Genetycznie modyfikowane jabłonie

Władze Szwajcarii wydały zgodę na rozpoczęcie doświadczeń terenowych z drzewami jabłoni uzyskanymi drogą cisgenezy, czyli genetycznej modyfikacji roślin, do których wprowadzono jeden lub więcej genów pochodzących z tego samego lub blisko spokrewnionego gatunku. Badania w tajnej lokalizacji w okolicach Zurichu prowadzić będzie do 2021 r. Szwajcarskie Centrum Badań Rolniczych Agroscope. Celem jest sprawdzenie przydatności drzew, do których genomu sztucznie introdukowano gen odporności na zarazę ogniową.

Obecnie jest to najgroźniejsza choroba bakteryjna jabłoni oraz grusz. Ponieważ jej kontrola chemiczna jest coraz trudniejsza, Agroscope poszukuje nowych rozwiązań, które stwarza metoda cisgenezy. W tym wypadku chodzi o wprowadzenie genu FB_MR5 (odporności na zarazę ogniową) z występującego w naturze gatunku jabłoni Malus x robusta 5 do odmiany ‘Gala Galaxy’, bez zmian charakterystyki drzew i owoców tej ostatniej. Pracami kieruje prof. Cesare Gessler z Politechniki Federalnej w Zurychu.

Najważniejszym założeniem jest to, że pyłek genetycznie zmodyfikowanych drzew nie ma prawa opuścić terenów doświadczalnych. Dlatego rozważa się wykorzystanie hermetycznie zamykanej szklarni lub specjalnych osłon siatkowych. Drzewa ‘Gali Galaxy’ uzyskane na drodze cisgenezy będą porównywane z oryginalnymi, a kwiaty na obu kwaterach będą sztucznie infekowane bakterią Erwinia amylovora.

Uzyskanie drzew z genem odporności na zarazę ogniową możliwe jest także na drodze tradycyjnej hodowli, ale taki proces po pierwsze zajmuje zwykle 20–25 lat, a po drugie prowadzi do uzyskania odmiany nieidentycznej z wyjściową.

WG

Na podstawie EFM 6/2016; informacja została opublikowana w numerze 1/2017 dwumiesięcznika „Szkółkarstwo”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here