W najnowszym MPS SAD 6/2020

konferencja

W nowym numerze omawiany jest między innymi temat nawadniania roślin sadowniczych, a także szkodników drzew owocowych, z którymi mamy do czynienia latem. Dodatkowo poruszamy temat wapnia, który odgrywa ważną rolę w budowaniu potencjału przechowalniczego jabłek.

mps sadMonika Strużyk – redaktor naczelny MPS SADMajowe przymrozki lokalnie pogłębiły straty wyrządzone już przez spadki temperatury w kwietniu. Bardzo mocno zostały ograniczone tegoroczne plony owoców niektórych gatunków. W wielu gospodarstwach duże straty zanotowano m.in. w sadach czereśniowych. Tu niestety nic nie da się zrobić – plon będzie minimalny lub wcale go nie będzie, a ochronę i nawożenie należy kontynuować z myślą o potencjale na kolejny rok. Obawy związane z tym sezonem potęgują problemy z pozyskaniem siły roboczej. Jak informują sadownicy, jej niedobór już spowodował wzrost stawek za pracę w sadownictwie. Taka sytuacja może się przełożyć na ceny owoców. Niestety konsekwencje wystąpienia koronawirusa ponosimy wszyscy – i producenci, i konsumenci. Obawy sadowników budzi nie tylko to, czy przyjadą do pracy osoby z Ukrainy, lecz także to, jak należy postępować, zatrudniając je w dobie pandemii i wprowadzonych obostrzeń. Dobra informacja z ostatnich dni przekazana przez ministra rolnictwa jest przynajmniej taka, że niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, będą finansowane z budżetu państwa.

Ponadto w najnowszym numerze MPS SAD – 6/2020 między innymi o:

fot1

Adam Biernacki (fot. 1) wraz z żoną Pauliną prowadzą 40-hektarowe gospodarstwo sadownicze położone w dwóch lokalizacjach – w miejscowościach Sacin w gm. Nowe Miasto nad Pilicą i Nowe Szwejki w gm. Sadkowice. Jabłka i gruszki najwyższej jakości, które produkują w systemie Perfect Fruits są zdrowe, smaczne i bezpieczne. Jak wyglądała ich droga do uzyskania owoców perfekcyjnej jakości?

Miłość do sadownictwa od najmłodszych lat zaszczepiali w p. Adamie dziadek i ojciec. To bardzo ważne, bo bez pasji i zaangażowania, trudno byłoby pokonać kolejne wyzwania. Pan Adam przejął gospodarstwo w 2010 r. Wtedy zaczął je modernizować i wymieniać nasadzenia. Chociaż ta droga nie była łatwa, patrząc z perspektywy czasu, dziś przynosi wiele satysfakcji. Rynek wymaga tego, aby modernizować gospodarstwo i pracować nad jakością, a najskuteczniejszą drogą jest budowanie jej od podstaw. Sukcesywnie, co roku, wymieniałem stare nasadzenia na nowe – mniej atrakcyjne odmiany na te poszukiwane przez konsumentów. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem karczowałem poszczególne kwatery, rekultywowałem glebę, wdrażałem nową strukturę nasadzeń – wyjaśnia sadownik.

Czytaj dalej – strony 5-11 w MPS SAD 6/2020

W warunkach Polski podstawowym źródłem wody dla roślin uprawianych w polu są opady atmosferyczne. Niestety ich wielkość i rozkład w czasie jest często niewystarczający dla uprawy nie tylko roślin jednorocznych, lecz także drzew i krzewów owocowych. Już na początku kwietnia media ogłosiły, że czeka nas „susza 100-lecia”. Sądzę, że jest jeszcze za wcześnie na takie stwierdzenie. Dzisiaj nie mamy narzędzi do precyzyjnego prognozowania długoterminowego, dlatego trudno jest przewidzieć, czy kolejny rok będzie suchy, czy też bardzo suchy. Wiele osób pamięta wielką powódź wiosną roku 1997, w którym pod koniec lata w wielu rejonach kraju wystąpiła dotkliwa susza. W maju wszyscy mówili o tragedii wielu rodzin, których dobytek zniszczyła woda, a nikt nie przewidział kolejnych strat spowodowanych suszą.

