Poprawa jakości owoców dzięki technologii ProNutiva

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W Polsce z roku na rok obserwujemy wzrost zbiorów jabłek. Wymagania co do jakości owoców stale rosną, a produkcja niskiej jakości owoców staje się nieopłacalna. W 2018 roku korzystne warunki pogodowe panujące wczesną wiosną przyczyniły się do „klęski urodzaju” w sadach jabłoniowych. W tym sezonie wegetacyjnym warto byłoby zadbać o poprawę parametrów jakościowych owoców, która da sadownikom możliwość uzyskania zadowalających dochodów.

Poziom świadomości konsumentów w sferze bezpieczeństwa żywności jest coraz wyższy. Preferowane są owoce produkowane przy zastosowaniu jak najmniejszej liczby substancji chemicznych, nawet jeżeli trzeba za nie więcej zapłacić. Wyprodukowanie wysokiej jakości, ładnych, apetycznych jabłek z ograniczoną ilością pozostałości środków ochrony roślin to zadanie niełatwe, ale możliwe. Poprawa parametrów jakościowych owoców (redukcja ordzawień, poprawa wybarwienia, kształtu i wielkości owoców), a także ograniczenie pozostałości ŚOR umożliwi technologia ProNutiva, która łączy stosowanie produktów
z segmentu konwencjonalnych środków chemicznych, z preparatami biologicznymi
i biostymulatorami. Jednym z ważniejszych dla konsumenta aspektów jakości owoców jest ich atrakcyjny wygląd – dobre wybarwienie i brak ordzawień.

Ordzawienia jabłek

Ordzawienia pokrywają jabłka w różnym stopniu, mogą występować zarówno w postaci mniej lub bardziej zagęszczonej siateczki powstałej z tkanki korkowej, jak i jednolitych plam pokrywających większą część owocu. Często występują tylko w zagłębieniu szypułkowym lub w części przykielichowej jabłka. Do ordzawień może dojść m.in. na skutek niekorzystnych warunków pogodowych np. jeśli po okresie intensywnego nasłonecznienia wystąpią opady deszczu lub mróz. Ponadto ordzawienia owoców mogą powstawać pod wpływem żerowania szkodników (pordzewiacz jabłoniowy), porażenia przez choroby (mączniak jabłoni), jak również działania niektórych środków ochrony roślin czy nawozów. Chociaż tego typu uszkodzenia owoców są odpowiedzią na wiele czynników środowiskowych to trzeba pamiętać, że odmiany jabłoni różnią się podatnością na to zjawisko. W polskich sadach produkcyjnych dominuje ‘Gala’ oraz ‘Golden Delicious’, który wśród jabłek o zielonej skórce jest najczęściej uprawianą odmianą także w Europie. Niestety u obu tych odmian pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych często występują ordzawienia. ‘Golden Delicious’ najczęściej pokrywa się siateczkowatym ordzawieniem na bokach owocu, a ‘Gala’ typowo ordzawia się w zagłębieniu szypułkowym.

Redukcja ordzawień, poprawa kształtu i wielkości owoców

Ordzawienia skórki można zmniejszyć stosując preparaty Regulex 10 SG (mieszanina dwóch kwasów giberelinowych: GA4 i GA7) oraz Promalin (Gibereliny GA4+7, 6-benzyloadenina).

Mechanizm działania giberelin polega na stymulacji podziałów komórek epidermy owocu, co zwiększa elastyczność skórki i zapobiega rozwojowi mikropęknięć pod wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Standardowy program ochrony owoców jabłoni przed ordzawieniem obejmuje zwykle 3 do 4 zabiegów preparatem Regulex 10 SG (0,05 kg/ha) w ciągu pierwszych 30 dni po kwitnieniu. Pierwszy zabieg należy wykonać między fazą pełni kwitnienia (BBCH 65), a końcem fazy kwitnienia (BBCH 69), w zależności od panujących warunków pogodowych. Przy niskich temperaturach i opadach, zabieg należy wykonać w fazie pełnego kwitnienia, a podczas dobrej pogody w okresie opadania płatków kwiatowych. Drugim preparatem przeznaczonym do poprawy wyglądu owoców, w tym ograniczenia ordzawienia jabłek jest Promalin polecany w dawce 0,25-0,75 l/ha. Jest to regulator wzrostu roślin, który posiada w swoim składzie dwie substancje aktywne 6-benzyloadeninę i gibereliny (GA4 i GA7). Promalin aplikowany podczas kwitnienia, zwiększa wielkość owoców i poprawia ich kształt. Można go używać zarówno w pojedynczym jak i dzielonym zabiegu pomiędzy pełnią kwitnienia, a fazą opadania płatków. Doświadczenia przeprowadzone w ramach technologii ProNutiva na odmianie ‘Gala Natali’ w 2018 r. w jednym z gospodarstw sadowniczych w Wichradzu k. Warki, pokazały, że zastosowanie w trakcie sezonu dwóch zabiegów preparatem Promalin (0,375 l/ha) pozwoliło na zwiększenie udziału % owoców nieordzawionych o 13% (wykres 1 i 2), poza tym aplikacja Promalinu zwiększyła podczas zbiorów odsetek owoców o średnicy powyżej 75 mm aż o 21 % w porównaniu do standardowego programu ochrony sadownika (wykres 3 i 4).

