Serbskie sadownictwo “zbroi się” i organizuje…

Serbia do kilku lat bardzo intensywnie rozwija swoje sadownictwo, w duże mierze dzięki dostępowi do rynku rosyjskiego. Powstają bardzo nowoczesne sady w których poza odmianami standardowymi takimi jak Gala, Golden, Granny Smith uprawiane są także odmian klubowe takie jak Pink Lady, Modi, Sweet Tango i inne. Od jakiegoś czasu bardzo aktywnie działa, powołana przez największych Serbskich producentów, organizacja Serbia Does Apples. Jej celem jest promowanie serbskich jabłek/owoców na nowych rynkach.

Warto obejrzeć 4 minutowy film promujący owoce z Serbii. Widać na nim doskonale skalę oraz jakość nowych sadów które tam powstały. Co istotne film jest skierowanych do nowych odbiorców i ma pomagać w zdobyciu innych niż Rosjanie klientów…