Zielony Ład: Eksperci szacują spadek plonowania

jabłka na drzewie

Naukowcy z holenderskiego Uniwersytetu w Wageningen obliczyli, jak Zielony Ład wpłynie na produkcję rolną w UE. Płodów rolnych będzie mniej i będą droższe. Znacząco zmniejszy się także eksport.

Według naukowców z Wageningen University & Research, wdrożenie strategii „od pola do stołu” i „strategii bioróżnorodności” będzie miało negatywny wpływ na plony i produkcję rolną. Ten scenariusz ukazuje średni spadek produkcji rolnej od 10 do 20 %. Niektóre uprawy ucierpią bardziej niż inne. Wielkość produkcji może spaść nawet o 30%, ale są też uprawy, które prawie wcale nie cierpią.

Ponadto ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów może powodować problemy z jakością. Może skutkować też niższymi plonami jabłek z hektara, zmniejszoną wielkością owoców i uszkodzonymi skórkami.

Owoce o niższej jakości są mniej cenione przez konsumentów. Dlatego, jeśli nie ma zmian po stronie popytu, oznacza to, że musimy spodziewać się większego niedoboru – a co za tym idzie wzrostu cen. Naukowcy ostrzegają, że w związku z tym będziemy obserwować negatywne konsekwencje dla europejskiego bilansu handlowego. Import będzie rósł, a eksport będzie spadał. Do UE będą sprowadzane owoce o najwyższych parametrach jakościowych, w przypadku których będą występowały niedobory.

Z zagadnieniem importu wiąże się kolejna kwestia. Chodzi o powierzchnię gruntów rolnych. Mniej wydajne rolnictwo europejskie przy niezmienionym popycie będzie musiało importować więcej. To sprawi, że poza Wspólnotą potrzebne będą nowe grunty rolne. Ich przyrost szacuje się na 5 milionów hektarów.

W ramach badania naukowcy najpierw przeprowadzili szczegółowe studia przypadków w 25 gospodarstwach w całej Unii Europejskiej. W każdym przypadku opisali zmiany, jakie rolnicy wprowadziliby w stosowaniu pestycydów i nawozów, gdyby nowa polityka europejska stała się rzeczywistością. Następnie naukowcy obliczyli wpływ tych zmian na plony. Wyniki zostały wykorzystane w modelach ekonomicznych do oceny wpływu na rynek.

źródło: wur.nl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here