Czytaj dalej – strony 18-21 w MPS SAD 6/2020

Problemy wiosennej ochrony przed szkodnikami zostały omówione w kwietniowym i majowym nr „MPS SAD”. Obecnie chciałabym skupić się na ochronie sadów wczesnym latem, na której intensywność duży wpływ mają efekty zabiegów wiosennych. W wielu przypadkach, a dotyczy to szkodników dwu- lub wielopokoleniowych, skuteczne ich zwalczanie wiosną bardzo korzystnie wpływa na ograniczenie liczebności kolejnych pokoleń. Skuteczne zniszczenie np. mszyc środkami bezpiecznymi dla fauny pożytecznej, skutkuje niską liczebnością populacji, która jest kontrolowana przez drapieżców i nie powoduje uszkodzeń o znaczeniu gospodarczym. Podobnie sytuacja wygląda z roztoczami roślinożernymi, ale nie można o tych szkodnikach zapominać. Nawet niewielka populacja przędziorków przy korzystnym przebiegu warunków atmosferycznych, ciepło i sucho, może w krótkim czasie zdecydowanie zwiększyć swoją liczebność. Natomiast mszyce lepiej rozwijają się podczas wyższej wilgotności powietrza i umiarkowanej temperatury. Ponadto w tym czasie dużą uwagę należy zwrócić na szkodniki, które uszkadzają owoce.

Czytaj dalej – strony 26-33 w MPS SAD 6/2020

Gorzka plamistość podskórna (GPP) jest chorobą fizjologiczną, która pojawia się na jabłkach tuż przed ich zbiorem lub (co zdarza się częściej) występuje w trakcie i po okresie ich przechowywania. W ostatnich sezonach właśnie najbardziej uwidaczniała się w tym ostatnim przypadku. Objawy jej wystąpienia są charakterystyczne, to małe, ciemne, sine plamki lub zagłębienia, które zwykle koncentrują się w części przykielichowej owocu (fot. 1). Tkanka pod tymi plamami zwykle staje się twarda i korkowata. Takie jabłka oczywiście nie kwalifikują się do sprzedaży na rynek świeżych owoców. Chociaż zaburzenie to pojawia się dopiero pod koniec sezonu, powinniśmy już teraz podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec jego wystąpieniu. 

Czytaj dalej – strony 53-56 w MPS SAD 6/2020

Taki tytuł miało moje wystąpienie podczas Sadowniczego Forum Ekonomicznego, towarzyszącego tegorocznym Targom Sadownictwa i Warzywnictwa. Polska zajmuje czołowe miejsce wśród światowych producentów owoców wielu gatunków jagodowych. Jednak nie sama wielkość produkcji jest ważna, ale osiąganie zadowalających wyników ekonomicznych na poszczególnych szczeblach łańcucha produkcji i sprzedaży, a z tym polscy producenci mają poważny problem. W Polsce w ostatnich sezonach funkcjonuje kategoria owoców bezcennych, czyli takich, które są bardzo cenne pod względem właściwości prozdrowotnych. Niestety na wiele z nich nie ma popytu, co przekłada się na problemy nie tylko z opłacalną sprzedażą, lecz także ze sprzedażą w ogóle. Do owoców bezcennych można zaliczyć m.in.: agrest, aronię, porzeczkę czarną, w przypadku których już od kilku sezonów mamy do czynienia z problemami z ich sprzedażą.

Czytaj dalej – strony 65-69 w MPS SAD 6/2020

Nie zwlekaj zaprenumeruj MPS SAD na 2020

prenumerata mps sad 2020

 

 

 

lub kup najnowszy numer 6/2020:

mps sad

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here