Reklama w portalu Sad24.pl oraz czasopismach Wydawnictwa Plantpress

Biuro Reklamy i Ogłoszeń
tel./fax (12) 638 28 64 (65)
ogloszenia@plantpress.pl

Zbigniew Firek – kierownik biura reklamy i ogłoszeń
tel. kom. 608 006 844
Zbigniew.Firek[at]plantpress.pl

Katarzyna Kulczak
tel. 12 622 57 75, tel. kom.: 600 489 564
Katarzyna.Kulczak[at]plantpress.pl

Radosław Barabasz
tel. 12 622 57 75, tel. kom.: 600 489 558
Radoslaw.Barabasz[at]plantpress.pl

Katarzyna Owczarek
tel. kom.: 600 489 616
Katarzyna.Owczarek[at]plantpress.pl