Holendrzy odchodzą od produkcji jabłek

grusza Konferencja

Holenderski odpowiednik naszego GUS-u zaprezentował dane dotyczące produkcji i areału upraw jabłoni i grusz w Holandii w latach 1997 – 2019. Główny wniosek z analizy danych liczbowych potwierdza znany już od kilku lat trend. W Holandii ubywa sadów jabłoniowych, a przybywa sadów gruszowych. Co ciekawe, w przypadku jabłoni zwiększa się jedynie tonaż produkcji odmian klubowych.

Areał holenderskich sadów jabłoniowych przez ostatnie 22 lata zmniejszył się o ponad połowę. Natomiast jednocześnie obszar uprawy grusz wzrósł o ponad 60%.

W 1997 roku w Holandii uprawiano jabłonie na 15 191 hektarach. W ubiegłym roku było to tylko 6 421 hektarów. W przypadku gruszek odnotowano wzrost z 6 026 hektarów w 1997 roku do 10 086 hektarów w 2019 roku.

Ciekawe wnioski można również wysunąć z analizy zbieranego tonażu w zależności od odmiany. Przez 22 lata zanotowano bowiem spadek ilości najpopularniejszych odmian jak Elstar, Golden Delicious, Jonagored czy Red Boskoop. Wzrósł jedynie tonaż uprawy Junami i Kanzi, a więc odmian klubowych.

Przegląd tonażu zbieranych gruszek ukazuje wzrost w przypadku każdej z odmian. Jedynie tonaż Komisówki jest raczej stały. Największy wzrost produkcji dotyczy Konferencji.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here