Obiecujące wyniki uzyskano także na odmianie ‘Golden Delicious’ (doświadczenia ProNutiva, Stara Rossocha 2018 r.), gdzie liczba nieordzawionych owoców była o 20 % wyższa, po zastosowaniu tego środka (0,375 l/ha)(wykres 5 i 6).

Poprawa wybarwienia jabłek

Dobre wybarwienie owoców jest bardzo ważnym czynnikiem decydującym o możliwościach zbytu owoców deserowych. Konsumenci częściej wybierają duże jabłka o intensywnie czerwonej barwie rumieńca na tle zielonej skórki, niż jabłka małe o słabym rumieńcu. Strategia ProNutiva uwzględnia poprawę także i tego parametru jakości owoców. Do tego celu przeznaczone są dwa środki: Topper 10 ST oraz Colorado. Substancją aktywną preparatu Topper 10 ST jest syntetyczna auksyna – trichlopyr, związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego. Aplikację tej substancji należy wykonać 3-5 tygodni przed spodziewanym zbiorem (15-20 tabletek/ha). Środek zapobiega przedzbiorczemu opadaniu owoców, dając dodatkowo możliwość zarządzania terminem zbioru, co jest szczególnie istotne w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz prowadzenia zbiorów w kwaterach o większym areale. Warto podkreślić, że nie wywiera wpływu na zdolność przechowalniczą owoców (nie stymuluje dojrzewania oraz nie pogarsza jędrności). Z kolei Colorado jest biostymulatorem, preparat zawiera oprócz cynku i manganu, homogenat z alg, zawierający m.in. oligosacharydy stymulujące transport substancji odżywczych do dojrzewających owoców oraz syntezę barwników odpowiedzialnych za właściwe wybarwienie. Colorado w dawce 5l/ha stosujemy 4 tygodnie przed zbiorem i powtarzamy po 2 tygodniach. Doświadczenia przeprowadzone w ramach projektu ProNutiva (Wichradz, ‘Gala Natali’ 2018 r.), gdzie zastosowano zarówno Topper 10 ST jak i Colorado potwierdziły pozytywny wpływ na poprawę wybarwienia owoców, szczególnie jeżeli chodzi o udział procentowy jabłek, które w co najmniej 75 % były pokryte czerwonym rumieńcem. Takich owoców było o 24 % więcej po zastosowaniu wyżej wymienionych preparatów (wykresy 7 i 8).

Ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin

W portfolio Arysta LifeScience znajdują się nie tylko preparaty chemiczne, ale również preparaty biologiczne (Carpovirusine Super SC, XenTari, Plantivax), które można wykorzystać w ochronie sadów jabłoniowych. Połączenie rozwiązań biologicznych z konwencjonalnymi metodami ochrony pozwala zredukować pozostałości środków ochrony roślin w owocach przy zachowaniu wysokiej jakości produkcji i opłacalności. Aplikacja poszczególnych środków ochrony roślin w odpowiednim terminie oraz zastąpienie części z nich środkami biologicznymi (np. stosowanymi do zwalczania owocówki jabłkóweczki) umożliwia nie tylko obniżenie wartości pozostałości chemicznych środków ochrony roślin mieszczących się w najwyższych dopuszczalnych poziomach pozostałości NDP(MRL), lecz także całkowite wyeliminowanie pozostałości niektórych substancji aktywnych. Redukcja pozostałości jest szczególnie ważna dla sieci handlowych, które zwykle dopuszczają obecność zaledwie 3-5 substancji aktywnych. Zastosowanie w sadzie strategii ProNutiva umożliwi sadownikom produkcję owoców
o mniejszej liczbie pozostałości i tym samym pozwoli sprostać standardom rynku względem bezpieczeństwa żywności.

Artykuł sponsorowany Arysta LifeScience

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here