Ceny jabłek przemysłowych – wolny rynek czy spekulacja?

Od przełomu sierpnia i września towarzyszą nam spadki cen jabłek przemysłowych. To, że nie ma ku temu argumentów ekonomicznych, nie zmienia faktu, że stale obserwujemy trend spadkowy. Jak informują nas sami właściciele skupów, dostawy jabłek przemysłowych są niewielkie. Natomiast wszystkie zakłady w Polsce oferują takie same ceny – 50 groszy na rampie. 

Na załączonym wykresie widzimy przebieg ceny jabłek przemysłowych w czasie. Do końca sierpnia wykres ten, jak również polityka zakupowa branży przetwórczej, kształtowały się zgodnie z regułami rynkowymi. Ilość ofert sprzedaży była porównywana z planami produkcyjnymi czy zapotrzebowaniem i jak widać ta pierwsza była mniejsza. W związku z tym cena powoli rosła.

ceny jabłek przemyslowych w 2020 wykresPod koniec sierpnia rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję dezinformacyjną o nadchodzących spadkach. Zdaniem zdecydowanej większości sadowników miało to na celu „zmobilizowanie” producentów do sprzedaży. Okazuje się, że ilość jabłek przemysłowych jak na razie nie zaspokaja nawet części mocy przerobowych przetwórni. Te z kolei przerywają proces przetwórczy jednocześnie kontynuując nagłaśnianie kolejnych spadków. Mimo to oprócz kilku dni, cały wrzesień to zdecydowany brak kolejek, czy nawet zwiększonego ruchu na zakładach przetwórczych i punktach skupu.

W gospodarce wolnorynkowej wahania cen przy stabilnej produkcji nie są duże. Na wykresie w sierpniu widzimy jedno, dwu czy trzy groszowe wzrosty. Na duże zmiany mają wpływ jakieś konkretne wydarzenia losowe, na które nie mamy wpływu i są niemożliwe do przewidzenia (na przykład teoretyczne cło na polski koncentrat eksportowany do USA). Od końca sierpnia możemy zauważyć równomierne spadki o 5 groszy na kilogramie. Takich mieliśmy już trzy. Warto wspomnieć, że cena jest praktycznie identyczna w całym kraju. Zarówno na zakładach, jak również na punktach skupu. Natomiast w ubiegłych latach można było zaobserwować niewielkie różnice między poszczególnymi rejonami produkcji, jak również między zakładami. Co ciekawe odstępy między spadkami również są dość regularne.

Sadownicy zwracają również uwagę na kolejną, bardzo istotną kwestię zależności cen jabłek deserowych od przemysłowych. O ile zależność ta jest zimą i wiosną bardzo mała, bądź nawet znikoma, o tyle teraz ma znacznie większe znaczenie. Ceny jabłek przemysłowych na poziomie 0,45 zł/kg dają wyobrażenie dużej różnicy w porównaniu z ofertami kupna jabłek deserowych nawet po 1,00 zł/kg. Inaczej wyglądała by sytuacja, gdyby przemysł cały czas kosztowałby 0,65 zł/kg. Zdaniem większości sadowników, tanie jabłka przemysłowe znacząco wpływają na obecne spadki cen jabłek deserowych.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here