Grusze na nowej podkładce ‘Pigwa Q-Eline’

W związku ze zmianami preferencji konsumentów mającymi wpływ na decyzje zakupowe owoców, w tym głównie jabłek i gruszek, wiele zmian musi także zajść w sadach produkcyjnych. Klient wymaga dziś owoców wysokiej jakości, o nienagannym wyglądzie. Nie bez znaczenia jest smak i aromat. Wymaganiom sadowników próbują sprostać hodowcy poszukujący odmian m.in. gruszy wytwarzającej owoce o gładkiej, nieordzawionej skórce. Zadaniu temu można sprostać, używając do szczepienia nowej podkładki ‘Pigwa Q-Eline’.

Doświadczenia nad przydatnością obecnej na rynku od kilku lat podkładki ‘Pigwa Q-Eline’ prowadzone były w Belgii i równolegle w stacji doświadczalnej w Randwijk (Holandia). Wyniki tych doświadczeń prezentował podczas Sadowniczego Przedwiośnia w Małej Wsi koło Belska Dużego wiosną br. Bart Liesenborghs, doradca sadowniczy Lieverfruit bvba (Belgia).

Początkowo w doświadczeniach było pięć klonów pigwy: ‘Pigwa Adamsa’, ‘Pigwa C’, ‘Pigwa Q-Eline’ i dwie oznaczone numerami hodowlanymi, które okazały się wrażliwe na niską temperaturę i zostały usunięte z oceny. Odnotowano, że drzewa gruszy ‘Konferencja’ na ‘Pigwie Q-Eline’ w Holandii posadzone w 2007 r. nie zostały uszkodzone przez mróz (temp. –22°C odnotowana 4 lutego 2012 r.), podczas gdy ta sama odmiana uszlachetniana na ‘Pigwie C’ okazała się wrażliwa na mróz. Przemrożenia na wysokości 10 cm ponad powierzchnią gruntu widoczne były przede wszystkim na tych stanowiskach, gdzie nie było okrywy śnieżnej ani żadnego innego zabezpieczenia. W Belgii przy temperaturze zimą –27°C (odnotowanej 4 lutego 2012 r.) uszkodzonych było 45% drzew na podkładce ‘Pigwa C’, na ‘Pigwie Q-Eline’ – 15%. W przypadku drzew szczepionych na podkładce ‘Pigwa Adamsa’ nie było żadnych uszkodzeń spowodowanych niską temperaturą.

W tym samym doświadczeniu oceniono także plonowanie grusz ‘Konferencja’ szczepionych na różnych podkładkach. W przypadku trzech ocenianych kombinacji doświadczalnych (doświadczenie założone w 2007 r.) nie wykazano różnic w plonowaniu pomiędzy drzewami na badanych podkładkach (tabela 1). Mniej było natomiast przypadków zamierania gruszy na ‘Pigwie Q-Eline’.  – W drugim doświadczeniu przeprowadzonym w Belgii zaobserwowano natomiast, że łączny plon z drzew odmiany ‘Konferencja’ uszlachetnianych na ‘Pigwie Q-Eline’ był niższy niż z drzew tej samej odmiany szczepionych na ‘Pigwie C’, ale owoce w pierwszym przypadku były większe (tab. 2). W aspekcie jakości owoców, gruszki z drzew uszlachetnianych na ‘Pigwie Q-Eline’ były bardziej gładkie i o bardziej zielonej barwie zasadniczej skórki niż z drzew uszlachetnianych na ‘Pigwie C’ – stwierdził B. Liesenborghs.

Liesenborghs podał także wyniki doświadczenia z przechowywaniem gruszek odmiany ‘Konferencja’ w zależności od rodzaju podkładki, na jakiej szczepione były drzewa, z których je zebrano. Prelegent stwierdził, że nie ma większych różnic w jakości owoców po okresie przechowywania pomiędzy kombinacjami doświadczalnymi (tab. 3).

 

Zalecenia dla praktyki odnośnie do zastosowania podkładki ‘Pigwa Q-Eline’:

  • grusze na tej podkładce są mniej wrażliwe na stres i mróz;
  • nie ma różnicy we wzroście (wigorze) drzew i wielkości owoców w przypadku podkładek ‘Pigwa C’ i ‘Pigwa Q-Eline’;
  • plonowanie drzew uszlachetnianych na ‘Pigwie Q-Eline’ jest zbliżone lub wyższe niż tych na ‘Pigwie C’;
  • owoce z drzew odmiany ‘Konferencja’ na ‘Pigwie Q-Eline’ są gładsze (bez ordzawień) i o bardziej zielonej skórce niż na innych podkładkach;
  • dobra zgodność odmiany szlachetnej z podkładką;
  • system korzeniowy grusz na ‘Pigwie Q-Eline’ jest wrażliwy na wysychanie (doradca zalecał moczenie korzeni przez kilka godzin przed sadzeniem, aby nie było wypadów związanych ze zbyt małą ilością wody w glebie, ponadto należy zapewnić nawadnianie sadu niezwłocznie po posadzeniu);
  • grusze uszlachetniane na ‘Pigwie Q-Eline’ wcześnie wchodzą w owocowanie.

W Belgii i Holandii wciąż wiele sadów zakładanych jest na ‘Pigwie Adamsa’ i ‘Pigwie C’. W tych krajach nie ma jeszcze dużej presji, aby wszystkie sady zakładane były tam z grusz szczepionych na ‘Pigwie Q-Eline’.

Tekst i fot. Dorota Łabanowska-Bury

Artykuł został opublikowany w numerze 6/2017 „Hasła Ogrodniczego”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here