Utylizacja, pasza dla zwierząt – jakie rozwiązania dopuszczają unijne przepisy?

drobne jabłka

Unijne przepisy pozwalają na wycofanie z rynku nadmiaru jabłek bez ryzyka pogorszenia sytuacji w handlu. Chodzi o przeznaczenie ich na paszę dla zwierząt. Jest to zgodna z unijnymi przepisami, częściowa utylizacja.

Wśród sadowników panują sprzeczne opinie na temat mechanizmu wycofania jabłek z rynku za pomocą bezpłatnej dystrybucji. Mechanizm budzi duże obawy. Chodzi przede wszystkim chodzi o fakt, że jabłka te i tak znajdą się fizycznie na rynku. Wobec tego część konsumentów ich nie kupi. To pogorszy handel owocami, które zostaną w chłodniach.

W związku z tym nierzadko spotkamy się z postulatami o konieczności utylizacji jabłek. Po to, aby nie trafiły one na rynek i jeszcze bardziej nie pogorszyły sytuacji w handlu. Musimy pamiętać, że ani unijne, ani krajowe przepisy nie pozwalają na takie działanie. Kluczowym kontrargumentem jest marnowanie żywności.

Niemniej w piśmie od Ministerstwa Rolnictwa otrzymaliśmy wyczerpujące wyjaśnienie tego zagadnienia. Istnieje drugi mechanizm wycofania, który nie „zasypie” rynku darmowymi jabłkami, poprawi sytuację sadowników i jednocześnie wspomoże część gospodarstw rolnych. Chodzi o przeznaczenie jabłek na paszę dla zwierząt (przekazywanie owoców i warzyw na rzecz jednostek organizacyjnych takich jak: gospodarstwa rolne, ogrody zoologiczne, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz obwody łowieckie).

W przypadku gospodarstw rolnych mamy podwójną korzyść. Hodowcy otrzymają uzupełnienie pożywienia dla bydła i trzody chlewnej, a sadownicy upłynnią nadmiar jabłek na rynku. W pozostałych przypadkach jabłka przewiezione do parków, rezerwatów i obwodów łowieckich częściowo zostaną zjedzone przez dzikie zwierzęta, a częściowo zgniją co de facto jest ich utylizacją (w pełni zgodną z unijnymi przepisami).

Warto po raz kolejny przypomnieć, że krajowe grupy producenckie mają cały czas możliwość wprowadzenia w życie mechanizmów wycofania owoców i warzyw z rynku. Zgodnie z wyjaśnieniem ministerstwa nie potrzebna jest ani zgoda resortu, ani żadnych instytucji unijnych. Warunkiem jest realizowanie przez daną grupę programów operacyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here