Zwalczanie owocówki jabłkóweczki preparatem biologicznym

owocówka jabłkóweczka zwalczanie 2020

Warunki pogodowe, z którymi mamy do czynienia w ostatnich sezonach sprzyjają rozwojowi szkodników. Niewątpliwie problem ten nasilił się w ostatnich sezonach, kiedy to byliśmy świadkami coraz cieplejszych wiosen, gorących lat, a także przeciągających się jesieni, nie wspominając o łagodnych zimach, które ułatwiały przetrwanie wielu gatunkom. Dodatkowo przyczynia się do tego usunięcie wielu substancji aktywnych, czy nawet całych grup.

Mimo wszystko rozwiązań w walce ze szkodliwymi motylami, z owocówką jabłkóweczką, będącą gatunkiem wyróżniającym się pod względem zagrożenia dla naszych sadów, jest niemało. Monitoring i lustracja są kluczem umożliwiającym określenie poziomu ryzyka i ustalenie optymalnego terminu zwalczania szkodników.

Kiedy pojawiają się pierwsze motyle?

Motyle owocówki jabłkóweczki pierwszego pokolenia (zimowego) zazwyczaj możemy zaobserwować w naszych sadach od połowy maja do połowy czerwca.  Natomiast jeśli chodzi o motyle drugiego pokolenia (letniego), to ich wylot występuje na przełomie lipca i sierpnia. Z obserwacji ostatnich sezonów wegetacyjnych wynika, iż populacja owocówki jabłkóweczki znacznie się zwiększyła, a jej loty oraz składanie jaj może występować nawet do września.

Jak więc radzić sobie z tymi szkodnikami?

Rozwiązaniem biologicznym, przeznaczonym do sadów konwencjonalnych, ale także ekologicznych jest Carpovirusine Super SC. Jest to produkt bazujący na granulowirusie CpGV. Warto zwrócić uwagę, iż jest on bezpieczny dla ostatecznego konsumenta, gdyż nie pozostawia pozostałości w owocach i posiada tylko jeden dzień karencji. Istotnym czynnikiem jest także fakt, że środek ten jest całkowicie selektywny w stosunku do fauny pożytecznej, a w sadach, w których był stosowany zaobserwowano znaczny jej wzrost, mowa tu o dobroczynku, czy drapieżnych pluskwiakach. Jego skuteczność jest porównywalna do konwencjonalnej ochrony, co potwierdziły wieloletnie doświadczenia i wdrożenia w sadach produkcyjnych. Używany zgodnie z zaleceniami nie powoduje powstawania gatunków szkodników odpornych, a ponad to jest skuteczny w stosunku do larw posiadających odporność na dane grupy chemiczne z typowych larwicydów. Stosowany przez kilka sezonów znacznie zmniejsza liczebność szkodnika w kolejnych sezonach.

Gdzie i kiedy, a także jak stosować preparat Carpovirusine Super SC?

Środek dopuszczony jest do stosowania w sadach integrowanej produkcji owoców, a także w produkcji ekologicznej. Wieloletnie doświadczenia i praktyka sadownicza potwierdza mieszalność owego produktu z wieloma fungicydami, przykładowo z Captanem 80 WDG, czy z nawozami dolistnymi. W programie Pronutiva stosowany jest łącznie z innym biologicznym insektycydem Xentari WG, a także z dodatkiem zwilżacza Silvet. Pierwszy zabieg należy zastosować na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia owocówki jabłkóweczki w tzw. fazie czarnej główki. Liczba zabiegów jest uzależniona od stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sadzie oraz ogólnej presji populacji w danym sezonie wegetacyjnym. Kolejne zabiegi powinniśmy wykonywać w odstępie przynajmniej 10/12 dni. Warto także wspomnieć, iż produkt ten można stosować na dzień, gdyż formuła owego środka posiada stabilizatory chroniące wirusa przed szkodliwymi promieniami UV, a także utrudniające zmywanie z opryskiwanych powierzchni, mowa o 20mm opadu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here