Reklama w portalu Sad24.pl oraz czasopismach Wydawnictwa Plantpress

Biuro Reklamy i Ogłoszeń
tel./fax (12) 636-18-51,
638-28-64 (65)
ogloszenia@plantpress.pl

Zbigniew Firek – kierownik biura reklamy i ogłoszeń
tel. kom. 0608 006 844
Zbigniew.Firek[at]plantpress.pl

Katarzyna Kulczak
tel. 12 622-57-75, tel. kom.: 600-489-564
Katarzyna.Kulczak[at]plantpress.pl

Radosław Barabasz
tel. 12 622-57-75, tel. kom.: 600-489-558
Radoslaw.Barabasz[at]plantpress.pl

Katarzyna Owczarek
tel. kom.: 600-489-616
Katarzyna.Owczarek[at]plantpress.pl