Sadzić czy nie… Jak kształtują się obecnie ceny drzewek?

drzewka

Nie brakuje ofert sprzedaży drzewek. Podejście sadowników do zakupów i zakładania nowych sadów jest bardzo różne.

Opinie szkółkarzy są zróżnicowane, tak samo jak podejście do zakupów ich klientów, czyli sadowników. Część naszych rozmówców nie narzeka na brak popytu na swoje drzewka, a inni deklarują, że zmniejszą obszar szkółki w przyszłym roku. Jeśli natomiast chodzi o podejście sadowników, część w ogóle nie planuje nowych nasadzeń, a część deklaruje dalszy rozwój gospodarstwa lub wymianę nasadzeń na bardziej poszukiwane na rynku odmiany.

Jeśli chodzi o ceny to w przypadku mniejszych szkółek stawki za jednoroczne drzewka w zasadzie mieszczą się w przedziale od 7,00 do 8,00 zł za sztukę. Drzewka dwuletnie to ceny wywoławcze od 9,00 do 11,00 zł za sztukę. W renomowanych szkółkach z kolei, ceny za „dwulatki” wahają się od 14,00 do 18,00 zł za sztukę. Wybór odmian i podkładek jest niezwykle szeroki.

Jak kształtuje się zainteresowanie wśród sadowników? W tym wypadku można dostrzec większy popyt na letnie i wczesnojesienne odmiany, takie jak: Sander, Piros, Sunrise, Paulared czy Delikates. W trendzie można się doszukiwać chęci wcześniejszej sprzedaży przy niższych kosztach przechowania. Pozostaje pytanie, na ile duży będzie ten trend i czy realnie wpłynie na rozciągnięcie sezonu, a co za tym idzie podaży jabłek w czasie.

Nie oznacza to, że słabnie popyt na sporty Gali. Jest on równie wysoki, jak w ostatnich latach. Szkółkarze pytani o popyt na pierwszym miejscu wskazują paskowane sporty oraz sporty z rozmytym rumieńcem o jak najciemniejszej barwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here