Jaką dopłatę do nawozu otrzyma sadownik? Nie większą niż ustawowy limit…

dopłaty do nawozów

Podobnie jak w przypadku mechanizmu wycofania jabłek z rynku, równie dużo niewiadomych dotyczyło dopłat do nawozów. Najpierw były zapowiedzi, następnie wnioski i odmowa ze strony UE. Ostatecznie program będzie realizowany. Niemniej warunki pomocy wyszczególnione w rozporządzeniu wydają się być dosyć zawiłe.

Wnioski o dopłaty do nawozów można składać w ARiMR od 25 kwietnia bieżącego roku. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno, które rolnik nabył od 1 września 2021 do 15 maja 2022.

Kwota dopłaty nie może przekraczać 500 złotych do każdego hektara upraw. Lub:

Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

  1. ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,

albo

  1. wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Chociaż w rozporządzeniu metoda wyliczania kwoty wsparcia wydaje się dosyć skomplikowana, to maksymalna kwota wsparcia, która zostanie wypłacona rolnikowi przez ARiMR (niezależnie od wyliczonej różnicy w rocznych cenach) nie może przekroczyć 500 złotych do każdego hektara upraw. 

Przykład:

Dobrze obrazuje to prosty przykład: Rolnik kupił 1 t saletry amonowej w sezonie 2021/22, w cenie 4 000 zł/t

  • Rolnik posiada faktury za 2020/21, z których wynika, że wtedy kupił saletrę amonową za 950 zł/t
  • Rolnik ma 5 ha gruntów ornych – zgłoszonych we wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2022 r.

Wyliczenie na podstawie faktur z 2020/21 oraz 2021/22

Rolnik Kupił: 1t * 4 000 zł/t = 4 000 zł (2021/22)

W poprzednim sezonie za ten sam nawóz zapłaciłby 1t * 950 zł/t = 950 zł (2020/21) – cena 950 zł/t wynika z faktury za zakup w sezonie 2020/21

Różnica: 4 000 – 950  = 3 050 zł

Maksymalna dopłata wg. rozporządzenia: 500 zł/ha * 5 ha = 2 500 zł (tyle otrzyma rolnik) 

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  1. Kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych 
  2. Dodatkowo w celu wyliczenia pomocy rolnik może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych. 

W przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez Ministra Rolnictwa. Oto one:srednie ceny nawozow

 

źródło: gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here