Japońskie blokery rozmnażania owocówki

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny wzrost gospodarczego znaczenia szkodliwości owocówki jabłkóweczki. Warunki klimatyczne związane z jego ocieplaniem sprzyjają przyspieszeniu rozwoju szkodnika, szczególnie jego II pokolenia. Wskazuje to na tendencję do pojawienia się III pokolenia owocówki jabłkóweczki. Dlatego walka z tym szkodnikiem w sezonie wegetacyjnym wymaga wykonania wielu zabiegów środkami ochrony roślin. Rosnące oczekiwania rynku, co do jakości owoców, restrykcyjne przepisy dotyczące pozostałości oraz wymogi związane z ochroną środowiska sprawiają, że sadownicy poszukują rozwiązań prostych, skutecznych i bezpiecznych. Firma Sumi Agro Poland oferuje środek nowej generacji, Isomate CTT, którego mechanizm działania polega na uniemożliwieniu rozmnażania się owocówki jabłkóweczki.

Klimat, ekologia i oczekiwania rynku

Zmiany klimatyczne, związane ze wzrostem temperatury, mogą silnie oddziaływać na fizjologię owadów, w tym szkodników oraz wpływać na zmiany zasięgu geograficznego gatunków. Jako skutki globalnego ocieplenia atmosfery Ziemi w kontekście ich wpływu na gatunki będące szkodnikami roślin uprawnych należy wymienić, m. in.: ● wydłużenie sezonu wegetacyjnego; ● zmiany terminu pojawiania się poszczególnych stadiów rozwojowych agrofagów; ● zwiększenie tempa ich rozwoju; ● skrócenie czasu trwania poszczególnych generacji, a tym samym zwiększanie liczby pokoleń w ciągu roku; ● zmniejszenie umieralności podczas zimowli, tym samym zwiększanie liczebności populacji w sezonie; ●zwiększanie ryzyka migracji szkodników, a tym samym zmianę ich geograficznego rozmieszczenia. Ocieplenie klimatu jest przyczyną coraz częściej pojawiających się anomalii pogodowych, w tym gwałtownych burz, okresowych niedoborów opadów, upałów, ale też dużych spadów temperatury (szczególnie w rejonach, w których wcześniej takie zjawisko nie występowało). W takich warunkach coraz trudniej wyznaczyć optymalny termin zabiegu zwalczającego szkodniki roślin uprawnych, w tym owocówkę jabłkóweczkę. Problemy w zwalczaniu agrofagów potęgują względy ekologiczne, związane z ograniczaniem użycia chemicznych środków ochrony roślin i traktowaniem priorytetowo innych (niechemicznych) zabiegów w zwalczaniu niechcianych organizmów. Ponadto coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i ogrodniczych oraz rosnące wymagania konsumentów, co do jakości produktu sprawiają, że ochrona przed wieloma agrofagami, w tym owocówką jabłkóweczką jest coraz trudniejsza.

Mechanizm działania: wabienie i dezorientacja

Firma Sumi Agro Poland wychodząc naprzeciw globalnym problemom w ochronie roślin i indywidualnym potrzebom producentów owoców wprowadza na rynek unikatowy produkt – Isomate CTT. Substancją czynną środka są związki imitujące naturalny feromon płciowy szkodnika. Isomate CTT w formie zawieszki, czyli dyspensera w sposób regularny i nieprzerwany (przez około 6 miesięcy od momentu wywieszenia w sadzie) uwalnia feromon, który tworząc nad sadem tzw. „chmurę feromonową” wabi i dezorientuje poszukujące samic − samce szkodnika, u których popęd płciowy z czasem ulega zahamowaniu. Konsekwencją działania środka jest więc niedopuszczenie do kopulacji, a tym samym do rozwoju kolejnych pokoleń szkodnika.

Stosowanie − jak, gdzie i kiedy?

Isomate CTT zaleca się stosować w sadach o regularnym kształcie i minimalnym areale 1−3 ha. Zawieszki należy równomiernie rozmieścić na całej powierzchni sadu, a w skrajnych rzędach oraz w tych częściach sadu, które narażone są na silniejsze naloty szkodnika zawieszać większą liczbę dyspenserów. Zawieszki powinno się umieścić w górnej części korony drzewa, najlepiej, w cieniu. Dyspensery należy rozwiesić w sadzie przed lotem motyli lub na początku ich lotu, co zazwyczaj ma miejsce w połowie maja. Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 500 dyspenserów/ha.

Zalecany monitoring

W trakcie całego sezonu wegetacyjnego należy prowadzić stały monitoring sadu w celu kontroli skuteczności działania środka. Brak odławianych osobników owocówki jabłkóweczki w pułapkach monitorujących, umieszczonych na chronionej plantacji świadczy o poprawnym działaniu środka Isomate CTT. Jednocześnie zaleca się umieścić na terenie niechronionym pułapkę kontrolną w której należy się spodziewać odłowu motyli.

Certyfikat do stosowania w sadach ekologicznych

Isomate CTT posiada certyfikat IOR-PIB do stosowania w sadach ekologicznych (BRŚOR-Ekol-009/2016). Jest to jeden z niewielu środków ochrony roślin do zwalczania szkodników dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce.

Zalety Isomate CTT

  • Skuteczne działanie przez cały sezon wegetacji.
  • Działanie niezależne od pogody i wykonywanych w sadzie zabiegów.
  • Ograniczenie nakładów pracy i czasu, dzięki jednorazowemu wywieszeniu dyspenserów w sadzie.
  • Brak pozostałości w owocach.
  • Brak negatywnego wpływu środka na człowieka i środowisko.
  • Możliwość stosowania w uprawach ekologicznych.
  • Pozytywny wpływ produktu na odbudowę populacji naturalnych wrogów szkodników sadów jabłoniowych.
  • Nie ma potrzeby utylizacji dyspenserów po zakończonym sezonie wegetacyjnym.

Źródło: materiały Sumi Agro Poland

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here