Komunikat sadowniczy Krzysztof Gasparski, 28.04.2022 Zalecenia przed Majówką

różowy pąk

W ostatnich dniach występowały duże spadki temperatur. Spowodowało to chwilowe przyhamowanie rozpoczętej już wegetacji roślin. Poprawa warunków termicznych powoduje przyśpieszenie wegetacji i konieczność wykonania kilku zabiegów ochroniarskich i nawożeniowych.

Warunki pogodowe jak przystało na kwiecień są zmienne. Lokalnie spadły intensywne deszcze – rekordziści to:tabela 1

Wczoraj wystąpiły także pierwsze groźne gradobicia w kilku miejscach kraju.

🌩 Grady wystąpiły lokalnie w wielu miejscach kraju.

🌩 W jabłoniach i gruszach rany zabezpieczać można kaptanami wykonując zabieg przeciw parchowi jabłoni (np. Captan 80 WDG 1,9 kg/ha).

🌩 W sadach pestkowych zabezpieczać sady można preparatami miedziowym.

 

ROZWÓJ PARCHA na opadłych liściach jabłoni jest już dynamiczny. Duża część zarodników jest już gotowa do wysiewu i łatwo uwalniają zarodniki przy opadach deszczu.

O C H R O N A :  

Należy LUSTROWAĆ SADY i JAGODNIKI POD KĄTEM SZKODNIKÓW (tarczniki, mszyce, kwieciaki, wielkopąkowce, roztocze truskawkowe, przędziorki i in.)

W początkowych okresach wegetacji zastosowanie mogą mieć także pyretroidy (uwaga na rejestrację). Ich działanie mimo często wąskich rejestracji, w praktyce jest totalne, toteż uzasadnione jest tylko w początkowym okresie wegetacji, kiedy to owady pożyteczne nie

wykazują jeszcze dużej aktywności. Pyretroidy ograniczyć mogą mszyce, miodówki, kwieciaki, paciornicę, motyle dające początek gąsienicom zjadającym liście itp.

Rejestrację na te szkodniki mają także typowe insektycydy układowe. Te preparaty należy stosować w okresie (np. tuż przed kwitnieniem i zaraz po kwitnieniu). Takie podejście pozwala na utrzymanie rotacji insektycydów, stanowiącej podstawę strategii zapobiegania odporności szkodników na produkty insektycydowe.

W początkowym okresie wegetacji warto wykorzystywać preparaty olejowe i silikonowe do zwalczania wielu form zimujących szkodników.

J A B Ł O Ń – TARCZNIK – Wzrasta zagrożenie tym szkodnikiem.

W przypadku spodziewanych przymrozków zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem do zwalczania tarcznika może być kilkukrotne wykorzystanie preparatu silikonowego SilTac EC lub preparatu K-Pak. Preparaty te działają w sposób mechaniczny (fizyczny), unieruchamiają szkodniki doprowadzając do ich szybkiej śmierci. W porównaniu do preparatów olejowych, są one bezpieczniejsze w stosowaniu (szybkie wyschnięcie nie powoduje uszkodzenia roślin). Preparaty silikonowe SilTac EC lub preparatu K-Pak stosujemy w stężeniach 0,15-0,2% (150-200 ml na każde 100 litrów cieczy roboczej) przy czym zaleca się dawkę cieczy roboczej 500-750 l/ha. Oprysk na bazie olei silikonowych działa krótko, ale ze stosunkowo dużą łatwością jest w stanie dostać się pod rozszczelnione tarczki szkodników.

Na obecnym etapie zabieg olejami (1-2%) mógłby jeszcze częściowo zabezpieczy rośliny i ograniczy presję szkodnika, a przy okazji ograniczyć populację przędziorków i mszyc.  Zabiegów olejami nie należy wykonywać jeśli na najbliższe dni przewiduje się ryzyko występowania przymrozków. Wraz ze wzrostem ilości zielonej tkanki, należy zmniejszać stężenie z 2% do 1%, a nawet do 0,5%, a to pędzie powodować zmniejszenie skuteczności takiego zabiegu

G R U S Z A – MIODÓWKI. Obecnie w czasie lustracji sadów można zaobserwować żółte podłużne jaja na pędach. Bardzo dobrym efektem w zwalczaniu tego szkodnika cechuje się produkt SILTAC EC polecany w stężeniu 0,15% ( 1,5 litra preparatu na 1000 litrów wody starcza na około 2 ha sadu). Ważne jest aby cieczą dokładnie opryskać drzewa, ale aby ciecz stosunkowo szybko wyschła. Stosowanie SILTAC EC nie jest limitowane i nie nosi ryzyka uodparniania się szkodników ze względu na jego mechaniczno-fizyczne działanie. Przy stosowaniu łącznym z insektycydami stężenie możemy obniżyć do 0,1%.

Podobne zalecenia możemy przyjąć przy stosowaniu preparatu K-Pak.

