Porzeczka w trudnym sezonie

Trzydziestego czerwca miała miejsce już czwarta edycja seminarium ,,Porzeczkowy zawrót głowy” organizowanego na terenie gospodarstwa dr Piotra Baryły w Piotrowicach Wielkich (woj. lubelskie). Głównymi tematami spotkania były nawożenie, stymulacja oraz ochrona porzeczki czarnej.

Tematyka  spotkania została omówiona przez Piotra Baryłę i opierała się na zaprezentowaniu zastosowanych strategii i wdrożeń firm TimacAgro Polska i Bayer. Gospodarz zwraca przy tym uwagę na wpływ wykorzystanych programów na negatywne skutki przymrozków. Spotkanie było także okazją do przedstawienia plantatorom porzeczki Radosława Suchorzewskiego z firmy Bayer, który od lutego tego roku zarządza uprawami ogrodniczymi.  
 
Efektywne nawożenie i stymulacja

Grzegorz Iskra poinformował, że technologia TimacAgro Polska jest testowana w tym gospodarstwie już od trzech sezonów. Doświadczenia prowadzone są w pełnej technologii na trzech odmianach (‘Tiben’, ‘Tisel’ oraz ‘Jubilejnaja Kopania’). Wyniki pokazują, że rokroczne stosowanie programu TimacAgro Polska pozwala na uzyskanie kilkunastotonowego plonu z hektara.

Jak informuje P. Baryła, w zeszłym sezonie zbiór odmiany ‘Tisel’ wyniósł 14,3 tony z hektara, było to o około 20% więcej niż w kombinacji kontrolnej. Dodaje również, że od tego roku na doświadczeniu z tą odmianą wprowadzono zmianę polegającą na zamianie kwatery kontrolnej z tą prowadzoną według z technologii TimacAgro Polska. Ma to na celu sprawdzenie, ile czasu zajmie odbudowanie potencjału produkcyjnego plantacji i czy jest to w ogóle możliwe. Na pozostałych odmianach doświadczenie jest kontynuowane. 

Grzegorz Iskra (Timac Agro)

Dodatkowo P. Baryła zwraca uwagę na to, że programy nawożeniowe w poszczególnych latach są modyfikowane. W tym roku niskie temperatury wymusiły pięć dodatkowych zabiegów stymulujących (tabela 1.). Szczególną uwagę należy zwrócić na preparat FERTILEADER AXIS, do stosowania przed przymrozkami oraz  FERTILEADER VITAL, którego zadaniem jest pomoc roślinie w wyjściu ze stresu spowodowanego niskimi temperaturami. Gospodarz dodaje, że korzysta z norweskich map pogodowych, które w jego przypadku sprawdzają się w około 90%. 

Piotr Baryła – gospodarz spotkania

Kolejnym testowanym preparatem stymulującym jest MAXIFRUIT. Wspomaga on naturalne wytwarzanie fitohormonów w roślinie, co wpływa na lepsze zawiązanie owoców oraz poprawę ich jakości. Podstawą do testów na porzeczce czarnej są bardzo dobre rezultaty uzyskane na innych uprawach.

 
Tabela 1. Program nawożenia krzewów porzeczki czarnej odmiany ‘Tisel’

 
Vademecum ochrony porzeczki czarnej
Radosław Suchorzewski przedstawił nowe rozwiązania w ochronie porzeczki czarnej proponowane przez firmę Bayer. Wśród nich znajduje się preparat Luna Sensation 500 SC. Jest to środek grzybobójczy zawierający dwie substancje aktywne – fluopyram  (250 g/l) i trifloksystrobinę (250 g/l). Wykazuje się działaniem kontaktowym, systemicznym i mezostemicznym. Zalecana dawka to 0,6-0,8l/ha. Kolejnym preparatem jest Serenade ASO. Jest to fungicyd i bakteriocyd biologiczny o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub na początku porażenia. Zawiera on szczep QST 713 bakterii Bacillus subtillis. Ostatnim z omówionych jest Emulpar 940 EC, środek o działaniu mechanicznym, oparty na naturalnym oleju z lnianki (Camelina satavia). Przeznaczony jest do zwalczania, między innymi, przędziorków i mszyc w stężeniu 0,9-1,2%, przy czym ważną kwestią jest dobre pokrycie rośliny. 
Radosław Sucharzewski (Bayer)

