Czy sadownicy w grójeckim muszą ograniczyć zużycie wody?

nawodnienie

W związku z pojawieniem się zarządzenia o czasowym ograniczeniu używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy i miasta Grójec, pojawiło się wiele pytań, jak mają podchodzić do tej sprawy sadownicy i producenci innych gatunków.
O wyjaśnienia poprosiliśmy Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Grójcu. 

Zgodnie z treścią zarządzenia, wprowadza się czasowe ograniczenie używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy
i miasta Grójec od dnia 27.04.2020 r.
Zakaz spowodowany jest maksymalnymi rozbiorami dobowymi i obniżeniem zwierciadeł wód gruntowych, co może spowodować brak wody na ujęciach.

Ze strony sadowników pojawiło się wiele pytań, czy ograniczenia w używaniu wody dotyczą również kwestii nawadniania sadów i innych upraw z ujęć ze studni głębinowych. 

prenumerata mps sad 2020

Jak wyjaśnia nam Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, zarządzenie dotyczy tylko sieci wodociągowej na terenie gminy i miasta. Stan prawny nie pozwala na to, żeby spółka wodociągowa jakiekolwiek dyspozycje wydawała użytkownikom prywatnych studni.

– Apelujemy natomiast, aby użytkownicy studni (sadownicy, rolnicy) robili to w sposób odpowiedzialny. Trudno wymagać od rolników, żeby nie podlewał swoich upraw, tym bardziej, jeśli poczynili znaczne inwestycje we własne ujęcie wody. Niestety, sytuacja jest trudna, dlatego apelujemy o odpowiedzialność – mówi Paweł Spława Neyman, prezes Zarządu. 

Dodaje, że decyzja została podjęta, ponieważ dobowy rozbiór wody jest niespotykanie duży w porównaniu z poprzednim okresem.

 

Niżej treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.04.2020 r.

Na podstawie Rozdział II § 3 pkt 3. „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Grójec” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam czasowe ograniczenie używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy i miasta Grójec od dnia 27.04.2020 r.
Zakaz spowodowany jest maksymalnymi rozbiorami dobowymi i obniżeniem zwierciadeł wód gruntowych, co może spowodować brak wody na ujęciach.

§2

W przypadku nie przestrzegania w/w zarządzenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here