Chcemy promować jabłka grójeckie. Projekt ubiega się o fundusze UE

Jabłka

Polski program „Czas na jabłka z Europy” znalazł się na liście programów dotyczących promocji produktów rolnych, które mogą zostać sfinansowane z funduszy unijnych. Program, złożony przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy promocji polskich jabłek objętych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „jabłka grójeckie” i europejskich jabłek.


Kolejny krok, to podpisanie przez pomysłodawcę projektu umowy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2015/1831, umowę na realizację zaakceptowanej przez KE kampanii należy podpisać w ciągu 90 dni od daty powiadomienia o decyzji wykonawczej przez Komisję Europejską (tj. od 21 listopada 2016 r.), o której mowa powyżej, czyli do 20 lutego 2017 r. Budżet programu, skierowanego na rynek Algierii i Egiptu, to blisko 2,6 mln EUR.
W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, w dniu 4 lutego 2016 r. Komisja Europejska opublikowała pierwsze zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych”, jak i tzw. programów „multi”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich. Ostateczny termin składania wniosków upłynął 28 kwietnia 2016 r. i do tego czasu swoje programy zgłosiło 25 państw członkowskich. Łącznie zgłoszonych zostało 199 programów prostych na kwotę 307 mln EUR oraz 27 programów MULTI na kwotę 116 mln EUR.
Największą liczbę programów zgłosiły: Włochy (45), Grecja (41), Hiszpania (22), Francja (17) oraz Belgia (13). Polska zgłosiła 4 programy na łączną kwotę 4 299 952,00 EUR. Zgłoszona kwota dotycząca programów skierowanych na rynek wewnętrzny wyniosła ponad 117 mln EUR, przy zakładanym budżecie około 26 mln EUR. Natomiast kwota dotycząca programów skierowanych na rynek państw trzecich wyniosła ponad 190 mln EUR, przy zakładanym budżecie blisko 68 mln EUR.
18 listopada 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą Komisji C(2016)731, którą notyfikowano 21 listopada 2016 r., w sprawie wyboru programów prostych dotyczących promocji produktów rolnych na rok 2016. Decyzją KE zaakceptowano 60 programów o łącznym budżecie ponad 121 mln EUR, w tym wspomniany polski program dotyczący promocji jabłek. Dodatkowo decyzja zawiera rezerwową listę 19 programów o łącznym budżecie 46,3 mln EUR.
za: minrol. gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here