UOKIK: Przetwórcy naśladują zachowania konkurentów

jabłka przemysłowe

UOKIK po raz kolejny odpowiada, że nie znalazł podstaw uzasadniających podejrzenie istnienia zmowy cenowej. Zdaniem Urzędu za niskie ceny jabłek przemysłowych winna jest wyższa podaż. 

W odpowiedzi na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, UOKiK poinformował, że po przeanalizowaniu przekazanych informacji, na obecnym etapie brak jest uzasadnionych podstaw do podjęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działań w ramach ustawowych kompetencji.

W przekazanym przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą wniosku z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zbadania czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku skupu jabłek przemysłowych wskazuje się na problem jakim są niskie ceny skupu jabłek przemysłowych. W ocenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej obniżki cen skupu owoców budzą wiele emocji wśród sadowników, szczególnie w sytuacji, gdy nie można zidentyfikować ekonomicznych przesłanek spadku cen. Zdaniem sadowników spadki cen skupu jabłek przemysłowych mogą być efektem spekulacji, bowiem nie zaobserwowano zwiększonej podaży surowca, ani spadku popytu na przetworzone owoce. (…)

Prezes UOKiK dostrzega problemy, z którymi stykają się rolnicy w zakresie cen skupu owoców, jednakże szczegółowa analiza przekazywanych sygnałów nie dała dotychczas podstaw uzasadniających podejrzenie istnienia zmowy cenowej. UOKIK podkreśla, że nie jest jednak organem do spraw regulowania cen i ma możliwość ingerowania w poziom stosowanych przez przedsiębiorców cen jedynie w sytuacji, gdy ich wysokość jest wynikiem stosowania antykonkurencyjnych praktyk – w tym zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję tzw. zmowy. 

Od zmowy należy odróżnić tzw. zachowania paralelne przedsiębiorców polegające na świadomym dostosowywaniu się do warunków rynkowych, w tym zachowań konkurentów, ale bez wystąpienia elementu uzgodnienia. Różnica między dozwolonym zachowaniem paralelnym a zakazanym porozumieniem ograniczającym konkurencję, polega na tym, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia jedynie z naśladownictwem zachowań innych konkurentów, a w drugim z uzgodnieniem określonego zachowania przez przedsiębiorców.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy wskazać, że w przekazanym piśmie nie zidentyfikowano konkretnych przedsiębiorców, nie przekazano jakichkolwiek informacji, nie wskazano na okoliczności uprawdopodabniające możliwość zawarcia zmowy cenowej przez podmioty skupiające jabłka przemysłowe. Należy podkreślić, że sam fakt niskich cen skupu jabłek nie jest wystarczającą okolicznością dla stwierdzenia realnego podejrzenia zmowy cenowej. (…)

Z ogólnodostępnych źródeł wynika, że wraz z postępem w zbiorach, ceny krajowych jabłek zaczęty obniżać się – w drugiej połowie września notowano już ceny niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Prawdopodobnie była to reakcja na większą podaż jabłek niż w zeszłym roku: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w 2020 roku szacował produkcję jabłek na poziomie 3,4 mln ton, 10% wyższym niż w 2019 roku. Podobnie sytuację oceniał GUS.

 

Źródło: Świętokrzyska Izba Rolnicza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here