J A B Ł O Ń   G R U S Z A – rozwój worków i zarodników workowych parcha stanowi duże zagrożenie. Spodziewane opady. ZAGROŻENIE INFEKCJAMIParch jabłoni

Wystąpiły infekcje parcha.

Zapowiadane dalsze opady i kolejne infekcje.

W sadach polecamy wykonać zabieg Delan/Daneel/Dynamo w dawce 0,5-0,75 kg/ha. Wyższą dawkę stosować przy większym zagrożeniu i dłuższym odstępie czasu od poprzedniego zabiegu (gdy wystąpiły infekcje).

Można także zamiennie użyć preparatów opartych na kaptanie. Obecnie Captan 80 WDG ma dawkę rejestracyjną 1,9kg/ha (niestety nie ma już rejestracji dawka interwencyjna 2,8kg/ha).

Można zaplanować przed kwitnieniem zastosować także preparat dodynowy np. Dodifun SC – preparaty dodynowe wykazują się interwencyjnym działaniem do 48 godzin po infekcji parcha, a stosowany w górnych dawkach wykazywał także działanie wyniszczające. Preparatu nie wolno nadużywać ze względu na łatwo powstające odporności parcha na tą substancję.

G R U S Z A   Tam gdzie zapowiadane są opady, BEZWZGLĘDNIE należy stosować zabezpieczeniem przed ewentualnym zagrożeniem ze strony zarazy ogniowej i raka bakteryjnego.

W przypadku sadów z problemami chorób bakteryjnych, takich jak Zaraza ogniowa czy Rak bakteryjny, warto wspierać naturalne mechanizmy obronne roślin także innymi produktami np.: preparaty oparte na fosforynie potasu (Fosmagnum), fosfonianie potasu (Delan Pro, Soriale), fosetylu glinu (Luna Care). Niektóre z tych rozwiązań posiadają status środków ochrony roślin, a inne nawozów fungi- i bakteriostatycznych.

 

Fosmagnum w dawce 1-1,5 l/ha połączony z preparatami kontaktowymi (Delan, Kaptan) przedłuży ich trwałość w mieszaninie zbiornikowej i podniesie ich skuteczność w zwalczaniu patogena.

MĄCZNIAK JABŁONI:

Na tym etapie warto się jeszcze wspierać stosowaniem preparatów siarkowych.

Od fazy mysiego ucha przydatny może być preparat Talius Sad 0,2-0,3 l/ha.

w fazie różowego pąka polecamy Cindo 50 EW 0,4-0,5 l/ha

H E R B I C Y D Y – ZABIEGI CHWASTOBÓJCZE:

J A B Ł O Ń – możliwość wykorzystania doglebowego rozwiązania w postaci Diflanil 500 SC w dawce 0,6 l/ha. Substancja aktywna diflufenikan działa na wschodzące chwasty dwuliścienne. Herbicyd działa przez liście i częściowo przez korzenie chwastów. Środek można stosować 1 raz w sezonie wiosną po ruszeniu wegetacji.

Diflanil 500 SC zwalcza fiołki polne, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, tasznika pospolitego a także jasnotę purpurową starca zwyczajnego, przetacznika perskiego.

Mniszek lekarski i wierzbownica gruczołowata wykazują średnią odporność na ten herbicyd.

GRUSZA Stomp Aqua 455 SC – możliwość wykorzystania doglebowego rozwiązania w dawce 3,5 l/ha. Termin wiosenny określany jest na: od fazy białego/różowego pąka. Istnieje możliwość zastosowania dawek dzielonych dwukrotnie po 1,75 l/ha.

J A B Ł O Ń   G R U S Z A – W przypadku szybkiego rozwoju chwastów, warto jeszcze przed kwitnieniem wykonać zabieg herbicydowy belką herbicydową w rzędach drzew w oparciu o zarejestrowane rozwiązania oparte o glifosat jak HALVETIC 4-6 l/ha. Zabieg można połączyć z produktami opartymi o MCPA (Chwastox). Można także korzystać z rozwiązań gotowych: Orkan 350 SL 5-8 l/ha stanowiący gotową mieszaninę glifisatu i MCPA. Z uwagi na oprysk tylko pasów herbicydowych, w praktyce dawka 3-4 l/ha sadu bywa wystarczająca przy początkowych fazach rozwojowych chwastów.

 

J A B Ł O Ń   G R U S Z A –   NAWOŻENIE POZAKORZENIOWE (oprysk)

Na obecną chwilę należy stosować zabieg AVALON Mysie Ucho/ Zielony Pąk. Można go mieszać z preparatami: ImPROver, SIARKA Pro 80 WG, Captan WDG, Kaptan 50WP, Daneel, Delan 700 WG, Dynamo.,

Przy braku produktu AVALON polecamy ProHorti Zn+B (4,0 kg/ha) w połączeniu w przypadku tradycyjnego przebiegu pogody z ProHorti Plus NPK 20-20-20 a z ProHorti Plus K 5-10-45 po zaobserwowaniu uszkodzeń po mrozach.

