Straż Graniczna zatrzymała Ukraińców pracujących na czarno przy sokach

jabłka przemysłowe

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli w ramach przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia ujawnili i zatrzymali dwóch cudzoziemców pracujących „na czarno”. Konsekwencje za naruszenie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poniesie także ich pracodawca.

16 lutego 2021 roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli ujawnili w jednej tłoczni soków owocowych w powiecie grójeckim dwóch obywateli Ukrainy w wieku 50 i 57 lat. Mężczyźni byli zatrudnieni w charakterze pracowników przy produkcji soków i napojów owocowo – warzywnych.

Jak wykazał wynik kontroli, Ukraińcy pracowali nielegalnie, bo pracodawca nie dopełnił formalności przy ich zatrudnieniu – nie zawarł na piśmie z mężczyznami umów o pracę, ani też nie wpisał ich do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Przez to, że cudzoziemcy pracowali bez wymaganych zezwoleń naruszyli przepisy Ustawy o cudzoziemcach, za co zostali zobowiązani do powrotu w terminie 30 dni z zakazem wjazdu na terytorium RP na okres 1 roku, ukarano ich również mandatami karnymi.

Natomiast wobec właściciela wytwórni, który zatrudniał mężczyzn „na czarno”, wszczęto  postępowanie wyjaśniające, które prawdopodobnie zakończy się skierowaniem sprawy do sądu rejonowego o jego ukaranie. W tym przypadku, pracodawcy za naruszenie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może grozić kara grzywny w kwocie od 1 000 do 30 000 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here