Technika opryskiwania roślin

  Technika opryskiwania roślin
  Autor: prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
  Cena: 30 zł

  „Technika opryskiwania roślin” autorstwa prof. dr. hab. Ryszarda Hołownickiego z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

  Jest to kolejne, uzupełnione wydanie poszukiwanego przez rolników-praktyków podręcznika przedstawiającego najnowsze trendy w dziedzinie techniki ochrony upraw polowych „płaskich” rolniczych, w tym ogrodniczych oraz przestrzennych – rolniczych, sadowniczych, szkółkarskich. W opisanych rozwiązaniach uwzględniono obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony roślin, wymagań odnośnie do kalibracji i atestacji opryskiwaczy, a także bezpieczeństwa osobistego i higieny pracy podczas sporządzania cieczy roboczej, prowadzenia zabiegów ochrony i postępowania z pozabiegowymi pozostałościami cieczy roboczej.

  Format A5, str.272