Obiekt grupy King Fruit do kupienia za 40 milionów

King Fruit obiekt

Syndyk masy upadłości wystawił na sprzedaż nieruchomości grupy King Fruit za kwotę 39 414 000 zł. W skład wchodzi 56 komór chłodniczych! Całość nieruchomości ma powierzchnię 19 154 m².

Do kupienia jest kolejny obiekt po upadłej grupie producenckiej. Syndyk sprzeda obiekt KING FRUIT Sp. z o.o. tj. prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych w obrębie Stanisławów, gm. Biała Rawska.

Syndyk sprzeda nieruchomości upadłej grupy King Fruit. Przedmiotem sprzedaży są działki powierzchni 5,05 ha i nieruchomości należące do upadłej grupy King Fruit Sp. Z o.o. Znajdują się one w obrębie miejscowości Stanisławów w województwie łódzkim.
 
W skład kompleksu wchodzą trzy działki. Cena sprzedaży nie może być niższa niż 39 414 000,00 zł. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny, syndyk zarządzi by zainteresowani licytacją wpłacili wadium wysokości 10% ceny w terminie 7 dni. Następnie przeprowadzona będzie licytacja w formie telekonferencji.
 
W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk winien dokonać wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji. Ponadto dowiadujemy się, że nieruchomości są nabywane bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich. Syndyk masy upadłości informuje również, że nie udziela żadnych rękojmi ani gwarancji na zakupiony obiekt i urządzenia. 
 
Podmioty zainteresowane nabyciem  są proszone o składanie zapytań ofertowych  na adres poczty elektronicznej: oferty@inlex.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Maszyny można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 516 755 693. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich a nadto syndyk nie udziela rękojmi ani gwarancji na obiekt  w tym na zakupione urządzenia.
 

Źródło: Inlex

 

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here