W przypadku zapowiadanych przymrozków bardzo rozsądne jest zastosowanie nawożenia w oparciu o oprysk saletrą potasową (azotan potasu). W okresie otwierania się pąków stężenie może wynosić 1%, a tam gdzie jest już aktywna zieleń max 0,5%. Z uwagi na ryzyko fitotoksyczności, wyższe stężenia stosuje się przy ryzyku występowania przymrozków i tylko przy suchym liściu. Zabieg zwłaszcza ten w okresie występowania liści zaleca się łączyć z preparatem ImPROver w dawce 0,5-1 l/ha i stosować dla bezpieczeństwa działania saletry potasowej w okresie wieczornym na suchy liść. W fazach zielonego pąka i różowego/białego pąka watro zabieg zastosować łącznie z SuperFifty 500 0,5-1 l/ha.

M O R E L E    B R Z O S K W I N I E   Okres białego pąka i kwitnienie są bardzo ważne w ochronie moreli i brzoskwini. Polecamy następujące rozwiązania do przemiennego zastosowania, co ma szczególne znaczenie przy długo trwającym kwitnieniu:

Switch 62,5 WG 0,6-0,9 kg/ ha (cyprodynil + fludioksonil). Substancja cyprodynil znana z fungicydu Chorus wykazywała dobre działanie w niskich temperaturach.

Signum 33 WG 0,75 kg/ha (piraklostrobina + boskalid).

M O R E L E   B R Z O S K W I N I E   NAWOŻENIE POZAKORZENIOWE (oprysk)  

KWITNIENIE  – polecamy zabieg ImPROver 0,5 l/ha + SuperFifty 500 1 l/ha

PO KWITNIENIU jest czas na AVALON PESTKA Koniec Kwitnienia 8,5-13 kg/ha,

MORELE, BRZOSKWINIE H E R B I C Y D Y – ZABIEGI CHWASTOBÓJCZE:

Stomp Aqua 455 SC – możliwość wykorzystania doglebowego rozwiązania od fazy białego pąka w dawce 3,5 l/ha. Istnieje możliwość zastosowania dawek dzielonych dwukrotnie po 1,75 l/ha.

Orkan 350 SL 5-8 l/ha stanowiący gotową mieszaninę glifisatu i MCPA. Z uwagi na oprysk tylko pasów herbicydowych, w praktyce dawka 3-4 l/ha sadu bywa wystarczająca przy początkowych fazach rozwojowych chwastów.

C Z E R E Ś N I A  Ś L I W A   W I Ś N I A .

Obecnie ciągle jeszcze polecamy zarejestrowane fungicydy miedziowe Miedzian Extra 350 SC 3 l/ha czy Miedzian 50 WP  3 kg/ha, lub miedziowe produkty fungistatyczne Miedź Extra 380 SC 3 l/ha czy Magic Miedź 50 3 kg/ha.

W okresie kwitnienia warto wybrać mocniejszą chemię np. w postaci preparatów Signum 33 WG 0,75 kg/ha lub Switch 62,5 WG 0,6-1kg/ha

Ś L I W A  faza białego pąka i niebawem KWITNIENIE.

W tym okresie rośnie presja szkodników. Są nimi mszyce i owocnice. Zwalczanie szkodników w okresach kwitnienia jest możliwe tylko nocą z uwzględnieniem okresów prewencji (okresu szkodliwości dla pszczół i in owadów zapylających). Rozwiązaniem może być dwuskładnikowy produkt Inazuma 130 WG stanowiące niejako połączenie produktów Mospilan mającego również rejestrację w uprawie śliw i + Karate który stosowany samodzielnie ma rejestrację w jabłoniach. Połączenie zabiegu z preparatem Siltac EC 0,15% podniesie skuteczność zabiegu i zwalczy w dużej mierze także przędziorki i pordzewiacze.

 

C Z E R E Ś N I A  Ś L I W A  W I Ś N I A  NAWOŻENIE POZAKORZENIOWE (oprysk)  

PRZED KWITNIENIEM

Na wielu plantacjach można będzie stosować AVALON PESTKA Biały Pąk dla sadów pestkowych. AVALON PESTKA Biały Pąk można mieszać z preparatami: Miedź Extra 50WP, Miedź Extra 380 SC, Mospilan 20 SP lub odpowiedniki.

KWITNIENIE
polecamy zabieg ImPROver 0,5 l/ha + SuperFifty 500 1 l/ha

 

  CZEREŚNIE  WIŚNIE  ŚLIWA H E R B I C Y D Y – ZABIEGI CHWASTOBÓJCZE:

Stomp Aqua 455 SC – możliwość wykorzystania doglebowego rozwiązania od fazy białego pąka w dawce 3,5 l/ha. Istnieje możliwość zastosowania dawek dzielonych dwukrotnie po 1,75 l/ha.

Orkan 350 SL 5-8 l/ha stanowiący gotową mieszaninę glifisatu i MCPA. Z uwagi na oprysk tylko pasów herbicydowych, w praktyce dawka 3-4 l/ha sadu bywa wystarczająca przy początkowych fazach rozwojowych chwastów.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here