Iprodion – wycofany

Uwaga – popularny w ochronie wielu gatunków roślin uprawnych fungicyd z grupy dikarboksymidów zostaje wycofany z użycia na terenie Unii Europejskiej. Okres na zużycie (stosowanie) istniejących zapasów środka upływa 5 czerwca 2018 r.

Fungicyd ten jest samodzielnym składnikiem środków o handlowych nazwach: Dymas, Grisu 500 SC, Iprodione 500 SC, Rovral Aquaflo 500 SC, a także jednym z komponentów Paroli 334 SC. W Rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania na terenie Polski, zaktualizowanym 7 marca br. widnieją następujące daty, do których poszczególne środki mogą być stosowane: Dymas – 5.06.2018., Grisu – 30.04.2019., Iprodione – 5.06.2018, Paroli – 5.06.2018, Rovral – 5.06.2018.

Ponieważ Komisja Europejska w Rozporządzaniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2091 z 14 listopada 2017 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej iprodion dokładnie określiła swoje stanowisko:

  • art. 3. – Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające iprodion jako substancję czynną najpóźniej do 5 marca 2018 r;
  • art. 4. – Dodatkowy okres na zużycie zapasów iprodionu musi być możliwie najkrótszy i upływać najpóźniej 5 czerwca 2018 r.

dlatego też wydaje się, że data figurująca przy Grisu jest błędna.

Urząd argumentował, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo narażenia wód podziemnych na istotne metabolity iprodionu. Stwierdził także, że istnieje wysokie długoterminowe ryzyko dla organizmów wodnych. Ponadto w odniesieniu do jednego metabolitu, który wykryto w formie pozostałości w roślinach i zanieczyszczenia w materiale technicznym, Urząd stwierdził, że nie można wykluczyć możliwości wystąpienia genotoksyczności*. Iprodion jest także sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, a we wnioskach Urzędu wskazano, że iprodion należy sklasyfikować jako substancję rakotwórczą kategorii 1B i substancję działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 2.

Z powyższych względów radzimy, aby nie podejmować ryzyka możliwości stwierdzenia wystąpienia pozostałości tego związku w płodach rolnych. Wykrycie z pewnością będzie skutkowało wycofaniem towaru z obrotu, a kosztami może być obarczony producent surowca (owoców, warzyw, nasion rzepaku). Powtarzamy też nasz stały apel o konieczności skontaktowania się z odbiorcą towaru (zakontraktowanego, ale także dostarczanego bez uprzednich umów), czy dopuszcza stosowanie iprodionu do 5 czerwca, np. w celu ochrony malin przed zamieraniem pędów, czy rzepaku przed szarą pleśnią w okresie kwitnienia, itp.

*bezpośrednia reakcja rakotwórczych związków chemicznych z kwasem deoksyrybonukleinowym (DNA), skutkująca aberracjami chromosomowymi (uszkodzeniami genetycznymi).

Katarzyna Kupczak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here