Sprzedaż owoców online

  European Fruit Magazine

  Już od najbliższej jesieni sadownicy oraz dystrybutorzy owoców będą mogli sprzedawać jabłka i gruszki za pośrednictwem holenderskiej internetowej platformy handlowej www.service2fruit.com. Na tej stronie internetowej producenci i handlowcy będą mieli możliwość zaoferowania partii owoców na sprzedaż, zaś kupujący – nabycia owoców lub złożenia zamówienia na ich konkretną partię. Service2Fruit połączy sektor producentów owoców z handlem, a jabłka i gruszki sprzedawane będą bez ograniczeń oraz po cenach na poziomie rynkowym. Zamierzeniem jest, aby platforma Service2Fruit została uruchomiona we wrześniu br.

  Wystarczy sobie wyobrazić holenderskiego, belgijskiego czy włoskiego handlowca lub eksportera szukającego dużej partii ‘Konferencji’ lub polskiego importera, który chce kupić ‘Jonagolda’ albo niemieckiego sadownika zainteresowanego odmianą ‘Braeburn’ (np. dla zaopatrzenia swoich 3 sklepów z owocami). Zainteresowany kupujący odwiedza stronę internetową www.service2fruit.com i korzysta z różnorodności oferowanego tam asortymentu. Widzi jakie owoce, spełniające jego kryteria, są oferowane przez handlowców z Holandii, Belgii, Hiszpanii czy Włoch. Potencjalny kupujący akceptuje cenę lub negocjuje ją i składa zamówienie. Określa także typ opakowań, w jakich chce otrzymać jabłka lub gruszki. Kupujący we własnym zakresie organizuje transport towaru lub korzysta z usług przewoźnika, który oferuje swoją pomoc także w ramach platformy Service2Fruit.

  Odległa przyszłość?

  Czy to naprawdę jest możliwe? Czy jest to tylko odległa przyszłość? Już od tej jesieni rzeczywiście będzie można sprzedawać jabłka, gruszki i prawdopodobnie inne owoce przez handlową platformę internetową www.service2fruit.com. W jej ramach będą także świadczone dodatkowe usługi niezbędne do realizacji zakupów. Kupujący będzie mógł poprzez Service2Fruit zamówić konkretną odmianę czy partię owoców. Sadownicy oraz dystrybutorzy owoców mogą z kolei wyrazić chęć realizacji takiego zamówienia. Taka, w dużym uproszczeniu, jest właśnie istota funkcjonowania platformy Service2Fruit.

  Metoda pracy

  Sprzedający mogą oferować partię jabłek lub gruszek na www.service2fruit.com. Każda partia musi być oznaczona i musi zawierać kompletne informacje na temat owoców. Konieczne jest więc zamieszczenie fotografii (partii owoców) oraz danych dotyczących między innymi wielkości owoców, ich koloru, jędrności, sposobu przechowywania, certyfikatów, harmonogramu zabiegów dotyczących ochrony i nawożenia. W razie potrzeby niezależny dostawca usług serwisowych może przeprowadzić kontrolę danej partii i sporządzić sprawozdanie. Sprzedający przedstawia także swoją cenę dla każdej partii owoców. Kupujący może ją zaakceptować i złożyć zamówienie lub negocjować. Podawana przez producenta wartość jest ceną produktu bez kosztów dodatkowych usług (np. pakowania, transportu). Jeśli kupujący chce, aby jabłka lub gruszki były pakowane, etykietowane lub transportowane, może kupić dodatkowe usługi świadczone poprzez dostawców usług powiązanych z serwisem Service2Fruit.

  Rynkowy poziom cen

  Na rynku internetowym wszystkie ceny są widoczne zarówno dla dostawców owoców, jak i dla kupujących. Ceny są odzwierciedleniem rzeczywistej podaży i popytu. W związku z tym zmieniają się one od momentu rozpoczęcia aukcji aż do jej zamknięcia. „Internetowa platforma handlowa jest idealnym instrumentem handlu owocami. Aczkolwiek samo internetowe miejsce handlowe jest niewystarczające” – twierdzi Walter Willems. Willems jest jednym z inicjatorów powstania tej platformy handlowej. Wcześniej pracował dla firmy, która opracowuje, prowadzi i utrzymuje usługi płatnicze sklepów internetowych. Klientami firmy, w której pracował Willems jest wiele internetowych sklepów i rynków online włączając Microsoft, PayPal, Apple, Dell, Sony oraz Nike. O sposobie obecnej sprzedaży owoców Willems dowiedział się od sąsiada, dużego, holenderskiego sadownika i handlowca. Człowiek ten skarżył się na to, że sadownik za swój produkt często otrzymuje cenę, która wcale nie jest skorelowana z rzeczywistym popytem i podażą. Willems jest przekonany, że internetowa platforma handlowa będzie idealnym rozwiązaniem sprzedaży owoców, pod warunkiem, że będzie świadczyć także usługi powiązane z handlem. Świadczenie usług dodatkowych, a powiązanych ze sprzedażą jest czynnikiem decydującym o sukcesie internetowej platformy handlowej.

