Nie będzie obniżonej stawki akcyzy na cydr

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Jana Sarnowskiego na interpelację poselską, Ministerstwo Finansów nie ma planów na zniesienia obowiązku banderolowania butelek z cydrem oraz obniżenie stawki akcyzy na cydr.

Jan Sarnowski przypomniał, że resort finansów na bieżąco monitoruje rynek wszystkich napojów alkoholowych. Wyrazem tego było m.in. wprowadzenie obniżonej stawki na cydr i perry (czyli odmianę cydru produkowaną z gruszek) o mocy do 5% oraz wyłączenie z definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji wyrobów winiarskich. 

Cydr i perry zostały wyłączone z zakresu ostatniej indeksacji akcyzy na używki i pozostały opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Wyjaśnia, że z przeprowadzonej analizy wynika, że zarówno branżowa organizacja, jaką jest Krajowa Rada Winiarstwa, jak i KAS są przeciwne zniesieniu obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich. 

Jeżeli chodzi o postulat zniesienia obowiązku banderolowania należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 722) wyroby akcyzowe m.in. napoje fermentowane klasyfikowane do grupowania o kodzie CN 2206 00, do których należy cydr, objęte są obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. 

Najistotniejszą funkcją, jaką spełniają znaki akcyzy jest funkcja fiskalna. Oprócz tej funkcji, znaki akcyzy spełniają dodatkowo jeszcze inne funkcje, jak legalizacyjna (wyroby z tymi znakami są zarazem wyrobami znanego pochodzenia). Wykupienie znaków akcyzy na określony wyrób i w określonej ilości daje ponadto gwarancję wykorzystania tych znaków zgodnie z ich rzeczywistym przeznaczeniem. Wprowadzenie znaków akcyzy kładzie także tamę dla nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi. Kolejną funkcję jest funkcja ochronna. Dotyczy to ochrony legalnych krajowych producentów, nabywców wewnątrzwspólnotowych i importerów wyrobów akcyzowych, jak i ochrony innych podmiotów biorących udział w obrocie tymi wyrobami, np. hurtowników, detalistów, a także ochrony kupującego dany towar, czyli konsumenta. 

Ponadto podkreślenia wymaga, że procedura wydawania znaków akcyzy nie jest skomplikowana ani długotrwała. Producent cydru może pobrać znaki akcyzy w oparciu o jeden wniosek w roku kalendarzowym i w ten sposób zminimalizować formalności. Ma również możliwość złożenia większej ilości wniosków o wydanie znaków akcyzy, jeżeli zamierza odbierać znaki akcyzy w dogodnych dla siebie partiach. Należy również podkreślić, że w przypadku składania wniosków o wydanie znaków akcyzy w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące w przypadku większości dokumentów wystarczające jest oświadczenie wnioskodawcy, że informacje wynikające z uprzednio złożonych dokumentów nie uległy zmianie. 

Mając powyższe na uwadze, resort finansów aktualnie nie planuje wprowadzenia obniżonej stawki akcyzy na cydr oraz nie planuje zniesienia obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru, który jest wyrobem akcyzowym – napojem fermentowanych o kodzie CN 2206 00, zaliczanym do wyrobów winiarskich. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here