Książki

Program ochrony roślin sadowniczych
Każdy sezon przynosi ważne zmiany w ochronie roślin. Dotyczą one zarówno prawnych zagadnień, jak i merytorycznych. Jedną z decyzji, uwzględnioną w naszym wydawnictwie, jest wycofywanie z użycia w UE fungicydów zawierających triuram (sadownikom znanych pod handlowymi nazwami: Aplosar 80 WG, Pomarsol Forte 80 WG, Sadoplon 75 WP oraz Thiram...
Uprawa truskawek z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony
Książka autorstwa dr Agnieszki Masny i prof. dr. hab. Edwarda Żurawicza. Jest to kolejne wydanie tej książki – uzupełnione o informacje dotyczące nowych odmian truskawek oraz ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Znajdą się w niej wskazówki: jak dobierać i przygotować stanowisko pod uprawę truskawek, z jakich sadzonek korzystać,...
Choroby drzew owocowych

Choroby drzew owocowych 

Książka autorstwa prof. dr hab. Marka Grabowskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zawiera informacje o prawie 100 chorobach infekcyjnych i nieinfekcyjnych drzew owocowych (objawy, warunki rozwoju, metody zapobiegania i integrowane sposoby zwalczania) oraz o chorobach przechowywanych owoców. Opisom towarzyszą liczne, barwne fotografie ułatwiające diagnozę. Format A5, 132 str.
Cięcie i formowanie jabłoni – płyta DVD
Film zawiera: Rozdział 1 Wstęp, przycinanie jabłoni Rozdział 2 Cięcie jabłoni bezpośrednio po posadzeniu Rozdział 3 Rok po posadzeniu Rozdział 4 Rok po posadzeniu drzew (knip-boom) Rozdział 5 3-letnie drzewa Rozdział 6 4-letnie drzewa Rozdział 7 Wierzchołki starszych drzew Rozdział 8 15-letni sad Rozdział 9 9-letnie drzewa Rozdział 10 Radykalne korekty Rozdział 11 Podsumowanie
MiniKiwi uprawa w warunkach Polski
Książka autorstwa dr. hab. Piotra Latochy z SGGW zawiera wyczerpujące informacje odnośnie gatunku (jego zalet prozdrowotnych), a przede wszystkim argumenty za rozpowszechnieniem w uprawie i ogromną perspektywą podaży owoców MiniKiwi. Opisom odmian przydatnych w towarowej produkcji w Polsce towarzyszą liczne, barwne ilustracje. Wiedza podana w tej publikacji dotycząca: wymagań...
Parch jabłoni

Parch jabłoni 

Bogato ilustrowana monografia autorstwa dr hab. Beaty Meszki, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, zawierająca wiele cennych, dotychczas niepublikowanych informacji o tej jednej z najgroźniejszych chorób jabłoni. Autorka daje wskazówki odnośnie do doboru odmian jabłoni odpornych na tę chorobę. Ukierunkowuje kiedy i w jaki sposób podejmować decyzję dotyczącą rozpoczęcia...
Drosophila suzukii, czyli muszka plamoskrzydła w Polsce
„Drosophila suzukii, czyli muszka plamoskrzydła w Polsce. Wyniki monitoringu i wskazówki dla praktyki” To najnowsza książka autorstwa specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach: dr hab. Barbary H. Łabanowskiej, prof. IO oraz mgr. Wojciecha Piotrowskiego. Zawiera najważniejsze informacje odnośnie tego bardzo groźnego szkodnika: jego rozwoju, zagrożonych nim upraw, metod zapobiegania wystąpieniu....
Ekologiczna produkcja owoców jagodowych
Autorami opracowania są dr Beata Studzińska (doradca ds. upraw ekologicznych) oraz dr Dariusz Paszko (UP Lublin). Pozycja skierowana jest do ogrodników, którzy albo już prowadzą swoje plantacje metodą ekologiczną, albo planują przekształcenie nasadzeń konwencjonalnych w organiczne. Wydawnictwo porusza tematykę opłacalności produkcji owoców jagodowych (truskawek i malin) metodą ekologiczną oraz...
Technika opryskiwania roślin
„Technika opryskiwania roślin” autorstwa prof. dr. hab. Ryszarda Hołownickiego z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jest to kolejne, uzupełnione wydanie poszukiwanego przez rolników-praktyków podręcznika przedstawiającego najnowsze trendy w dziedzinie techniki ochrony upraw polowych „płaskich” rolniczych, w tym ogrodniczych oraz przestrzennych – rolniczych, sadowniczych, szkółkarskich. W opisanych rozwiązaniach uwzględniono obowiązujące we wszystkich...
Zwójkówki w sadach

Zwójkówki w sadach 

Książka autorstwa dr Zofii Płuciennik i prof. dr hab. Remigiusza W. Olszaka z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Publikacja szczegółowo opisująca gatunki motyli z rodziny zwójkowatych, które są groźnymi szkodnikami liści i owoców w sadach. Identyfikację ułatwią liczne, barwne fotografie motyli i gąsienic. Uzupełnieniem są zalecenia dotyczące ochrony...