  „Nie ma żadnego problemu z budowaniem internetowej platformy handlowej, gdzie sadownicy i sprzedawcy mogą oferować swoje produkty, a kupujący nabywać. Sztuką jest zaoferowanie serwisu specjalizującego się w specyfice sektora owocowego oraz handlu owocami. Obecnie tworzymy dokładny wykaz pozycji powiązanych z handlem owocami. Kolejnym krokiem będzie rozwinięcie i popularyzacja oprogramowania dla internetowej platformy handlowej” mówi Willems.

  Większy rynek sprzedaży

  Service2Fruit będzie teraz nowym partnerem w handlu. Poprzez dostarczanie różnych usług dla stron biorących udział w handlu owocami, ułatwia istnienie partnerom handlowym i usługodawcom” podkreśla Willems. Główną zaleta Service2Fruit jest to, że pozwoli sadownikom i dystrybutorom owoców zdobyć dużo większą grupę kupujących niż było to możliwe dotychczas. Każdy sprzedający i kupujący będzie miał dostęp do wszystkich owoców oferowanych przez wszystkich partycypujących dostawców i to siedząc przy swoim komputerze. Co więcej, koncern Service2Fruit nie jest tylko dla holenderskich czy belgijskich kupujących, obejmuje on także handlowców i kupujących z całej Europy, a nawet świata. Service2Fruit umożliwia międzynarodowy handel owocami w dużo prostszy sposób niż obecnie. Sukces tej platformy handlowej tkwi w handlu międzynarodowym. Z taką strukturą sprzedaży dostawcy maja dużo większy rynek zbytu niż obecnie.

  Planowanie kolejnych kroków

  W internecie (online) struktura Service2Fruit jest już kompletna i gotowa. Teraz nadszedł czas na rozważenie niektórych aspektów związanych z jej funkcjonowaniem. Dla przykładu: jak długo oferowana partia owoców pozostaje w dobrej kondycji i nie traci na jakości, jak można negocjować cenę produktu, jak można gwarantować i sprawdzać jakość partii oferowanych owoców?

  Do usprawnienia i kierowania procesami handlowymi mianowane zostaną osoby z dużym doświadczeniem w międzynarodowym handlu owocami. Będą oni także pełnić funkcję doradców zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedających oraz będą wskazywać aktualne tematy w rozwoju rynku handlu owocami. Aż do jesieni 2011 r. Service2Fruit w bliskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Plantatorów ‘Konferencji’ (Telersvereniging Conference – TVC) chce uruchomić szlak (ścieżkę internetową) z tą odmianą. Z końcem 2011 r. Service2Fruit dla holenderskiego rynku musi być w pełni dostępny i w pełni operatywny. Natomiast kolejne lata wiążą się z międzynarodową ekspansją tego serwisu internetowego. Do 2012 r. Service2Fruit planuje skupić się na rynku europejskim. Kolejno ekspansja powinna przenieść się na rynek azjatycki oraz rynki Ameryki Północnej i Łacińskiej.

  Niepowodzenie

  Willems zdaje sobie sprawę, że idea handlu owocami przez internet nie jest niczym nowym. Powtarzając za Willemsem: „aż do teraz próby handlu owocami przy użyciu nowych internetowych technologii kończyły się niepowodzeniem. Wynikało to z braku zrozumienia specyficznych potrzeb partnerów biorących udział w handlu owocami”.

  Koszty

  Service2Fruit pobiera stałą opłatę od sprzedających w tym serwisie. Natomiast koszty związane z dodatkową obsługą, zawierającą między innymi transport czy pakowanie przerzucane są na kupującego. Kupujący może także we własnym zakresie zorganizować transport czy pakowanie produktu. Ponieważ priorytetem kupującego, sprzedającego i dostawcy usług internetowych jest zaaranżowanie internetowe te koszty są znacząco mniejsze niż normalnie przy użyciu działających struktur rynkowych.

  Płatności

  Service2Fruit zamierza wprowadzić niespotykany warunek wstępny zawieranych transakcji. Kupowana partia owoców musi zostać zapłacona z wyprzedzeniem, przed dostarczeniem do odbiorcy. „Obecnie transakcje są rozliczane w okresie 1 do 2 miesięcy. Dostawca jakby finansuje kupującego. Jeśli chcemy zdrowego handlu owocami musimy zaprzestać takich praktyk” twierdzi Willems.
  Walter Willems jest przekonany, że internetowa platforma handlowa Service2Fruit oferuje ogromne możliwości zarówno dla sadowników, jak i handlowców, dystrybutorów oraz pośredników w handlu owocami.