Wszystkie nowe produkty wpisują się w system VADEMECUM,  który ma na celu dostarczenie wysokiej jakości owoców o niskiej zawartości pozostałości. System zakłada doradztwo oraz sygnalizację, dzięki której można wyznaczyć optymalny termin zabiegu. W ramach systemu przedstawiono dwa proponowane programy ochrony (tabela 2, tabela 3), które były stosowane w gospodarstwie.

Tabela 2. Program ochrony ,,maksymalny plon i jakość” na odmianie ‘Jubilejnaja Kopania’
 
 
Ważnym elementem każdego dobrego programu ochrony jest rotowanie substancjami aktywnymi w celu uniknięcia wytworzenia odporności.
 
W drugiej kombinacji ochronę fungicydową oparto głównie na preparacie Serenade ASO, przy jednym zabiegu bazowym środkiem Luna Sensation 500 SC. Skuteczność Serenade ASO zwiększa się przy zastosowaniu produktu w połączeniu z dobrym zwilżaczem. Brak jego dodatku wymaga zwiększenia dawki z 6 do 8 litrów na hektar. Kondycja plantacji chronionej tym programem jest na tyle dobra, że w przyszłym sezonie planowane jest jeszcze większe ograniczenie zabiegów chemicznych. 
 
Tabela 3. Program ochrony ,,minimalne pozostałości” na odmianie ‘Jubilejnaja Kopania’
 
 
Jak informuje P. Baryła, na jego plantacji od dwóch lat występuje duży problem ze skuteczną walką z pryszczarkiem pędowym. Dzieje się tak za sprawą braku możliwości rotowania insektycydami zawierającymi substancje aktywne z różnych grup. Brak jest również odpowiedniej sygnalizacji dla tego szkodnika. Dodatkowo zauważa, że problem ten może być rozwiązany w momencie uzyskania rejestracji dla porzeczki czarnej przez preparat Movento 100 EC. W doświadczeniach wykazuje on bardzo dobrą skuteczność w zwalczaniu przędziorków, pryszczarków i mszyc. 
Nowa perspektywiczna odmiana
Dużym zainteresowaniem cieszyła się odmiana ‘Tihope’ charakteryzująca się silnym wzrostem i wysoką zdrowotnością. Profesor Stanisław Pluta informuje, że masa asymilacyjna liści tej odmiany w maju jest 2,5 razy większa niż u odmiany ‘Ruben’, 3 razy większa niż u odmiany ‘Ojebyn’ i około 1,5 razy większa niż u starych polskich odmian. Z tegorocznych obserwacji wynika, że poza oczywistymi korzyściami przekłada się to również na lepszą tolerancję na przymrozki przez to, że kwiaty tym okresie są okryte przez liście. Owoce tej odmiany są twarde i grube, dojrzewają około tydzień po odmianie ‘Tisel’. 
P. Baryła stwierdza również, że podstawą do uzyskania wysokiego plonu oraz utrzymania plantacji w dobrej kondycji jest inwestycja w dobry materiał szkółkarski.
 
Krzysztof Korzeniowski
 
Chcesz dowiedzieć się więcej o owocach miękkich? Zapoznaj się z ciekawymi artykułami w bezpłatnej aplikacji na smartfony – AUDIO SAD, w której to lektor czyta dla Ciebie tekst. Aplikację na system Android można pobrać ze sklepu Play, a na system iOS z App Store.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here