydami doglebowymi i systemicznymi. Zdecydowanie poprawia działanie herbicydów zawierających glifosat.

Użycie wyżej wymienionych adiuwantów silikonowych poprawia wydajność środków ochrony roślin, nawozów dolistnych i doglebowych oraz herbicydów o działaniu kontaktowym, co może pomóc obniżyć koszty zabiegów.

Adam Leśniewski, dyrektor Tatra LTD

Adiuwanty SILGO* Wygląd Lepkość
(przy 250C)/cp
Napięcie powierzchniowe
(0,1% w wodzie) mN/m
Preferowane pH
SILGO – 48 przezroczysta ciecz 25–45 20.0–21.0 6.5–7.5
SILGO – 47 przezroczysta ciecz 10–30 20.0–21.0 5.5–8.5
SILGO – 46 przezroczysta ciecz 20–40 20.0–21.0 5.5–8.5
SILGO – 40 przezroczysta ciecz 40–90 21.0–22.0 5.5–8.5
Zdolność pokrywania powierzchni Odporność
na zmywanie
Zużycie Tworzenie się piany
SILGO – 48 +++++ +++++ +++ ++++
SILGO – 47 +++++ +++++ +++ +++
SILGO – 46 +++++ +++++ ++ ++
SILGO – 40 +++ +++++ +++ +++++

 

Dostawcy silikonowych adiuwantów firmy Tatra Ltd.

SILGO/JEDI/ADIUTANT AMAX/JEDI/GROUNDHOG
M-Agro Sebastian Maciaszek PHU Biotel Sp z o.o
Paprotnia 5, 96-206 SADKOWICE
tel. 791 579 115, e-mail: biuro@m-agro.pl
Dzikowice 87, 67-300 SZPROTAWA
tel. 683 762 733, e-mail: biuro@biotel.agro.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here